เนื้อเพลง My Best Wishes คำอ่านไทย I Killed The Prom Queen

As despair is a distant memory
(แอ็ส ดิซแพ อีส ซา ดีซแท็นท เมมโอะริ)
Walk across the flame and burn yourself away
(วอค อัครอซ เดอะ ฟเลม แอ็นด เบิน ยุรเซลฟ อะเว)
As my throat’s swollen when you’re dead
(แอ็ส มาย ธโรท ซโวลเล็น ฮเว็น ยัวร์ เด็ด)
How can you continue to lie to yourself?
(เฮา แค็น ยู ค็อนทีนยู ทู ไล ทู ยุรเซลฟ)

As I glance back at you
(แอ็ส ซาย กลานซ แบ็ค แกท ยู)
You continue to lie to me you have lied to me
(ยู ค็อนทีนยู ทู ไล ทู มี ยู แฮ็ฝ ไล ทู มี)
No matter how much blood is lost now
(โน แมทเทอะ เฮา มัช บลัด อีส ล็อซท เนา)
Under a dying sky you are swept away
(อันเดอะ รา ไดอิง ซไค ยู อาร์ ซเว็พท อะเว)

You are so beautiful
(ยู อาร์ โซ บยูทิฟุล)
I felt safest in your arms
(ไอ เฟ็ลท safest อิน ยุร อาม)
On the brink of extinction
(ออน เดอะ บริงค อ็อฝ เอ็คซทีงฌัน)
Hands around my neck and turn to save me now
(แฮ็นด อะเรานด มาย เน็ค แอ็นด เทิน ทู เซฝ มี เนา)

As despair is a distant closure
(แอ็ส ดิซแพ อีส ซา ดีซแท็นท คโลเฉอะ)
Walk across me body and kiss my lips
(วอค อัครอซ มี บอดอิ แอ็นด คิซ มาย ลิพ)
Continue to beat me
(ค็อนทีนยู ทู บีท มี)

You are so beautiful
(ยู อาร์ โซ บยูทิฟุล)

Move yourself
(มูฝ ยุรเซลฟ)
Step back from me
(ซเท็พ แบ็ค ฟร็อม มี)
Walk away from me
(วอค อะเว ฟร็อม มี)
Under a dying sky
(อันเดอะ รา ไดอิง ซไค)

I felt safest in your arms, On the brink of extinction
(ไอ เฟ็ลท safest อิน ยุร อาม , ออน เดอะ บริงค อ็อฝ เอ็คซทีงฌัน)
Hand around my necks and turn to save me now
(แฮ็นด อะเรานด มาย เน็ค แซน เทิน ทู เซฝ มี เนา)

I hope you can hear my voice
(ไอ โฮพ ยู แค็น เฮีย มาย ฝอยซ)
I have buried my own self – cause you lied to me
(ไอ แฮ็ฝ เบริ มาย โอน เซ็ลฟ คอส ยู ไล ทู มี)
As I whisper out for redemption
(แอ็ส ซาย ฮวีซเพอะ เอ้า ฟอ ริเดมฌัน)
I scream out for forgiveness
(ไอ ซครีม เอ้า ฟอ ฟอร์กีพเหนด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Best Wishes คำอ่านไทย I Killed The Prom Queen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น