เนื้อเพลง I Got a Story to Tell คำอ่านไทย The Notorious B.I.G.

Who y’all talkin to man?
(ฮู ยอล ทอคกิ่น ทู แม็น)
Uhh
(อา)
Check it out, check it out
(เช็ค อิท เอ้า , เช็ค อิท เอ้า)
This here goes out
(ดีซ เฮียร โกซ เอ้า)
to all the n*ggaz that be f*ckin mad b*tches
(ทู ออล เดอะ เอ็น *ggaz แดท บี เอฟ *ckin แม็ด บี *tches)
in other n*ggaz cribs
(อิน อัฑเออะ เอ็น *ggaz คริบ)
thinkin sh*t is sweet
(ติ้งกิน ฌะ *ที อีส สวี้ท)
N*gga creep up on your ass, hahaha
(เอ็น *gga ครีพ อัพ ออน ยุร อาซ , ฮาฮาฮา)
Live n*ggaz respect it, check it
(ไลฝ เอ็น *ggaz ริซเพคท ดิธ , เช็ค อิท)

I kick flows for ya, kick down doors for ya
(ไอ คิด ฟโล ฟอ ยา , คิด เดาน โด ฟอ ยา)
Even left all my motherf*ckin hoes for ya
(อีเฝ็น เล็ฟท ดอร์ มาย motherf*ckin โฮ ฟอ ยา)
N*ggaz think Frankie p*ssy whipped, n*gga picture that
(เอ็น *ggaz ธิงค เฟรงคี พี *ssy วิพชฺ , เอ็น *gga พีคเชอะ แดท)
With a Kodak, Insta-ma-tak
(วิฑ อะ โคแดก , Insta มา ทาก)
We don’t get down like that, lay my game down quite flat
(วี ด้อนท์ เก็ท เดาน ไลค แดท , เล มาย เกม เดาน คไวท ฟแล็ท)
Sweetness, where you parked at?
(ซวีทเน็ซ , ฮแว ยู พาค แอ็ท)
Petiteness but that ass fat
(Petiteness บัท แดท อาซ แฟ็ท)
She got a body make a n*gga wanna eat that, I’m f*ck witchu
(ชี ก็อท ดา บอดอิ เมค เก เอ็น *gga วอนนา อีท แดท , แอม เอฟ *ck วิทชู)
The b*tch official doe, d*ck harder than a missile yo
(เดอะ บี *tch อ๊อฟิซเชี่ยล โด , d*ck อาณ์เดอ แฑ็น อะ มีซซิล โย)
Try to hit if she trippin dissapearin like Arsenio
(ทไร ทู ฮิท อิฟ ชี ทริพพินdissapearin ไลค Arsenio)
Yo, the b*tch push a double-oh
(โย , เดอะ บี *tch พุฌ อะ ดั๊บเบิ้ล โอ)
with the five in front, probably a connivin stunt
(วิฑ เดอะ ไฟฝ อิน ฟรันท , พรอบอับลิ อะ connivin ซทันท)
Y’all drive in front, I’m a peel with her
(ยอล ดไรฝ อิน ฟรันท , แอม มา พีล วิฑ เฮอ)
Find a deal with her, she f*ck around and steal, huh?
(ไฟนด อะ ดีล วิฑ เฮอ , ชี เอฟ *ck อะเรานด แอ็นด ซทีล , ฮู)
Then we all get laced
(เด็น วี ออล เก็ท แล็ค)
Television’s, Versacci heaven, when I’m up in em
(เทลิฝีฉอัน , Versacci เฮฝเอ็น , ฮเว็น แอม อัพ อิน เอ็ม)
The sh*t she kicked, all the sh*t’s legit
(เดอะ ฌะ *ที ชี คิด , ออล เดอะ ฌะ *ts เลจิท)
She get d*ck from a player off the New York Knicks
(ชี เก็ท d*ck ฟร็อม มา เพย์เยอร์ ออฟฟ เดอะ นยู ยอค Knicks)
N*gga tricked ridiculous, the sh*t was plush

