เนื้อเพลง The Walls Have Ears คำอ่านไทย Elvis Presley

The walls have ears, ears that hear each little sound you make
(เดอะ วอล แฮ็ฝ เอีย , เอีย แดท เฮีย อีช ลิ๊ทเทิ่ล เซานด ยู เมค)
Every time you stamp through a lamp and every cup and dish you break
(เอฝริ ไทม ยู ซแท็มพ ธรู อะ แล็มพ แอ็นด เอฝริ คัพ แอ็นด ดิฌ ยู บเรค)

But they can’t hear a kiss or two arms that hold you tight
(บัท เด แค็นท เฮีย รา คิซ ออ ทู อาม แดท โฮลด ยู ไทท)
So come on baby, don’t fight tonight
(โซ คัมมอน เบบิ , ด้อนท์ ไฟท ทุไนท)

The walls have ears, better think before you fling that shoe
(เดอะ วอล แฮ็ฝ เอีย , เบทเทอะ ธิงค บิโฟ ยู ฟลิง แดท ฌู)
If you part my hair with a chair, they’ll spread the news to Timbuktu
(อิฟ ยู พาท มาย แฮ วิฑ อะ แช , เด๊ว ซพเร็ด เดอะ นยู ทู ทิมเบิกทู)

But they can’t hear a kiss or two arms that hold you tight
(บัท เด แค็นท เฮีย รา คิซ ออ ทู อาม แดท โฮลด ยู ไทท)
So come on baby, don’t fight tonight
(โซ คัมมอน เบบิ , ด้อนท์ ไฟท ทุไนท)

Jets can fly, fast and high, rockets can go even faster
(เจ๊ต แค็น ฟไล , ฟัซท แอ็นด ไฮ , รอคเค็ท แค็น โก อีเฝ็น ฟาสเทอะ)
But they can’t catch or even match sound traveling through plaster
(บัท เด แค็นท แค็ช ออ อีเฝ็น แม็ช เซานด แทฝเวอลิงค์ ธรู พลาซเทอะ)

The walls have ears, ears that hear each little sound you make
(เดอะ วอล แฮ็ฝ เอีย , เอีย แดท เฮีย อีช ลิ๊ทเทิ่ล เซานด ยู เมค)
Every time you stamp through a lamp and every cup and dish you break
(เอฝริ ไทม ยู ซแท็มพ ธรู อะ แล็มพ แอ็นด เอฝริ คัพ แอ็นด ดิฌ ยู บเรค)

But they can’t hear a kiss or two arms that hold you tight
(บัท เด แค็นท เฮีย รา คิซ ออ ทู อาม แดท โฮลด ยู ไทท)
So come on baby, don’t fight tonight
(โซ คัมมอน เบบิ , ด้อนท์ ไฟท ทุไนท)
Just in tonight
(จัซท อิน ทุไนท)
Don’t fight tonight
(ด้อนท์ ไฟท ทุไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Walls Have Ears คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น