เนื้อเพลง Ode to Oren Ishii คำอ่านไทย RZA

[RZA]
([ RZA ])
Aiyo, I wanna dedicate this song right here to O-Ren Ishii
(ไอโย , ไอ วอนนา เดดอิเคท ดีซ ซ็อง ไรท เฮียร ทู โอ Ren Ishii)
Half Chinese/Half Japane-see, Half American and yo
(ฮาล์ฟ ไชนีส /ฮาล์ฟ Japane ซี , ฮาล์ฟ อะเมริแค็น แอ็นด โย)
Oh what a specie, a feminine perfection
(โอ ว็อท ดา ซพีฌิ , อะ เฟมอินิน เพอะเฟคฌัน)
She got the sinister cat eyes and little freckles on her complexion
(ชี ก็อท เดอะ ซีนอิซเทอะ แค็ท ไอ แซน ลิ๊ทเทิ่ล ฟเรคคล ออน เฮอ ค็อมพเลคฌัน)
Cheaper than Yakuza, but she’s wicked like Medusa
(ชีพเปอ แฑ็น Yakuza , บัท ชี วิค ไลค Medusa)
And she got Crazy 88 killers that’ll slice right through ya
(แอ็นด ชี ก็อท คเรสิ 88 คีลเลอะ แธดิลซไลซ ไรท ธรู ยา)
Quick to chop a head off then wipe the blood off
(ควิค ทู ช็อพ อะ เฮ็ด ออฟฟ เด็น ไวพ เดอะ บลัด ออฟฟ)
A long range sniper shot she bust, never let a dud off
(อะ ล็อง เรนจ ซไนพเออะ ฌ็อท ชี บัซท , เนฝเวอะ เล็ท ดา ดัด ออฟฟ)
You got a minute to pray and a second to die
(ยู ก็อท ดา มินยูท ทู พเร แอ็นด อะ เซคอันด ทู ได)
You can see the image of the devil reflectin’ inside her eye
(ยู แค็น ซี ดิ อีมอิจ อ็อฝ เดอะ เด๊ฝิ้ล reflectin อีนไซด เฮอ ไอ)
But since she was a little girl, yo, she never would cry
(บัท ซินซ ชี วอส ซา ลิ๊ทเทิ่ล เกิล , โย , ชี เนฝเวอะ เวิด คไร)
She seen so much tragedy, let me explain to you why
(ชี ซีน โซ มัช ทแรจเอะดิ , เล็ท มี เอ็คซพเลน ทู ยู ฮไว)
She grew up on the military base, where she had to face
(ชี กรู อัพ ออน เดอะ มีลอิเทริ เบซ , ฮแว ชี แฮ็ด ทู เฟซ)
The brutality of her mother and her father being erased
(เดอะ บรูแทลอิทิ อ็อฝ เฮอ ม๊าเธ่อร์ แอ็นด เฮอ ฟาเฑอะ บีอิง อิเรซ)
The blood drops from her tear drops, on her face you see the smear spots
(เดอะ บลัด ดร็อพ ฟร็อม เฮอ เทีย ดร็อพ , ออน เฮอ เฟซ ยู ซี เดอะ ซเมีย สพอท)
She silently watched, as the shogun sliced through her dear pops
(ชี ไซเล็นทลิ ว็อช , แอ็ส เดอะ shogun ซไลซ ธรู เฮอ เดีย พ็อพ)
Through his thick skull, now she’s vicious like a pitbull
(ธรู ฮิส ธิค ซคัล , เนา ชี ฝีฌอัซ ไลค เก พิคกี้)
And when it comes to hatred, and revenge she got a sh*t full
(แอ็นด ฮเว็น หนิด คัม ทู เฮทเร็ด , แอ็นด ริเฝนจ ชี ก็อท ดา ฌะ *ที ฟูล)

Yo… revenge is that fire that burns inside your soul
(โย ริเฝนจ อีส แดท ไฟร แดท เบิน อีนไซด ยุร โซล)

Aiyo, she been bustin’ off kneecaps, son, since the age of eleven
(ไอโย , ชี บีน บัสติน ออฟฟ kneecaps , ซัน , ซินซ ดิ เอจ อ็อฝ อิเลฝเอ็น)
But f*ckin’ the enemy to death, uggh, that was her favorite weapon
(บัท เอฟ *ckin ดิ เอนอิมิ ทู เด็ธ , uggh , แดท วอส เฮอ เฟเฝอะริท เวพอัน)
And the death you paid in hell, boy, it can’t be paid in heaven
(แอ็นด เดอะ เด็ธ ยู เพลด อิน เฮ็ล , บอย , อิท แค็นท บี เพลด อิน เฮฝเอ็น)
You better got down on your knees, son, and start prayin’ to the reverend
(ยู เบทเทอะ ก็อท เดาน ออน ยุร นี , ซัน , แอ็นด ซทาท เพลย์อิน ทู เดอะ เรฝเวอเรน)
Bon appetit, boy, revenge is so sweet
(บ็อง appetit , บอย , ริเฝนจ อีส โซ สวี้ท)
Especially when it’s served on a cold dish, but she has no wish
(เอ็วเพฌแอ็ลลิ ฮเว็น อิทซ เซิฝ ออน อะ โคลด ดิฌ , บัท ชี แฮ็ส โน วิฌ)
But to cut your day short like the winter soulstice
(บัท ทู คัท ยุร เด ฌอท ไลค เดอะ วีนเทอะ soulstice)
And a chance to receive a slight bit of mercy from her was hopeless
(แอ็นด อะ ชานซ ทู รีซีฝ อะ ซไลท บิท อ็อฝ เมอซิ ฟร็อม เฮอ วอส โฮพเล็ซ)
Oren Ishii, half Chinese/half Japane-see
(Oren Ishii , ฮาล์ฟ ไชนีส /ฮาล์ฟ Japane ซี)
Half American, muaww, yeah, oh what a species
(ฮาล์ฟ อะเมริแค็น , muaww , เย่ , โอ ว็อท ดา ซพีฌิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ode to Oren Ishii คำอ่านไทย RZA

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น