เนื้อเพลง I Will Carry You คำอ่านไทย Clay Aiken

Yeah I know it hurts, Yeah I know you’re scared walking down the road that leads to who knows where. Don’t you hang your
(เย่ ไอ โน อิท เฮิท , เย่ ไอ โน ยัวร์ ซคา วอคกิง เดาน เดอะ โรด แดท เล็ด ทู ฮู โน ฮแว ด้อนท์ ยู แฮ็ง ยุร)
head don’t you give up yet when courage starts to disappear I will be right here.
(เฮ็ด ด้อนท์ ยู กิฝ อัพ เย็ท ฮเว็น เคอริจ ซทาท ทู ดิแซ็พเพีย ไอ วิล บี ไรท เฮียร)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])

When your world breaks down and the voices tell you turn around. When your dreams give out I will carry you, carry you.
(ฮเว็น ยุร เวิลด บเรค เดาน แอ็นด เดอะ ฝอยซ เท็ล ยู เทิน อะเรานด ฮเว็น ยุร ดรีม กิฝ เอ้า ไอ วิล แคริ ยู , แคริ ยู)
When the stars go blind and the darkness starts to flood your eyes. When you’re falling behind, I will carry you.
(ฮเว็น เดอะ ซทา โก บไลนด แอ็นด เดอะ ดาคเน็ซ ซทาท ทู ฟลัด ยุร ไอ ฮเว็น ยัวร์ ฟ๊อลิง บิไฮนด , ไอ วิล แคริ ยู)

Everyboday cries, Everybody bleeds, No one ever said that lifes an easy thing. Thats the beauty of it, when you lose your
(Everyboday ไคร , เอวี่บอดี้ บลีด , โน วัน เอฝเออะ เซ็ด แดท ไลฟ แอน อีสอิ ธิง แด๊ท เดอะ บยูทิ อ็อฝ อิท , ฮเว็น ยู ลูส ยุร)
way, close your eyes and go to sleep and wake up to another day.
(เว , คโลส ยุร ไอ แซน โก ทู ซลีพ แอ็นด เวค อัพ ทู แอะนัธเออะ เด)

[Chorus]
([ โครัซ ])

You should know now that you’re not alone. Take my heart and we will find, you will find, your way home.
(ยู เชิด โน เนา แดท ยัวร์ น็อท อะโลน เทค มาย ฮาท แอ็นด วี วิล ไฟนด , ยู วิล ไฟนด , ยุร เว โฮม)

When your dreams give out I will carry you, carry you. When the stars go blind and the darkness starts to flood your eyes.
(ฮเว็น ยุร ดรีม กิฝ เอ้า ไอ วิล แคริ ยู , แคริ ยู ฮเว็น เดอะ ซทา โก บไลนด แอ็นด เดอะ ดาคเน็ซ ซทาท ทู ฟลัด ยุร ไอ)
When you’re falling behind, I will carry you, carry you, I will carry you, carry you, I will carry you, carry you, I will
(ฮเว็น ยัวร์ ฟ๊อลิง บิไฮนด , ไอ วิล แคริ ยู , แคริ ยู , ไอ วิล แคริ ยู , แคริ ยู , ไอ วิล แคริ ยู , แคริ ยู , ไอ วิล)
carry you.
(แคริ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Will Carry You คำอ่านไทย Clay Aiken

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น