เนื้อเพลง Say It คำอ่านไทย Enrique Iglesias

Oh Ohoh ohohohoh
(โอ Ohoh ohohohoh)
Oh Ohoh ohohohoh oh oh yeah……
(โอ Ohoh ohohohoh โอ โอ เย่)

Dont tell me,
(ด้อนท์ เท็ล มี ,)
If your leaving in the morning,
(อิฟ ยุร ลีฝอิงส อิน เดอะ มอนิง ,)
I don’t wanna have a warning,
(ไอ ด้อนท์ วอนนา แฮ็ฝ อะ วอนิง ,)
If your not here,
(อิฟ ยุร น็อท เฮียร ,)
Just take me,
(จัซท เทค มี ,)
Please take me for the last time,
(พลีส เทค มี ฟอ เดอะ ลาซท ไทม ,)
Coz baby now is not the right time,
(คอซ เบบิ เนา อีส น็อท เดอะ ไรท ไทม ,)
For us to be scared.
(ฟอ อัซ ทู บี ซคา)

Yes i know i wasn’t perfect when we fought and cried all those nights,
(เย็ซ ซาย โน ไอ วอสซึ้น เพ๊อร์เฟ็คท ฮเว็น วี ฟอท แอ็นด คไร ออล โฑส ไนท ,)
But the passion that we have is too strong, to give up the fight,
(บัท เดอะ แพฌอัน แดท วี แฮ็ฝ อีส ทู ซทร็อง , ทู กิฝ อัพ เดอะ ไฟท ,)

So i need you to say it,
(โซ ไอ นีด ยู ทู เซ อิท ,)
If you’really want to let me go
(อิฟ youreally ว็อนท ทู เล็ท มี โก)
Coz i don’t believe, you know i don’t,
(คอซ ไอ ด้อนท์ บิลีฝ , ยู โน ไอ ด้อนท์ ,)
Won’t you tell me the truth,
(ว็อนท ยู เท็ล มี เดอะ ทรูธ ,)
Yes i need you to say it,
(เย็ซ ซาย นีด ยู ทู เซ อิท ,)
If you’really want this love to end,
(อิฟ youreally ว็อนท ดีซ ลัฝ ทู เอ็นด ,)
Look me in the eye and don’t pretend,
(ลุค มี อิน ดิ ไอ แอ็นด ด้อนท์ พริเทนด ,)
That what we have is through,
(แดท ว็อท วี แฮ็ฝ อีส ธรู ,)

Don’t tell me,
(ด้อนท์ เท็ล มี ,)
If there is someone else inside you,
(อิฟ แดร์ อีส ซัมวัน เอ็ลซ อีนไซด ยู ,)
Doing all the things that i do,
(ดูอิง ออล เดอะ ธิง แดท ไอ ดู ,)
Coz i don’t want to hear,
(คอซ ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เฮีย ,)

Just take me,
(จัซท เทค มี ,)
Don’t want to feel no-more resistance
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ฟีล โน โม ริสีซแท็นซ)
No we don’t have to go the distance,
(โน วี ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู โก เดอะ ดีซแท็นซ ,)
Cause we’re already there,
(คอส เวีย ออลเรดอิ แดร์ ,)

Yes i know i wasn’t perfect when i ran and lied all those times,
(เย็ซ ซาย โน ไอ วอสซึ้น เพ๊อร์เฟ็คท ฮเว็น นาย แร็น แอ็นด ไล ออล โฑส ไทม ,)
But the passion that we have is too strong, to give up the fight!
(บัท เดอะ แพฌอัน แดท วี แฮ็ฝ อีส ทู ซทร็อง , ทู กิฝ อัพ เดอะ ไฟท !)

[Chorus]
([ โครัซ ])
So i need you to say it,
(โซ ไอ นีด ยู ทู เซ อิท ,)
If you’really want to let me go
(อิฟ youreally ว็อนท ทู เล็ท มี โก)
Coz i don’t believe, you know i don’t,
(คอซ ไอ ด้อนท์ บิลีฝ , ยู โน ไอ ด้อนท์ ,)
Won’t you tell me the truth,
(ว็อนท ยู เท็ล มี เดอะ ทรูธ ,)
Yes i need you to say it,
(เย็ซ ซาย นีด ยู ทู เซ อิท ,)
If you’really want this love to end,
(อิฟ youreally ว็อนท ดีซ ลัฝ ทู เอ็นด ,)
Look me in the eye you can’t pretend,
(ลุค มี อิน ดิ ไอ ยู แค็นท พริเทนด ,)
That what we have is through,
(แดท ว็อท วี แฮ็ฝ อีส ธรู ,)

All those times we fought
(ออล โฑส ไทม วี ฟอท)
I made you cry,
(ไอ เมด ยู คไร ,)
I’m sorry,
(แอม ซอริ ,)

[Chorus x3]
([ โครัซ x3 ])

[i want you to say it,
([ ไอ ว็อนท ยู ทู เซ อิท ,)
I need you to say it,
(ไอ นีด ยู ทู เซ อิท ,)

I want you to say it,
(ไอ ว็อนท ยู ทู เซ อิท ,)
I need you to say it,
(ไอ นีด ยู ทู เซ อิท ,)

That what we have is through]
(แดท ว็อท วี แฮ็ฝ อีส ธรู ])

Oh Ohoh ohohohoh
(โอ Ohoh ohohohoh)
Oh Ohoh ohohohoh oh oh yeah…….
(โอ Ohoh ohohohoh โอ โอ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Say It คำอ่านไทย Enrique Iglesias

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น