เนื้อเพลง Just Like That คำอ่านไทย R. Kelly

R Kelly
(อาร์ เคลลี่)
Oh Baby If I Could Explain The Joy I Feel
(โอ เบบิ อิฟ ฟาย เคิด เอ็คซพเลน เดอะ จอย ไอ ฟีล)

Oooh If I Could Explain The Joy I Feel
(อู้ อิฟ ฟาย เคิด เอ็คซพเลน เดอะ จอย ไอ ฟีล)
All This Love Makin Is Oh So Real
(ออล ดีซ ลัฝ เมกิน อีส โอ โซ ริแอ็ล)
Oooh Like Winter Time By The Fireplace
(อู้ ไลค วีนเทอะ ไทม ไบ เดอะ ไฟทดิง)
Oooh Like Traped In Walls And Its No Exscape
(อู้ ไลค ทแร็พ อิน วอล แซน อิทซ โน Exscape)
Oooh Like A Precious Jewel With No Price Tag
(อู้ ไลค เก พเรฌอัซ จูเอ็ล วิฑ โน พไรซ แท็ก)
Oooh Like Waterfalls Comin’ Down On Me
(อู้ ไลค วอเตอร์ฟอล คัมอิน เดาน ออน มี)
Oooh Like Tidal Wave Comin’ From The Sea
(อู้ ไลค ไทดแอ็ล เวฝ คัมอิน ฟร็อม เดอะ ซี)
Oooh Like A Favorite Scene In A Big Movie
(อู้ ไลค เก เฟเฝอะริท ซีน อิน อะ บิก มูวี่)

You Wanna Know How I Feel Just Like That Just Like That Baby Ooooooh
(ยู วอนนา โน เฮา ไอ ฟีล จัซท ไลค แดท จัซท ไลค แดท เบบิ อู้)
You Wanna Know How I Feel Just Like That Just Like That Baby If You Wanna Know
(ยู วอนนา โน เฮา ไอ ฟีล จัซท ไลค แดท จัซท ไลค แดท เบบิ อิฟ ยู วอนนา โน)
You Wanna Know How I Feel Just Like That Just Like That Baby Ooooh Just Like
(ยู วอนนา โน เฮา ไอ ฟีล จัซท ไลค แดท จัซท ไลค แดท เบบิ อู้ จัซท ไลค)
You Wanna Know How I Feel Just Like That Just Like That Baby
(ยู วอนนา โน เฮา ไอ ฟีล จัซท ไลค แดท จัซท ไลค แดท เบบิ)

Oooh Like You And Me Makin’ History Baby
(อู้ ไลค ยู แอ็นด มี เมกิน ฮีซโทะริ เบบิ)
Oooh Like A 99th Anniversary
(อู้ ไลค เก 99th แอนนิเฝอซะริ)
Oooh Like A Baby When It Speaks Its First Words
(อู้ ไลค เก เบบิ ฮเว็น หนิด ซพีค อิทซ เฟิซท เวิด)
Oooh Like An Uplifting Song The First Time Heard
(อู้ ไลค แอน แอพฟิงทิง ซ็อง เดอะ เฟิซท ไทม เฮิด)
Oooh Like A Shelter When The Storm Gets Ruff
(อู้ ไลค เก เฌลเทอะ ฮเว็น เดอะ ซทอม เก็ท รัฟ)
Oooh Like A Mountain Top From The Bottom Up
(อู้ ไลค เก เมานทิน ท็อพ ฟร็อม เดอะ บอตตัม อัพ)
Oooh Like An Expensive Suite At The Best Hotel
(อู้ ไลค แอน เอ็คซเพนซิฝ ซวีท แอ็ท เดอะ เบ็ซท โฮเทล)
Oooh Like A Work Of Art When Its Unvailed
(อู้ ไลค เก เวิค อ็อฝ อาท ฮเว็น อิทซ Unvailed)

