เนื้อเพลง Eye Of The Beholder คำอ่านไทย Metallica

Do You See What I See?
(ดู ยู ซี ว็อท ไอ ซี)
Truth Is an Offence
(ทรูธ อีส แอน อ็อฟเฟนซ)
You Silence for Your Confidence
(ยู ไซเล็นซ ฟอ ยุร คอนฟิเด็นซ)
Do You Hear What I Hear?
(ดู ยู เฮีย ว็อท ไอ เฮีย)
Doors Are Slamming Shut
(โด แซร์ สแลมมิ้ง ฌัท)
Limit Your Imagination, Keep You Where They must
(ลีมอิท ยุร อิแมจิเนฌัน , คีพ ยู ฮแว เด มัซท)
Do You Feel What I Feel?
(ดู ยู ฟีล ว็อท ไอ ฟีล)
Bittering Distress
(Bitterings ดิซทเรซ)
Who Decides What You Express
(ฮู ดิไซด ว็อท ยู เอ็คซพเรซ)
Do You Take What I Take?
(ดู ยู เทค ว็อท ไอ เทค)
Endurance Is the Word
(เอ็นดยูแร็นซ อีส เดอะ เวิด)
Moving Back Instead of Forward Seems to Me Absurd
(มูฝอิง แบ็ค อินซเทด อ็อฝ ฟอเวิด ซีม ทู มี แอ็บเซิด)

Doesn’t Matter What You See?
(ดัสอินท แมทเทอะ ว็อท ยู ซี)
Or into it What you’read
(ออ อีนทุ อิท ว็อท youread)
You Can Do it Your Own Way
(ยู แค็น ดู อิท ยุร โอน เว)
If It’s Done Just How I Say
(อิฟ อิทซ ดัน จัซท เฮา ไอ เซ)

Independence Limited
(อินดิเพนเด็นซ ลีมอิท)
Freedom of Choice
(ฟรีดัม อ็อฝ ชอยซ)
Choice Is Mad for You My Friend
(ชอยซ อีส แม็ด ฟอ ยู มาย ฟเร็นด)
Freedom of Speech
(ฟรีดัม อ็อฝ ซพีช)
Speech Is Words That They Will Bend
(ซพีช อีส เวิด แดท เด วิล เบ็นด)
Freedom with Their Exception
(ฟรีดัม วิฑ แด เอ็คเซพฌัน)

Do You Fear What I Fear?
(ดู ยู เฟีย ว็อท ไอ เฟีย)
Living Properly
(ลีฝอิง พรอพเออะลิ)
Truths to You Are Lies to Me
(ทรูธ ทู ยู อาร์ ไล ทู มี)
Do You Choose What I Choose?
(ดู ยู ชูส ว็อท ไอ ชูส)
More Alternives
(โม Alternives)
Energy Derives from Both the plus and Negative
(เอนเออะจิ ดิไรฝ ฟร็อม โบธ เดอะ พลัซ แซน เนกอะทิฝ)
Do You Need What I Need?
(ดู ยู นีด ว็อท ไอ นีด)
Boundaries Overthrown
(เบาดะรี โอเฝิธโรน)
Look Inside to Each His Own
(ลุค อีนไซด ทู อีช ฮิส โอน)
Do You Trust What I Trust?
(ดู ยู ทรัซท ว็อท ไอ ทรัซท)
Me, Myself and I
(มี , ไมเซลฟ แอ็นด ดาย)
Penetrate the Smoke Screen I See Through the Selfishlie
(เพนอิทเรท เดอะ ซโมค ซครีน นาย ซี ธรู เดอะ Selfishlie)

Doesn’t Matter What You See
(ดัสอินท แมทเทอะ ว็อท ยู ซี)
Or into it What you’read
(ออ อีนทุ อิท ว็อท youread)
You Can Do it Your Own Way
(ยู แค็น ดู อิท ยุร โอน เว)
If It’s Done Just How I Say
(อิฟ อิทซ ดัน จัซท เฮา ไอ เซ)

Independence Limited
(อินดิเพนเด็นซ ลีมอิท)
Freedom of Choice
(ฟรีดัม อ็อฝ ชอยซ)
Choice Is Mad for You My Friend
(ชอยซ อีส แม็ด ฟอ ยู มาย ฟเร็นด)
Freedom of Speech
(ฟรีดัม อ็อฝ ซพีช)
Speech Is Words That They Will Bend
(ซพีช อีส เวิด แดท เด วิล เบ็นด)
Freedom with Their Exception
(ฟรีดัม วิฑ แด เอ็คเซพฌัน)

Do You Know What I Know?
(ดู ยู โน ว็อท ไอ โน)
Your Money End Your Wealth
(ยุร มันอิ เอ็นด ยุร เว็ลธ)
Your Silence Just to Hear Your Self
(ยุร ไซเล็นซ จัซท ทู เฮีย ยุร เซ็ลฟ)
Do You Want What I Want?
(ดู ยู ว็อนท ว็อท ไอ ว็อนท)
Desire Not a Thing
(ดิไสร น็อท ดา ธิง)
I Hunger after Independence Lengthen Freedom’s Ring
(ไอ ฮังเกอะ อาฟเทอะ อินดิเพนเด็นซ เลงเธ็น ฟรีดัม ริง)

Doesn’t Matter What You See
(ดัสอินท แมทเทอะ ว็อท ยู ซี)
Or into it What you’read
(ออ อีนทุ อิท ว็อท youread)
You Can Do it Your Own Way
(ยู แค็น ดู อิท ยุร โอน เว)
If It’s Done Just How I Say
(อิฟ อิทซ ดัน จัซท เฮา ไอ เซ)

Independence Limited
(อินดิเพนเด็นซ ลีมอิท)
Freedom of Choice
(ฟรีดัม อ็อฝ ชอยซ)
Choice Is Mad for You My Friend
(ชอยซ อีส แม็ด ฟอ ยู มาย ฟเร็นด)
Freedom of Speech
(ฟรีดัม อ็อฝ ซพีช)
Speech Is Words That They Will Bend
(ซพีช อีส เวิด แดท เด วิล เบ็นด)
Freedom no longer frees you
(ฟรีดัม โน ลองเงอ ฟรี ยู)

Doesn’t Matter What You See
(ดัสอินท แมทเทอะ ว็อท ยู ซี)
Or into it What you’read
(ออ อีนทุ อิท ว็อท youread)
You Can Do it Your Own Way
(ยู แค็น ดู อิท ยุร โอน เว)
If It’s Done Just How I Say
(อิฟ อิทซ ดัน จัซท เฮา ไอ เซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Eye Of The Beholder คำอ่านไทย Metallica

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น