เนื้อเพลง Can’t Get Enough คำอ่านไทย Tamia

I know you don’t usually hear me talk like this
(ไอ โน ยู ด้อนท์ ยูฉัวลิ เฮีย มี ทอค ไลค ดีซ)
I got a little game
(ไอ ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เกม)
that I wanna play
(แดท ไอ วอนนา พเล)
Are you’ready?
(อาร์ youready)

When I think about You
(ฮเว็น นาย ธิงค อะเบาท ยู)
I Think About Giving Myself To You
(ไอ ธิงค อะเบาท กีฝวิง ไมเซลฟ ทู ยู)
Cause You Know I Want You Baby and
(คอส ยู โน ไอ ว็อนท ยู เบบิ แอ็นด)
I Would Do Anything
(ไอ เวิด ดู เอนอิธิง)
I Know You Thinkin
(ไอ โน ยู ติ้งกิน)
The Same Thing Baby
(เดอะ เซม ธิง เบบิ)
So Come Get It[come and get it baby]
(โซ คัม เก็ท ดิธ [ คัม แอ็นด เก็ท ดิธ เบบิ ])
I’m So Excited
(แอม โซ เอ็คไซท)
I Can’t Hide My Feelings Get It
(ไอ แค็นท ไฮด มาย ฟีลอิง เก็ท ดิธ)
I Want Stop To We Start Over and Finish
(ไอ ว็อนท ซท็อพ ทู วี ซทาท โอเฝอะ แอ็นด ฟีนอิฌ)
Tonight It’s All About My Baby
(ทุไนท อิทซ ซอร์ อะเบาท มาย เบบิ)
I’m Feening For You
(แอม Feenings ฟอ ยู)
You Get Me High
(ยู เก็ท มี ไฮ)
I Can’t Stop You Feel Me Right
(ไอ แค็นท ซท็อพ ยู ฟีล มี ไรท)

[Chorus:] [2x]
([ โครัซ : ] [ 2x ])
Close The Door
(คโลส เดอะ โด)
Bed or Floor?
(เบ็ด ออ ฟโล)
I Just Want More
(ไอ จัซท ว็อนท โม)
I Can’t Get Enough Of You
(ไอ แค็นท เก็ท อินัฟ อ็อฝ ยู)
What I Got In Store
(ว็อท ไอ ก็อท อิน ซโท)
It’s All Of Yours
(อิทซ ซอร์ อ็อฝ ยุร)
I just Want More
(ไอ จัซท ว็อนท โม)
I Can’t Get Enough Of You
(ไอ แค็นท เก็ท อินัฟ อ็อฝ ยู)

When I Think About Us
(ฮเว็น นาย ธิงค อะเบาท อัซ)
I think About The Way We Make Love
(ไอ ธิงค อะเบาท เดอะ เว วี เมค ลัฝ)
The Way That You Make Me Sweat
(เดอะ เว แดท ยู เมค มี ซเว็ท)
Make Me Want A Cigarette and
(เมค มี ว็อนท ดา ซิกะเรท แอ็นด)
I Ain’t no Smoking Chick
(ไอ เอน โน สโมคกิ้ง ชิค)
You Got Me Wanting It So Don’t Stop
(ยู ก็อท มี วอนทิง อิท โซ ด้อนท์ ซท็อพ)
You Making Me Feel Really Feel It Right There
(ยู เมคอิง มี ฟีล ริแอ็ลลิ ฟีล อิท ไรท แดร์)
Wait Don’t Make Me Turn Yet
(เวท ด้อนท์ เมค มี เทิน เย็ท)
Keep It Right It There
(คีพ อิท ไรท ดิธ แดร์)
My Adrenaline is Pumping
(มาย อเดนนารีน อีส พัมปิง)
My Stomach Muscles Getting Tight
(มาย ซทัมแอ็ค มั๊สเคิ่ล เกดดดิ้ง ไทท)
Skin So Wet My Fingers Slide
(ซคิน โซ เว็ท มาย ฟีงเกอะ ซไลด)
Going To Take You To Place
(โกอิ้ง ทู เทค ยู ทู พเลซ)
You Ain’t Never Been
(ยู เอน เนฝเวอะ บีน)
Again Again and Again
(อะเกน อะเกน แอ็นด อะเกน)
I Want You to Feel It Baby
(ไอ ว็อนท ยู ทู ฟีล อิท เบบิ)
I’m About To Handle My Business Baby
(แอม อะเบาท ทู แฮ๊นเดิ้ล มาย บีสเน็ซ เบบิ)
Make Sure You Handle Me Too
(เมค ฌุร ยู แฮ๊นเดิ้ล มี ทู)

[Chorus:] [2x]
([ โครัซ : ] [ 2x ])
Close The Door
(คโลส เดอะ โด)
Bed or Floor
(เบ็ด ออ ฟโล)
I Just Want More
(ไอ จัซท ว็อนท โม)
I Can’t Get Enough Of You
(ไอ แค็นท เก็ท อินัฟ อ็อฝ ยู)
What I Got In Store
(ว็อท ไอ ก็อท อิน ซโท)
Its All Of Yours
(อิทซ ซอร์ อ็อฝ ยุร)
I just Want More
(ไอ จัซท ว็อนท โม)
I Can’t Get Enough Of You
(ไอ แค็นท เก็ท อินัฟ อ็อฝ ยู)

Commit Baby
(ค็อมมีท เบบิ)
Who’s Going To Be First To yell Loud
(ฮู โกอิ้ง ทู บี เฟิซท ทู เย็ล เลาด)
I Know You Lose After Second Round
(ไอ โน ยู ลูส อาฟเทอะ เซคอันด เรานด)
The Consequence Baby
(เดอะ คอนซิคเว็นซ เบบิ)
That You Have Switch to The Third Round
(แดท ยู แฮ็ฝ ซวิช ทู เดอะ เธิด เรานด)
And Make Me Scream
(แอ็นด เมค มี ซครีม)
Like When I Put It Down Put On A Little Show
(ไลค ฮเว็น นาย พัท ดิธ เดาน พัท ออน อะ ลิ๊ทเทิ่ล โฌ)
To Let Your Baby Know
(ทู เล็ท ยุร เบบิ โน)
By Then, I Should Be Screaming Uncontrollably
(ไบ เด็น , ไอ เชิด บี ซครีมอิง Uncontrollably)
Hope you’ready To Stay Up
(โฮพ youready ทู ซเท อัพ)
One Time Is Not Enough
(วัน ไทม อีส น็อท อินัฟ)
Nothing Too Much, Baby
(นัธอิง ทู มัช , เบบิ)
Just What I Want Baby
(จัซท ว็อท ไอ ว็อนท เบบิ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Close The Door
(คโลส เดอะ โด)
Bed or Floor
(เบ็ด ออ ฟโล)
I Just Want More
(ไอ จัซท ว็อนท โม)
I Can’t Get Enough Of You
(ไอ แค็นท เก็ท อินัฟ อ็อฝ ยู)
What I Got In Store
(ว็อท ไอ ก็อท อิน ซโท)
Its All Of Yours
(อิทซ ซอร์ อ็อฝ ยุร)
I just Want More
(ไอ จัซท ว็อนท โม)
I Can’t Get Enough Of You
(ไอ แค็นท เก็ท อินัฟ อ็อฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can’t Get Enough คำอ่านไทย Tamia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น