เนื้อเพลง You Bring Me Joy คำอ่านไทย Mary J. Blige

Heyy, heyy, heyyy!
(Heyy , heyy , เฮ้ !)
Heyy, heyy, heyyy!
(Heyy , heyy , เฮ้ !)
Heyy, heyy, heyyy!
(Heyy , heyy , เฮ้ !)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I don’t know what I would do
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ไอ เวิด ดู)
Do without you
(ดู วิเฑาท ยู)
In my life boy
(อิน มาย ไลฟ บอย)
I don’t know if I could live
(ไอ ด้อนท์ โน อิฟ ฟาย เคิด ไลฝ)
Live without you
(ไลฝ วิเฑาท ยู)
You bring me joy
(ยู บริง มี จอย)

[Vs.1]
([ Vs วัน ])
You know if the time is right
(ยู โน อิฟ เดอะ ไทม อีส ไรท)
I don’t wanna fuss n fight
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ฟัซ เอ็น ไฟท)
I just wanna let you know
(ไอ จัซท วอนนา เล็ท ยู โน)
I’m feeling good tonight
(แอม ฟีลอิง เกิด ทุไนท)
I want you to take my hand
(ไอ ว็อนท ยู ทู เทค มาย แฮ็นด)
And promise you’ll be cool
(แอ็นด พรอมอิซ โยว บี คูล)
Cause I know you like the way that I move
(คอส ไอ โน ยู ไลค เดอะ เว แดท ไอ มูฝ)

Oh, oh boy you bring me joy
(โอ , โอ บอย ยู บริง มี จอย)
Some try to play me
(ซัม ทไร ทู พเล มี)
But they can’t fade me
(บัท เด แค็นท เฝด มี)
Oh, oh boy you’ve go it goin on
(โอ , โอ บอย ยู๊ฟ โก อิท โกอิน ออน)
And you make me happy [happy]
(แอ็นด ยู เมค มี แฮพพิ [ แฮพพิ ])
So very happy
(โซ เฝริ แฮพพิ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Vs.2]
([ Vs ทู ])
You know when I think of you
(ยู โน ฮเว็น นาย ธิงค อ็อฝ ยู)
I’m thinkin of myself
(แอม ติ้งกิน อ็อฝ ไมเซลฟ)
I just wanna be with you, my friend
(ไอ จัซท วอนนา บี วิฑ ยู , มาย ฟเร็นด)
And no one else
(แอ็นด โน วัน เอ็ลซ)
It’s not hard
(อิทซ น็อท ฮาด)
To say what I feel
(ทู เซ ว็อท ไอ ฟีล)
Cause you know that my love is for real
(คอส ยู โน แดท มาย ลัฝ อีส ฟอ ริแอ็ล)

Oh, oh boy I’ll be your toy
(โอ , โอ บอย แอล บี ยุร ทอย)
Come on and play with me
(คัมมอน แอ็นด พเล วิฑ มี)
And never leave me
(แอ็นด เนฝเวอะ ลีฝ มี)
Oh, oh boy you’ve got it goin on
(โอ , โอ บอย ยู๊ฟ ก็อท ดิธ โกอิน ออน)
And you satisfy me [yes you do]
(แอ็นด ยู แซทอิซไฟ มี [ เย็ซ ยู ดู ])
You satisfy me
(ยู แซทอิซไฟ มี)

[Bridge]
([ บริจ ])
So much joy
(โซ มัช จอย)
In my world
(อิน มาย เวิลด)
Be my man
(บี มาย แม็น)
And I’ll be your girl
(แอ็นด แอล บี ยุร เกิล)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Vs.3]
([ Vs ที ])
Wait just a minute
(เวท จัซท ดา มินยูท)
Something else is on my mind
(ซัมติง เอ็ลซ อีส ออน มาย ไมนด)
I don’t wanna have to tell you
(ไอ ด้อนท์ วอนนา แฮ็ฝ ทู เท็ล ยู)
This but one more time
(ดีซ บัท วัน โม ไทม)
you’re the only man I want
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ แม็น นาย ว็อนท)
And I ain’t never gonna front
(แอ็นด ดาย เอน เนฝเวอะ กอนนะ ฟรันท)
On ya baby so relax your mind
(ออน ยา เบบิ โซ ริแลคซ ยุร ไมนด)
And realize
(แอ็นด รีแอะไลส)

[Chorus][Repeat]
([ โครัซ ] [ ริพีท ])

Realize that I’m gonna do you right
(รีแอะไลส แดท แอม กอนนะ ดู ยู ไรท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Bring Me Joy คำอ่านไทย Mary J. Blige

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น