เนื้อเพลง East Jesus Nowhere คำอ่านไทย Green Day

Raise your hands now to testify
(เรส ยุร แฮ็นด เนา ทู เทซทิไฟ)
Your confession will be crucified
(ยุร ค็อนเฟฌอัน วิล บี ครูซิไฟ)
you’re a sacrificial suicide
(ยัวร์ อะ แซคริฟิฌแอล ซยูอิไซด)
Like a dog that’s been sodomized
(ไลค เก ด็อก แด๊ท บีน โซโดมาย)
Stand up! – All the white boys
(ซแท็นด อัพ ! ออล เดอะ ฮไวท บอย)
Sit down! – All the black girls
(ซิท เดาน ! ออล เดอะ บแล็ค เกิล)
you’re the soldiers of the new world
(ยัวร์ เดอะ โซลเจอะ อ็อฝ เดอะ นยู เวิลด)

Put your faith in a miracle
(พัท ยุร เฟธ อิน อะ มิ๊ราเคิ่ล)
And it’s non-denominational
(แอ็นด อิทซ น็อน denominational)
Join the choir we will be singing
(จอยน เดอะ คไวร วี วิล บี ซิงกิง)
In the church of wishful thinking
(อิน เดอะ เชิช อ็อฝ วีฌฟุล ติ้งกิง)

A fire burns today
(อะ ไฟร เบิน ทุเด)
Of blasphemy and genocide
(อ็อฝ บแลซฟิมิ แอ็นด เจนโอะไซด)
The sirens of decay
(เดอะ ไซเร็น อ็อฝ ดิเค)
Will infiltrate the faith fanatics
(วิล อินฟีลทเรท เดอะ เฟธ ฟะแนทอิค)

Oh bless me lord for I have sinned
(โอ บเล็ซ มี ลอด ฟอ ไอ แฮ็ฝ แซนชฺ)
It’s been a lifetime since I last confessed
(อิทซ บีน อะ ไลฟ์ไทม์ ซินซ ไอ ลาซท ค็อนเฟซ)
I threw my crutches in ” The river
(ไอ ธรู มาย คัดเชด ซิน ” เดอะ รีฝเออะ)
Of a shadow of doubt ”
(อ็อฝ อะ แฌดโอ อ็อฝ เดาท “)
And I’ll be dressed in my Sunday best
(แอ็นด แอล บี ดเรซ อิน มาย ซันดิ เบ็ซท)

Say a prayer for the family
(เซ อะ พเรเออะ ฟอ เดอะ แฟมอิลิ)
Drop a coin for humanity
(ดร็อพ อะ คอยน ฟอ ฮิวแมนอิทิ)
Ain’t this uniform so flattering?
(เอน ดีซ ยูนิฟอม โซ flatterings)
I never asked you a God damned thing
(ไอ เนฝเวอะ อาซค ยู อะ ก็อด แด็ม ธิง)

A fire burns today
(อะ ไฟร เบิน ทุเด)
Of blasphemy and genocide
(อ็อฝ บแลซฟิมิ แอ็นด เจนโอะไซด)
The sirens of decay
(เดอะ ไซเร็น อ็อฝ ดิเค)
Will infiltrate the faith fanatics
(วิล อินฟีลทเรท เดอะ เฟธ ฟะแนทอิค)

Don’t test me
(ด้อนท์ เท็ซท มี)
Second guess me
(เซคอันด เก็ซ มี)
Protest me
(พโรเท็ซท มี)
You will disappear
(ยู วิล ดิแซ็พเพีย)

I want to know who’s allowed to breed
(ไอ ว็อนท ทู โน ฮู แอ็ลเลา ทู บรีด)
All the dogs who never learned to read
(ออล เดอะ ด็อก ฮู เนฝเวอะ เลิน ทู เร็ด)
Missionary politicians
(มีฌอะเนริ พอลิทีฌแอ็น)
And the cops of a new religion
(แอ็นด เดอะ ค็อพ อ็อฝ อะ นยู ริลีจอัน)

A fire burns today
(อะ ไฟร เบิน ทุเด)
Of blasphemy and genocide
(อ็อฝ บแลซฟิมิ แอ็นด เจนโอะไซด)
The sirens of decay
(เดอะ ไซเร็น อ็อฝ ดิเค)
Will infiltrate the inside
(วิล อินฟีลทเรท ดิ อีนไซด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง East Jesus Nowhere คำอ่านไทย Green Day

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น