เนื้อเพลง What Have I Done to Deserve This? คำอ่านไทย Pet Shop Boys

You always wanted a lover
(ยู ออลเว ว็อนท อะ ลัฝเออะ)
I only wanted a job
(ไอ โอ๊นลี่ ว็อนท อะ โจบ)
I’ve always worked for my living
(แอฝ ออลเว เวิค ฟอ มาย ลีฝอิง)
How am I gonna get through?
(เฮา แอ็ม ไอ กอนนะ เก็ท ธรู)
How am I gonna get through?
(เฮา แอ็ม ไอ กอนนะ เก็ท ธรู)

I come here looking for money
(ไอ คัม เฮียร ลุคอิง ฟอ มันอิ)
[Got to have it]
([ ก็อท ทู แฮ็ฝ อิท ])
And end up living with love, oh, oh
(แอ็นด เอ็นด อัพ ลีฝอิง วิฑ ลัฝ , โอ , โอ)
Now you left me with nothing
(เนา ยู เล็ฟท มี วิฑ นัธอิง)
[Can’t take it]
([ แค็นท เทค อิท ])
How am I gonna get through?
(เฮา แอ็ม ไอ กอนนะ เก็ท ธรู)
How am I gonna get through?
(เฮา แอ็ม ไอ กอนนะ เก็ท ธรู)

I bought you drinks, I brought you flowers
(ไอ บอท ยู ดริงค , ไอ บรอท ยู ฟเลาเออะ)
I read you books and talked for hours
(ไอ เร็ด ยู เบิค แซน ทอค ฟอ เอาร)
Every day, so many drinks
(เอฝริ เด , โซ เมนอิ ดริงค)
Such pretty flowers, so tell me
(ซัช พรีททิ ฟเลาเออะ , โซ เท็ล มี)
What have I, what have I, what have I done to deserve this?
(ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ ดัน ทู ดิเสิฝ ดีซ)
What have I, what have I, what have I done to deserve this?
(ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ ดัน ทู ดิเสิฝ ดีซ)
What have I, what have I, what have I …
(ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ)

Since you went away I’ve been hanging around
(ซินซ ยู เว็นท อะเว แอฝ บีน แฮงอิง อะเรานด)
I’ve been wondering why I’m feeling down
(แอฝ บีน วันเดอะริง ฮไว แอม ฟีลอิง เดาน)
You went away, it should make me feel better
(ยู เว็นท อะเว , อิท เชิด เมค มี ฟีล เบทเทอะ)
But I don’t know, oh
(บัท ไอ ด้อนท์ โน , โอ)
How I’m gonna get through?
(เฮา แอม กอนนะ เก็ท ธรู)
What have I, what have I, what have I done to deserve this?
(ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ ดัน ทู ดิเสิฝ ดีซ)
How I’m gonna get through?
(เฮา แอม กอนนะ เก็ท ธรู)
What have I, what have I, what have I done to deserve this?
(ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ ดัน ทู ดิเสิฝ ดีซ)

You always wanted me to be something I wasn’t
(ยู ออลเว ว็อนท มี ทู บี ซัมติง ไอ วอสซึ้น)
You always wanted too much, oh, oh
(ยู ออลเว ว็อนท ทู มัช , โอ , โอ)
Now I can do what I want to – forever
(เนา ไอ แค็น ดู ว็อท ไอ ว็อนท ทู เฟาะเรฝเออะ)
How am I gonna get through?
(เฮา แอ็ม ไอ กอนนะ เก็ท ธรู)
How am I gonna get through?
(เฮา แอ็ม ไอ กอนนะ เก็ท ธรู)

At night, the people come and go
(แอ็ท ไนท , เดอะ พี๊เพิ่ล คัม แอ็นด โก)
They talk too fast, and walk too slow
(เด ทอค ทู ฟัซท , แอ็นด วอค ทู ซโล)
Chasing time from hour to hour
(เชซิง ไทม ฟร็อม เอาร ทู เอาร)
I pour the drinks and crush the flowers
(ไอ โพ เดอะ ดริงค แซน ครัฌ เดอะ ฟเลาเออะ)
What have I, what have I done to deserve this?
(ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ ดัน ทู ดิเสิฝ ดีซ)
What have I, what have I, what have I done to deserve this?
(ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ ดัน ทู ดิเสิฝ ดีซ)
What have I, what have I, what have I …
(ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ)

