เนื้อเพลง Show Me The Way Back to Your Heart คำอ่านไทย Gloria Estefan

I remember days nights were
(ไอ ริเมมเบอะ เด ไนท เวอ)

Never cold
(เนฝเวอะ โคลด)
I had you in my life
(ไอ แฮ็ด ยู อิน มาย ไลฟ)
I had you here to hold
(ไอ แฮ็ด ยู เฮียร ทู โฮลด)
And I remember love warm as a
(แอ็นด ดาย ริเมมเบอะ ลัฝ วอม แอ็ส ซา)
Summer day
(ซัมเมอะ เด)
But I lost you
(บัท ไอ ล็อซท ยู)
And I lost my way
(แอ็นด ดาย ล็อซท มาย เว)
Now I’m in the rain
(เนา แอม อิน เดอะ เรน)
Begging you please, please
(เบกกิง ยู พลีส , พลีส)

Baby won’t you show me the way
(เบบิ ว็อนท ยู โฌ มี เดอะ เว)
Back to your heart
(แบ็ค ทู ยุร ฮาท)
Let me see a sign to know if I’m
(เล็ท มี ซี อะ ไซน ทู โน อิฟ แอม)
Close or far
(คโลส ออ ฟา)
Lead me back to the road that
(เล็ด มี แบ็ค ทู เดอะ โรด แดท)
Leads back to your arms
(เล็ด แบ็ค ทู ยุร อาม)
To your arms
(ทู ยุร อาม)

Every night another lonely street
(เอฝริ ไนท แอะนัธเออะ โลนลิ ซทรีท)
I walk down alone
(ไอ วอค เดาน อะโลน)
Searching for a light
(เซิชอิง ฟอ รา ไลท)
Your light to lead me home
(ยุร ไลท ทู เล็ด มี โฮม)
Leave a candle in the window
(ลีฝ อะ แค๊นเดิ้ล อิน เดอะ วีนโด)
And let it shine for me
(แอ็นด เล็ท ดิธ ไฌน ฟอ มี)
Take my hand and take these
(เทค มาย แฮ็นด แอ็นด เทค ฑิส)
Tears away
(เทีย อะเว)
I can’t take the pain
(ไอ แค็นท เทค เดอะ เพน)
I’m on my knees, please
(แอม ออน มาย นี , พลีส)

Baby, won’t you show me the way back
(เบบิ , ว็อนท ยู โฌ มี เดอะ เว แบ็ค)
To your heart
(ทู ยุร ฮาท)
Let me see a sign to know if I’m close
(เล็ท มี ซี อะ ไซน ทู โน อิฟ แอม คโลส)
Or far
(ออ ฟา)
Lead me back to the road that
(เล็ด มี แบ็ค ทู เดอะ โรด แดท)
Leads back to your arms
(เล็ด แบ็ค ทู ยุร อาม)
To your arms
(ทู ยุร อาม)

Take my hand and take me
(เทค มาย แฮ็นด แอ็นด เทค มี)
In your arms
(อิน ยุร อาม)
I’m out in the dark
(แอม เอ้า อิน เดอะ ดาค)
Down on my knees, please
(เดาน ออน มาย นี , พลีส)

Show me the way back to
(โฌ มี เดอะ เว แบ็ค ทู)
Your heart
(ยุร ฮาท)
Let me see a sign to know if
(เล็ท มี ซี อะ ไซน ทู โน อิฟ)
I’m close or far
(แอม คโลส ออ ฟา)
Lead me back to the road
(เล็ด มี แบ็ค ทู เดอะ โรด)
That leads back to your arms
(แดท เล็ด แบ็ค ทู ยุร อาม)
To your arms
(ทู ยุร อาม)
To your arms
(ทู ยุร อาม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Show Me The Way Back to Your Heart คำอ่านไทย Gloria Estefan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น