เนื้อเพลง Best Friend คำอ่านไทย Tweet

[Tweet:]
([ ทวีท : ])
Best friend of mine, we’re closer than close
(เบ็ซท ฟเร็นด อ็อฝ ไมน , เวีย โคลเซอร์ แฑ็น คโลส)
Something very rare to find, we’re opposite sexes
(ซัมติง เฝริ แร ทู ไฟนด , เวีย อ๊อพโพสิท sexes)
We can talk about anything, that’s why I love you
(วี แค็น ทอค อะเบาท เอนอิธิง , แด๊ท ฮไว ไอ ลัฝ ยู)
And it’s hard to try to hide what I’m confessing
(แอ็นด อิทซ ฮาด ทู ทไร ทู ไฮด ว็อท แอม confessings)
That I can’t help it, I’m so into you
(แดท ไอ แค็นท เฮ็ลพ อิท , แอม โซ อีนทุ ยู)
You send me to the sky
(ยู เซ็นด มี ทู เดอะ ซไค)
Keep me breathless, oh I’m wanting you
(คีพ มี บเรธเล็ซ , โอ แอม วอนทิง ยู)
And I can’t deny it
(แอ็นด ดาย แค็นท ดิไน อิท)
I want to be more than this
(ไอ ว็อนท ทู บี โม แฑ็น ดีซ)

Cause you give me reason
(คอส ยู กิฝ มี รี๊ซั่น)
To fall in love again, but I’ll leave it as it is now
(ทู ฟอล อิน ลัฝ อะเกน , บัท แอล ลีฝ อิท แอ็ส ซิท อีส เนา)
For another day, for another day
(ฟอ แอะนัธเออะ เด , ฟอ แอะนัธเออะ เด)

[Bilal:]
([ Bilal : ])
Best friend of mines, knows what to say
(เบ็ซท ฟเร็นด อ็อฝ ไมน , โน ว็อท ทู เซ)
Any time of the day, that’s why I call her
(เอนอิ ไทม อ็อฝ เดอะ เด , แด๊ท ฮไว ไอ คอล เฮอ)
She turns me on, ain’t afraid to show it neither
(ชี เทิน มี ออน , เอน อัฟเรด ทู โฌ อิท นีเฑอะไนเฑอะ)
Cause baby I’m still a man and you know you want to too
(คอส เบบิ แอม ซทิล อะ แม็น แอ็นด ยู โน ยู ว็อนท ทู ทู)
Cause you take me higher now I’m breathless man
(คอส ยู เทค มี ไฮเออะ เนา แอม บเรธเล็ซ แม็น)
Do you even know that this lust is growing without you knowing
(ดู ยู อีเฝ็น โน แดท ดีซ ลัซท อีส กโรอิง วิเฑาท ยู โนอิง)
Hey I wanna show yo ass
(เฮ ไอ วอนนา โฌ โย อาซ)

You give me reason
(ยู กิฝ มี รี๊ซั่น)
For another day, for another day
(ฟอ แอะนัธเออะ เด , ฟอ แอะนัธเออะ เด)

[Tweet:]
([ ทวีท : ])
For another day
(ฟอ แอะนัธเออะ เด)
Something won’t let me be, how can we go on
(ซัมติง ว็อนท เล็ท มี บี , เฮา แค็น วี โก ออน)
[Bilal:]
([ Bilal : ])
Let me lay with you while it’s full grown
(เล็ท มี เล วิฑ ยู ฮไวล อิทซ ฟูล กโรน)
[Tweet:]
([ ทวีท : ])
You know I want more from you
(ยู โน ไอ ว็อนท โม ฟร็อม ยู)
[Bilal:]
([ Bilal : ])
You give me reason for another day
(ยู กิฝ มี รี๊ซั่น ฟอ แอะนัธเออะ เด)
[Both:]
([ โบธ : ])
for another day
(ฟอ แอะนัธเออะ เด)
dayyyyyyy
(dayyyyyyy)
for another
(ฟอ แอะนัธเออะ)
dayyyyyyy
(dayyyyyyy)

[Bilal:] you give me reasons
([ Bilal : ] ยู กิฝ มี รี๊ซั่น)
[Both:] for another day
([ โบธ : ] ฟอ แอะนัธเออะ เด)

[feat. Bilal]
([ ฟีท Bilal ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Best Friend คำอ่านไทย Tweet

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น