เนื้อเพลง My Vietnam คำอ่านไทย Pink

Daddy was a soldier he taught me about freedom
(แดดดิ วอส ซา โซลเจอะ ฮี ทอท มี อะเบาท ฟรีดัม)
Peace and all the great things that we take
(พีซ แอ็นด ออล เดอะ กเรท ธิง แดท วี เทค)
advantage of
(แอ็ดฝานทิจ อ็อฝ)
Once I fed the homeless, I’ll never forget
(วันซ ไอ เฟ็ด เดอะ โฮมเลสซ , แอล เนฝเวอะ เฟาะเกท)
I look upon thier faces as I treated them with
(ไอ ลุค อุพอน thier เฟซ แอ็ส ซาย ทีอี เฑ็ม วิฑ)
respect
(ริซเพคท)
And
(แอ็นด)

This is my Vietnam
(ดีซ ซิส มาย เวียดนาม)
I’m at war
(แอม แอ็ท วอ)
Life keeps on dropping bombs
(ไลฟ คีพ ออน ดรอพพิงส บ็อม)
And I keep score
(แอ็นด ดาย คีพ ซโค)

Momma was a lunitic, she liked to push my b*ttons
(มอมมาวอส ซา lunitic , ชี ลิค ทู พุฌ มาย บี *ttons)

She said I wasn’t good enough, but I guess I
(ชี เซ็ด ดาย วอสซึ้น เกิด อินัฟ , บัท ไอ เก็ซ ซาย)
wasn’t trying
(วอสซึ้น ทไรอิง)
Never like school that much, they tried to teach
(เนฝเวอะ ไลค ซคูล แดท มัช , เด ทไร ทู ทีช)
me better
(มี เบทเทอะ)
But I just wasn’t hearing it because I thought I
(บัท ไอ จัซท วอสซึ้น เฮียริง อิท บิคอส ไอ ธอท ไอ)
was already pretty clever
(วอส ออลเรดอิ พรีททิ คเลฝเออะ)
And
(แอ็นด)

This is my Vietnam
(ดีซ ซิส มาย เวียดนาม)
I’m at war
(แอม แอ็ท วอ)
They keeps on dropping bombs
(เด คีพ ออน ดรอพพิงส บ็อม)
And I keep score
(แอ็นด ดาย คีพ ซโค)

This is my Vietnam
(ดีซ ซิส มาย เวียดนาม)
I’m at war
(แอม แอ็ท วอ)
They keep on dropping bombs
(เด คีพ ออน ดรอพพิงส บ็อม)
And I keep score
(แอ็นด ดาย คีพ ซโค)

What do you expect from me?
(ว็อท ดู ยู เอ็คซเพคท ฟร็อม มี)
What am I not giving you?
(ว็อท แอ็ม ไอ น็อท กีฝวิง ยู)
What could I do for you to make me OK in your
(ว็อท เคิด ดาย ดู ฟอ ยู ทู เมค มี โอเค อิน ยุร)
eyes?
(ไอ)

This is my Vietnam
(ดีซ ซิส มาย เวียดนาม)
I’m at war
(แอม แอ็ท วอ)
They keep on dropping bombs
(เด คีพ ออน ดรอพพิงส บ็อม)
And I keep score
(แอ็นด ดาย คีพ ซโค)

This is my Vietnam
(ดีซ ซิส มาย เวียดนาม)
I’m at war
(แอม แอ็ท วอ)
Life keeps on dropping bombs
(ไลฟ คีพ ออน ดรอพพิงส บ็อม)
And I keep score
(แอ็นด ดาย คีพ ซโค)

This is my Vietnam
(ดีซ ซิส มาย เวียดนาม)
This is my Vietnam
(ดีซ ซิส มาย เวียดนาม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Vietnam คำอ่านไทย Pink

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น