เนื้อเพลง Ain’t No Big Deal คำอ่านไทย Madonna

produced by Reggie Lucas
(พรอดยูซ ไบ Reggie Lucas)
Time: 4:14
(ไทม : โฟว : 14)

Chorus:
(โครัซ :)

Ain’t no big deal to say I love you still
(เอน โน บิก ดีล ทู เซ ไอ ลัฝ ยู ซทิล)
Call out my name, I’ll be here
(คอล เอ้า มาย เนม , แอล บี เฮียร)
Ain’t no big deal to say my love is real
(เอน โน บิก ดีล ทู เซ มาย ลัฝ อีส ริแอ็ล)
When you’reach out I’ll be there
(ฮเว็น youreach เอ้า แอล บี แดร์)

Bridge:
(บริจ :)

Please don’t be afraid to look me in the eye
(พลีส ด้อนท์ บี อัฟเรด ทู ลุค มี อิน ดิ ไอ)
Sad time is gone I got no tears to cry
(แซ็ด ไทม อีส กอน ไอ ก็อท โน เทีย ทู คไร)
Don’t say you don’t know I’m right
(ด้อนท์ เซ ยู ด้อนท์ โน แอม ไรท)
When I say we’ll get by
(ฮเว็น นาย เซ เว็ล เก็ท ไบ)

[chorus]
([ โครัซ ])

Nobody makes me feel the way that you do
(โนบอดี้ เมค มี ฟีล เดอะ เว แดท ยู ดู)
Night time’s such a thrill when I spend it with you
(ไนท ไทม ซัช อะ ธริล ฮเว็น นาย ซเพ็นด ดิท วิฑ ยู)
Ask me what is on my mind
(อาซค มี ว็อท อีส ออน มาย ไมนด)
So I can tell you true
(โซ ไอ แค็น เท็ล ยู ทรู)

Intermediate:
(อินเทอะมีดิอิท :)

[Ain’t no big deal, my love is for real]
([ เอน โน บิก ดีล , มาย ลัฝ อีส ฟอ ริแอ็ล ])
I love you still
(ไอ ลัฝ ยู ซทิล)
[Ain’t no big deal, my love is for real]
([ เอน โน บิก ดีล , มาย ลัฝ อีส ฟอ ริแอ็ล ])
Ain’t no big deal, I love you still
(เอน โน บิก ดีล , ไอ ลัฝ ยู ซทิล)
[Ain’t no big deal, my love is for real]
([ เอน โน บิก ดีล , มาย ลัฝ อีส ฟอ ริแอ็ล ])
Baby I love you still
(เบบิ ไอ ลัฝ ยู ซทิล)
[Ain’t no big deal, my love is for real]
([ เอน โน บิก ดีล , มาย ลัฝ อีส ฟอ ริแอ็ล ])
Ain’t no big deal, uh uh uh uh uh
(เอน โน บิก ดีล , อา อา อา อา อา)
Ain’t no big thing, uh uh uh uh
(เอน โน บิก ธิง , อา อา อา อา)
I said [first time only]
(ไอ เซ็ด [ เฟิซท ไทม โอ๊นลี่ ])
Ain’t no big deal, uh uh uh uh uh
(เอน โน บิก ดีล , อา อา อา อา อา)
Ain’t no big thing, uh uh uh uh
(เอน โน บิก ธิง , อา อา อา อา)

[bridge]
([ บริจ ])
[intermediate]
([ อินเทอะมีดิอิท ])

[Reach out, reach out]
([ รีช เอ้า , รีช เอ้า ])
I’ll be there, yeah, oh yeah
(แอล บี แดร์ , เย่ , โอ เย่)
[Reach out, reach out]
([ รีช เอ้า , รีช เอ้า ])
I’ll be there, yeah
(แอล บี แดร์ , เย่)
I’ll be right by your side
(แอล บี ไรท ไบ ยุร ไซด)
[Reach out, reach out]
([ รีช เอ้า , รีช เอ้า ])
I’ll be there, yeah, oh yeah
(แอล บี แดร์ , เย่ , โอ เย่)
[Reach out, reach out]
([ รีช เอ้า , รีช เอ้า ])
I’ll be there, yeah
(แอล บี แดร์ , เย่)
[fade out]
([ เฝด เอ้า ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ain’t No Big Deal คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น