เนื้อเพลง Had to Phone Ya คำอ่านไทย The Beach Boys

Brian Wilson/Mike Love/Diane Rovell
(ไบรเอน วิลสัน /ไมค ลัฝ /ไดแอน Rovell)

Had to phone ya’
(แฮ็ด ทู โฟน ยา)
Had to phone ya’ just to talk to you
(แฮ็ด ทู โฟน ยา จัซท ทู ทอค ทู ยู)
Had to phone ya’ just to tell ya’ I was missing you
(แฮ็ด ทู โฟน ยา จัซท ทู เท็ล ยา ไอ วอส มีซซิง ยู)

It lifts my spirits every single time
(อิท ลิฟท มาย ซพีริท เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล ไทม)
Sometimes you’re busy for awhile
(ซัมไทม์ ยัวร์ บีสอิ ฟอ อะฮไวล)
But when you get through It makes me smile
(บัท ฮเว็น ยู เก็ท ธรู อิท เมค มี ซไมล)

A-when I phone ya’
(อะ ฮเว็น นาย โฟน ยา)
California’s not so far away
(แคลิฟอร์เนีย น็อท โซ ฟา อะเว)
you’re not alone ya’ know I’m only just a dial away
(ยัวร์ น็อท อะโลน ยา โน แอม โอ๊นลี่ จัซท ดา ไดแอ็ล อะเว)
I visualize that you’re looking fine
(ไอ ฝีฉอัวไลส แดท ยัวร์ ลุคอิง ไฟน)
Feels so good when you come on the line
(ฟีล โซ เกิด ฮเว็น ยู คัมมอน เดอะ ไลน)

You [you] you [you] you [you] you [you]
(ยู [ ยู ] ยู [ ยู ] ยู [ ยู ] ยู [ ยู ])
You [you] you [you] you [you] you [you]
(ยู [ ยู ] ยู [ ยู ] ยู [ ยู ] ยู [ ยู ])
You [you] you [you] you [you] you [you]
(ยู [ ยู ] ยู [ ยู ] ยู [ ยู ] ยู [ ยู ])
You [you] you [you] you [you]
(ยู [ ยู ] ยู [ ยู ] ยู [ ยู ])

Come on
(คัมมอน)
Come on and answer the phone
(คัมมอน แอ็นด อานเซอะ เดอะ โฟน)
Come on come on [I hope you’re home]
(คัมมอน คัมมอน [ ไอ โฮพ ยัวร์ โฮม ])
Come on and answer the phone
(คัมมอน แอ็นด อานเซอะ เดอะ โฟน)
Come on come on [I hope you’re home]
(คัมมอน คัมมอน [ ไอ โฮพ ยัวร์ โฮม ])
Come on and answer the phone
(คัมมอน แอ็นด อานเซอะ เดอะ โฟน)
Come on come on [I hope you’re home]
(คัมมอน คัมมอน [ ไอ โฮพ ยัวร์ โฮม ])
Come on and answer the phone
(คัมมอน แอ็นด อานเซอะ เดอะ โฟน)
Come on come on [I hope you’re home]
(คัมมอน คัมมอน [ ไอ โฮพ ยัวร์ โฮม ])
Come on and answer the phone
(คัมมอน แอ็นด อานเซอะ เดอะ โฟน)
Come on come on [I hope you’re home]
(คัมมอน คัมมอน [ ไอ โฮพ ยัวร์ โฮม ])
Come on and answer the phone
(คัมมอน แอ็นด อานเซอะ เดอะ โฟน)
Come on come on [I hope you’re home]
(คัมมอน คัมมอน [ ไอ โฮพ ยัวร์ โฮม ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Had to Phone Ya คำอ่านไทย The Beach Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น