เนื้อเพลง End of The Sky คำอ่านไทย Lighthouse Family

Would you like to go somewhere unbelievable?
(เวิด ยู ไลค ทู โก ซัมแวร์ อันบีลิฝวาเบิล)
Where the great big blue sky seems to last forever
(ฮแว เดอะ กเรท บิก บลู ซไค ซีม ทู ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
Cos I feel like I’ll leave it all behind
(คอซ ซาย ฟีล ไลค แอล ลีฝ อิท ดอร์ บิไฮนด)
Living’ in the sunshine, that’s where I’m going
(ลีฝอิง อิน เดอะ ซันชาย , แด๊ท ฮแว แอม โกอิ้ง)
And I don’t think there’s anything here that I’ll be missing, do you?
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ธิงค แดร์ เอนอิธิง เฮียร แดท แอล บี มีซซิง , ดู ยู)
No, I don’t think there’s anything else to do
(โน , ไอ ด้อนท์ ธิงค แดร์ เอนอิธิง เอ็ลซ ทู ดู)

So bring on the sunshine
(โซ บริง ออน เดอะ ซันชาย)
We’re gonna fly to the end of the sky
(เวีย กอนนะ ฟไล ทู ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ ซไค)

I’ve got to go cos I ain’t indestructible
(แอฝ ก็อท ทู โก คอซ ซาย เอน indestructible)
And I feel like I’m breaking
(แอ็นด ดาย ฟีล ไลค แอม บเรคคิง)
Running round for nothing
(รันนิง เรานด ฟอ นัธอิง)
But I’ll be all right
(บัท แอล บี ออล ไรท)
I’m not a million miles from seeing the daylight
(แอม น็อท ดา มีลยัน ไมล ฟร็อม ซีอิง เดอะ เดย์ไลท์)
That’s where I’m going
(แด๊ท ฮแว แอม โกอิ้ง)

And 1 don’t think there’s anything here that I’ll be missing, do you?
(แอ็นด วัน ด้อนท์ ธิงค แดร์ เอนอิธิง เฮียร แดท แอล บี มีซซิง , ดู ยู)
No, I don’t think there’s anything else to do
(โน , ไอ ด้อนท์ ธิงค แดร์ เอนอิธิง เอ็ลซ ทู ดู)

So bring on the sunshine
(โซ บริง ออน เดอะ ซันชาย)
We’re gonna fly to the end of the sky
(เวีย กอนนะ ฟไล ทู ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ ซไค)

Bring on the sunshine
(บริง ออน เดอะ ซันชาย)
We’re gonna fly to the end of the sky
(เวีย กอนนะ ฟไล ทู ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ ซไค)

So bring on the sunshine
(โซ บริง ออน เดอะ ซันชาย)
We’re gonna fly to the end of the sky
(เวีย กอนนะ ฟไล ทู ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ ซไค)

Bring on the sunshine
(บริง ออน เดอะ ซันชาย)
We’re gonna fly to the end of the sky
(เวีย กอนนะ ฟไล ทู ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ ซไค)

So bring on the sunshine
(โซ บริง ออน เดอะ ซันชาย)
We’re gonna fly to the end of the sky
(เวีย กอนนะ ฟไล ทู ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ ซไค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง End of The Sky คำอ่านไทย Lighthouse Family

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น