เนื้อเพลง If You Can Afford Me คำอ่านไทย Katy Perry

If you want me, a cherry on top, the pick of the peck,
(อิฟ ยู ว็อนท มี , อะ เชริ ออน ท็อพ , เดอะ พิค อ็อฝ เดอะ เพ็ค ,)
The cr่me de la crop.
(เดอะ cr่me ดี ลา คร็อพ)
If you want me you better do better than that tonight.
(อิฟ ยู ว็อนท มี ยู เบทเทอะ ดู เบทเทอะ แฑ็น แดท ทุไนท)
Oh, Oh.
(โอ , โอ)
If you want me, it takes more than a wink,
(อิฟ ยู ว็อนท มี , อิท เทค โม แฑ็น อะ วิงค ,)
And more than a *drink* and more than you think.
(แอ็นด โม แฑ็น อะ *ดริงค * แอ็นด โม แฑ็น ยู ธิงค)
If you want me you’re gunna have to break the bank, tonight.
(อิฟ ยู ว็อนท มี ยัวร์ กันนา แฮ็ฝ ทู บเรค เดอะ แบ็งค , ทุไนท)
Cuz some don’t have the patience, some call me high-maintenance
(คัซ ซัม ด้อนท์ แฮ็ฝ เดอะ เพเฌ็นซ , ซัม คอล มี ไฮ เมนทิแน็นซ)
But you pay the bill, cuz, that’s the deal.
(บัท ยู เพ เดอะ บิล , คัซ , แด๊ท เดอะ ดีล)

If you wanna ride, just name your price don’t play cheap, with your heart
(อิฟ ยู วอนนา ไรด , จัซท เนม ยุร พไรซ ด้อนท์ พเล ชีพ , วิฑ ยุร ฮาท)
Don’t make a bet if you can’t write the check, for me, for me.
(ด้อนท์ เมค เก เบ็ท อิฟ ยู แค็นท ไรท เดอะ เช็ค , ฟอ มี , ฟอ มี)
Cuz I can be bought, but you’ll pay the cost
(คัซ ไอ แค็น บี บอท , บัท โยว เพ เดอะ ค็อซท)
If you can afford me
(อิฟ ยู แค็น แอ็ฟโฟด มี)

If you want me, I’m not a piece of ass, a one night stand, a storage *shed*
(อิฟ ยู ว็อนท มี , แอม น็อท ดา พีซ อ็อฝ อาซ , อะ วัน ไนท ซแท็นด , อะ ซโทริจ *ชี *)
I think you better walk by, tonight
(ไอ ธิงค ยู เบทเทอะ วอค ไบ , ทุไนท)
Oh, no.
(โอ , โน)
If you want me, then stop begging I don’t put out for charity
(อิฟ ยู ว็อนท มี , เด็น ซท็อพ เบกกิง ไอ ด้อนท์ พัท เอ้า ฟอ แชริทิ)
If you want me there’s no discount price tonight
(อิฟ ยู ว็อนท มี แดร์ โน ดีซเคานท พไรซ ทุไนท)
But I don’t need your dollar bills I just want something real
(บัท ไอ ด้อนท์ นีด ยุร ดอลเลอะ บิล ซาย จัซท ว็อนท ซัมติง ริแอ็ล)
Cuz, nothing’s free, except a lovin’ me
(คัซ , นัธอิง ฟรี , เอ็กเซพท ดา ลัฝวิน มี)

If you wanna ride, just name your price don’t play cheap, with your heart
(อิฟ ยู วอนนา ไรด , จัซท เนม ยุร พไรซ ด้อนท์ พเล ชีพ , วิฑ ยุร ฮาท)
Don’t make a bet if you can’t write the check, for me, for me.
(ด้อนท์ เมค เก เบ็ท อิฟ ยู แค็นท ไรท เดอะ เช็ค , ฟอ มี , ฟอ มี)
Cuz I can be bought, but you’ll pay the cost
(คัซ ไอ แค็น บี บอท , บัท โยว เพ เดอะ ค็อซท)
If you can afford me
(อิฟ ยู แค็น แอ็ฟโฟด มี)

If you want me, a cherry on top,
(อิฟ ยู ว็อนท มี , อะ เชริ ออน ท็อพ ,)
The pick of the peck, the cr่me de la crop
(เดอะ พิค อ็อฝ เดอะ เพ็ค , เดอะ cr่me ดี ลา คร็อพ)

If you wanna ride, just name your price don’t play cheap, with your heart
(อิฟ ยู วอนนา ไรด , จัซท เนม ยุร พไรซ ด้อนท์ พเล ชีพ , วิฑ ยุร ฮาท)
Don’t make a bet if you can’t write the check, for me, for me.
(ด้อนท์ เมค เก เบ็ท อิฟ ยู แค็นท ไรท เดอะ เช็ค , ฟอ มี , ฟอ มี)
Cuz I can be bought, but you’ll pay the cost
(คัซ ไอ แค็น บี บอท , บัท โยว เพ เดอะ ค็อซท)
If you can afford –
(อิฟ ยู แค็น แอ็ฟโฟด)

If you wanna ride, just name your price don’t play cheap, with your heart
(อิฟ ยู วอนนา ไรด , จัซท เนม ยุร พไรซ ด้อนท์ พเล ชีพ , วิฑ ยุร ฮาท)
Don’t make a bet if you can’t write the check, for me, for me.
(ด้อนท์ เมค เก เบ็ท อิฟ ยู แค็นท ไรท เดอะ เช็ค , ฟอ มี , ฟอ มี)
Cuz I can be bought, but you’ll pay the cost
(คัซ ไอ แค็น บี บอท , บัท โยว เพ เดอะ ค็อซท)
If you can afford me
(อิฟ ยู แค็น แอ็ฟโฟด มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If You Can Afford Me คำอ่านไทย Katy Perry

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น