เนื้อเพลง Vultures คำอ่านไทย John Mayer

Some of us, We’re hardly ever here
(ซัม อ็อฝ อัซ , เวีย ฮาดลิ เอฝเออะ เฮียร)
The rest of us, we’re born to disappear
(เดอะ เร็ซท อ็อฝ อัซ , เวีย บอน ทู ดิแซ็พเพีย)
How do I stop myself from
(เฮา ดู ไอ ซท็อพ ไมเซลฟ ฟร็อม)
Being just a number
(บีอิง จัซท ดา นัมเบอะ)
How do I hold my head
(เฮา ดู ไอ โฮลด มาย เฮ็ด)
To keep from going under
(ทู คีพ ฟร็อม โกอิ้ง อันเดอะ)

Down to the wire
(เดาน ทู เดอะ ไวร)
I wanted water but
(ไอ ว็อนท วอเทอะ บัท)
I’ll walk through the fire
(แอล วอค ธรู เดอะ ไฟร)
If this is what it takes
(อิฟ ดีซ ซิส ว็อท ดิธ เทค)
To take me even higher
(ทู เทค มี อีเฝ็น ไฮเออะ)
Then I’ll come through
(เด็น แอล คัม ธรู)
Like I do
(ไลค ไก ดู)
When the world keeps
(ฮเว็น เดอะ เวิลด คีพ)
Testing me, testing me, testing me
(เทสติง มี , เทสติง มี , เทสติง มี)

How did they find me here
(เฮา ดิด เด ไฟนด มี เฮียร)
What do they want from me
(ว็อท ดู เด ว็อนท ฟร็อม มี)
All of these vultures hanging
(ออล อ็อฝ ฑิส ฝัลเชอะ แฮงอิง)
Right outside my door
(ไรท เอาทไซด มาย โด)
I hear them whisperin
(ไอ เฮีย เฑ็ม วิชปีนิริน)
They’re tryin to ride it out
(เดรว ทายอิน ทู ไรด อิท เอ้า)
They’ve never gone this long
(เดวฟ เนฝเวอะ กอน ดีซ ล็อง)
Without a kill before
(วิเฑาท ดา คิล บิโฟ)

Down to the wire
(เดาน ทู เดอะ ไวร)
I wanted water but
(ไอ ว็อนท วอเทอะ บัท)
I’ll walk through the fire
(แอล วอค ธรู เดอะ ไฟร)
If this is what it takes
(อิฟ ดีซ ซิส ว็อท ดิธ เทค)
To take me even higher
(ทู เทค มี อีเฝ็น ไฮเออะ)
Then I’ll come through
(เด็น แอล คัม ธรู)
Like I do
(ไลค ไก ดู)
When the world keeps
(ฮเว็น เดอะ เวิลด คีพ)
Testing me, testing me, testing me
(เทสติง มี , เทสติง มี , เทสติง มี)

[solo]
([ โซโล ])
Wheels up
(ฮวีล อัพ)
I got to leave this evening
(ไอ ก็อท ทู ลีฝ ดีซ อีฝนิง)
Can’t seem to keep these vultures
(แค็นท ซีม ทู คีพ ฑิส ฝัลเชอะ)
Out of my tree[sometimes he says trail]
(เอ้า อ็อฝ มาย ทรี [ ซัมไทม์ ฮี เซ ทเรล ])
Powers is made, by power being taken
(เพาเออะ ซิส เมด , ไบ เพาเออะ บีอิง เทคเอ็น)
I keep on running
(ไอ คีพ ออน รันนิง)
To protect[sometimes he says control] my situation
(ทู พโระเทคท [ ซัมไทม์ ฮี เซ ค็อนทโรล ] มาย ซิชิวเอฌัน)

Down to the wire
(เดาน ทู เดอะ ไวร)
I wanted water but
(ไอ ว็อนท วอเทอะ บัท)
I’ll walk through the fire
(แอล วอค ธรู เดอะ ไฟร)
If this is what it takes
(อิฟ ดีซ ซิส ว็อท ดิธ เทค)
To take me even higher
(ทู เทค มี อีเฝ็น ไฮเออะ)
Then I’ll come through
(เด็น แอล คัม ธรู)
Like I do
(ไลค ไก ดู)
When the world keeps
(ฮเว็น เดอะ เวิลด คีพ)
Testing me, testing me, testing
(เทสติง มี , เทสติง มี , เทสติง)

Oooooooooooo
(Oooooooooooo)
Oooooooooooo
(Oooooooooooo)
Oooooooooooo
(Oooooooooooo)
Oooooooooooo
(Oooooooooooo)
Whatcha gonna do about it
(วอทชา กอนนะ ดู อะเบาท ดิธ)
Whatcha gonna do about it
(วอทชา กอนนะ ดู อะเบาท ดิธ)
Whatcha gonna do about it
(วอทชา กอนนะ ดู อะเบาท ดิธ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Vultures คำอ่านไทย John Mayer

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น