Since you went away I’ve been hanging around
(ซินซ ยู เว็นท อะเว แอฝ บีน แฮงอิง อะเรานด)
I’ve been wondering why I’m feeling down
(แอฝ บีน วันเดอะริง ฮไว แอม ฟีลอิง เดาน)
You went away, it should make me feel better
(ยู เว็นท อะเว , อิท เชิด เมค มี ฟีล เบทเทอะ)
But I don’t know, oh
(บัท ไอ ด้อนท์ โน , โอ)
How I’m gonna get through? [baby]
(เฮา แอม กอนนะ เก็ท ธรู [ เบบิ ])
What have I, what have I, what have I done to deserve this?
(ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ ดัน ทู ดิเสิฝ ดีซ)
How I’m gonna get through? [baby]
(เฮา แอม กอนนะ เก็ท ธรู [ เบบิ ])
What have I, what have I, what have I done to deserve this?
(ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ ดัน ทู ดิเสิฝ ดีซ)
How I’m gonna get through? [baby]
(เฮา แอม กอนนะ เก็ท ธรู [ เบบิ ])
What have I, what have I, what have I done to deserve this?
(ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ ดัน ทู ดิเสิฝ ดีซ)
How I’m gonna get through? [tell me]
(เฮา แอม กอนนะ เก็ท ธรู [ เท็ล มี ])
What have I, what have I, what have I done to deserve this?
(ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ ดัน ทู ดิเสิฝ ดีซ)
How I’m gonna get through? [baby]
(เฮา แอม กอนนะ เก็ท ธรู [ เบบิ ])
What have I, what have I, what have I done to deserve this?
(ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ ดัน ทู ดิเสิฝ ดีซ)
How I’m gonna get through? [yeah]
(เฮา แอม กอนนะ เก็ท ธรู [ เย่ ])
What have I, what have I, what have I done to deserve this?
(ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ ดัน ทู ดิเสิฝ ดีซ)

Gonna get through?
(กอนนะ เก็ท ธรู)
Gonna get through?
(กอนนะ เก็ท ธรู)
What have I, what have I, what have I done to deserve this?
(ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ ดัน ทู ดิเสิฝ ดีซ)
I’m gonna get through, right?
(แอม กอนนะ เก็ท ธรู , ไรท)
What have I, what have I, what have I done to deserve this?
(ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ ดัน ทู ดิเสิฝ ดีซ)

We don’t have to fall apart, we don’t have to fight
(วี ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ฟอล อะพาท , วี ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ไฟท)
What have I, what have I, what have I done to deserve this?
(ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ ดัน ทู ดิเสิฝ ดีซ)
We don’t need to go to hell and back every night
(วี ด้อนท์ นีด ทู โก ทู เฮ็ล แอ็นด แบ็ค เอฝริ ไนท)
What have I, what have I, what have I done to deserve this?
(ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ ดัน ทู ดิเสิฝ ดีซ)
You never ever left me, baby, think of me…
(ยู เนฝเวอะ เอฝเออะ เล็ฟท มี , เบบิ , ธิงค อ็อฝ มี)
What have I, what have I, what have I done to deserve this?
(ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ ดัน ทู ดิเสิฝ ดีซ)
Oh, babe
(โอ , เบบ)
What have I, what have I, what have I done to deserve this?
(ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ ดัน ทู ดิเสิฝ ดีซ)

We don’t have to fall apart, we don’t have to fight
(วี ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ฟอล อะพาท , วี ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ไฟท)
What have I, what have I, what have I done to deserve this?
(ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ ดัน ทู ดิเสิฝ ดีซ)
We don’t need to go to hell and back every night
(วี ด้อนท์ นีด ทู โก ทู เฮ็ล แอ็นด แบ็ค เอฝริ ไนท)
What have I, what have I, what have I done to deserve this?
(ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ ดัน ทู ดิเสิฝ ดีซ)

Gonna get through, baby, I’m gonna get
(กอนนะ เก็ท ธรู , เบบิ , แอม กอนนะ เก็ท)
What have I, what have I, what have I done to deserve this?
(ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ ดัน ทู ดิเสิฝ ดีซ)
Forever
(เฟาะเรฝเออะ)
What have I, what have I, what have I done to deserve this?
(ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ ดัน ทู ดิเสิฝ ดีซ)
Gonna get through, baby, yeah,
(กอนนะ เก็ท ธรู , เบบิ , เย่ ,)
What have I, what have I, what have I done to deserve this?
(ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ ดัน ทู ดิเสิฝ ดีซ)
Gonna get through, get through, baby, ooh
(กอนนะ เก็ท ธรู , เก็ท ธรู , เบบิ , อู้)
What have I, what have I, what have I done to deserve this?
(ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ , ว็อท แฮ็ฝ ไอ ดัน ทู ดิเสิฝ ดีซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What Have I Done to Deserve This? คำอ่านไทย Pet Shop Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น