You Wanna Know How I Feel Just Like That Just Like That Baby Like That
(ยู วอนนา โน เฮา ไอ ฟีล จัซท ไลค แดท จัซท ไลค แดท เบบิ ไลค แดท)
You Wanna Know How I Feel Just Like That Just Like That Baby Oh Oh Oh Oh Oh If You Wanna Know
(ยู วอนนา โน เฮา ไอ ฟีล จัซท ไลค แดท จัซท ไลค แดท เบบิ โอ โอ โอ โอ โอ อิฟ ยู วอนนา โน)
You Wanna Know How I Feel Just Like That Just Like That Baby Just Like That Yeah
(ยู วอนนา โน เฮา ไอ ฟีล จัซท ไลค แดท จัซท ไลค แดท เบบิ จัซท ไลค แดท เย่)
You Wanna Know How I Feel Just Like That Just Like That Ooooh
(ยู วอนนา โน เฮา ไอ ฟีล จัซท ไลค แดท จัซท ไลค แดท อู้)

Oooh Like A Great Blu Skys On A Summer Day
(อู้ ไลค เก กเรท บู ซไค ออน อะ ซัมเมอะ เด)
Oooh Like Sittin Close In A Small Cafe
(อู้ ไลค ซิทดิน คโลส อิน อะ ซมอล แคะเฟ)
Oooh Like Makin Love To Someone You Love
(อู้ ไลค เมกิน ลัฝ ทู ซัมวัน ยู ลัฝ)
Oooh Like Breakin Up Then Makin Up
(อู้ ไลค เบรกกิ้น อัพ เด็น เมกิน อัพ)
Oooh Like A Warm Embrace When You Come Around
(อู้ ไลค เก วอม เอ็มบเรซ ฮเว็น ยู คัม อะเรานด)
Oooh Like The Sweetest Words When Your Feelin Down
(อู้ ไลค เดอะ สีสเดส เวิด ฮเว็น ยุร ฟีลิน เดาน)
Oooh Like Lost Inside Of A Mascarade
(อู้ ไลค ล็อซท อีนไซด อ็อฝ อะ Mascarade)
Oooh Like A Celebration In A Big Parade
(อู้ ไลค เก เซลิบเรฌัน อิน อะ บิก พะเรด)
Oooh Like A Secret Told To The One You Trust
(อู้ ไลค เก ซีคเร็ท โทลด ทู ดิ วัน ยู ทรัซท)
Oooh Like Kissin You In A All White Tux
(อู้ ไลค คิซซิน ยู อิน อะ ออล ฮไวท Tux)

You Wanna Know How I Feel Just Like That Just Like That Baby If You Wanna Know
(ยู วอนนา โน เฮา ไอ ฟีล จัซท ไลค แดท จัซท ไลค แดท เบบิ อิฟ ยู วอนนา โน)
You Wanna Know How I Feel Just Like That Just Like That Baby Just Like That If You Wanna Know
(ยู วอนนา โน เฮา ไอ ฟีล จัซท ไลค แดท จัซท ไลค แดท เบบิ จัซท ไลค แดท อิฟ ยู วอนนา โน)
You Wanna Know How I Feel Just Like That Just Like That Baby Just Like That
(ยู วอนนา โน เฮา ไอ ฟีล จัซท ไลค แดท จัซท ไลค แดท เบบิ จัซท ไลค แดท)
You Wanna Know How I Feel Just Like That Just Like That
(ยู วอนนา โน เฮา ไอ ฟีล จัซท ไลค แดท จัซท ไลค แดท)

Like The Moon Yeah When It Glows At Night
(ไลค เดอะ มูน เย่ ฮเว็น หนิด กโล แอ็ท ไนท)
And Like The Sun Oh Yeah When It Shines Real Bright
(แอ็นด ไลค เดอะ ซัน โอ เย่ ฮเว็น หนิด ไฌน ริแอ็ล ไบร๊ท)
And Just Like The Ocean When The Well Comes High
(แอ็นด จัซท ไลค ดิ โอแฌ็น ฮเว็น เดอะ เว็ล คัม ไฮ)
Like An Eagle When It Soars The Sky
(ไลค แอน อี๊เกิ้ล ฮเว็น หนิด โซ เดอะ ซไค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just Like That คำอ่านไทย R. Kelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น