(เอ็น *gga ทริค ริดีคอิวลัซ , เดอะ ฌะ *ที วอส พลัฌ)
She’s stressin me to f*ck, like she was in a rush
(ชี สเตสซิน มี ทู เอฟ *ck , ไลค ชี วอส ซิน อะ รัฌ)
We f*cked in his bed, quite dangerous
(วี เอฟ *cked อิน ฮิส เบ็ด , คไวท เดนเจอะรัซ)
I’m in his ass while he playin gainst the Utah Jazz
(แอม อิน ฮิส อาซ ฮไวล ฮี เพลย์ยิน เกนซท ดิ utah แจ็ส)
My 112, CD blast, I was past
(มาย 112 , ซีดี บลาซท , ไอ วอส พาซท)
She came twice I came last, roll the grass
(ชี เคม ทไวซ ไอ เคม ลาซท , โรล เดอะ กราซ)
She giggle, say I don’t smoke it on homegrown
(ชี กิ๊กเกิล , เซ ไอ ด้อนท์ ซโมค อิท ออน homegrown)
Then I heard her moan, honey I’m home
(เด็น นาย เฮิด เฮอ โมน , ฮันอิ แอม โฮม)
Yep, tote chrome for situations like this
(เย็พ , tote คโรม ฟอ ซิชิวเอฌัน ไลค ดีซ)
I’m up in his broad I know he won’t like this
(แอม อัพ อิน ฮิส บรอด ดาย โน ฮี ว็อนท ไลค ดีซ)
Now I’m like b*tch you better talk to him
(เนา แอม ไลค บี *tch ยู เบทเทอะ ทอค ทู ฮิม)
Before this fist put a spark to him
(บิโฟ ดีซ ฟิซท พัท ดา ซพาค ทู ฮิม)
F*ck around sh*t get dark to him, put a part through him
(เอฟ *ck อะเรานด ฌะ *ที เก็ท ดาค ทู ฮิม , พัท ดา พาท ธรู ฮิม)
Lose a major part to him, arm, leg
(ลูส อะ เมเจอะ พาท ทู ฮิม , อาม , เล็ก)
She beggin me to stop but this cat gettin closer
(ชี เบคกินมี ทู ซท็อพ บัท ดีซ แค็ท เกดดิน โคลเซอร์)
Gettin hot like a toaster, I cocks the toast, uhh
(เกดดิน ฮ็อท ไลค เก โทซเทอะ , ไอ ค็อค เดอะ โทซท , อา)
Before my eyes could blink
(บิโฟ มาย ไอ เคิด บลิงค)
She screams out, ” Honey bring me up somethin to drink! ”
(ชี ซครีม เอ้า , ” ฮันอิ บริง มี อัพ ซัมติน ทู ดริงค ! “)
He go back downstairs more time to think
(ฮี โก แบ็ค ดาวสแตร์สฺ โม ไทม ทู ธิงค)
Her brain racin, she’s tellin me to stay patient
(เฮอ บเรน เรซิน , ชี เทลลิน มี ทู ซเท เพเฌ็นท)
She don’t know I’m, cool as a fan
(ชี ด้อนท์ โน แอม , คูล แอ็ส ซา แฟน)
Gat in hand, I don’t wanna blast her man
(แกท อิน แฮ็นด , ไอ ด้อนท์ วอนนา บลาซท เฮอ แม็น)
But I can and I will doe, I probably chill doe
(บัท ไอ แค็น แอ็นด ดาย วิล โด , ไอ พรอบอับลิ ชิล โด)
Even though situation lookin kinda ill yo
(อีเฝ็น โธ ซิชิวเอฌัน ลุคกิน กินดา แอล โย)
It came to me like a song I wrote
(อิท เคม ทู มี ไลค เก ซ็อง ไอ โรท)
Told the b*tch gimme your scarf, pillowcase and rope
(โทลด เดอะ บี *tch กีมมิ ยุร ซคาฟ , เพโลเคส แอ็นด โรพ)
Got dressed quick, tied the scarf around my face
(ก็อท ดเรซ ควิค , ไท เดอะ ซคาฟ อะเรานด มาย เฟซ)
Roped the b*tch up, gagged her mouth with the pillowcase
(โรพ เดอะ บี *tch อัพ , gagged เฮอ เมาธ วิฑ เดอะ เพโลเคส)
Play the cut, n*gga comin off some love potion sh*t
(พเล เดอะ คัท , เอ็น *gga คัมอิน ออฟฟ ซัม ลัฝ โพฌัน ฌะ *ที)
Flash the heat on em, he stood emotionless
(ฟแล็ฌ เดอะ ฮีท ออน เอ็ม , ฮี ซทูด อิโมฌันเล็ซ)
Dropped the glass screamin, ” Don’t blast here’s the stash,
(ดร็อพ เดอะ กลัซ สครีมมิน , ” ด้อนท์ บลาซท เฮียร เดอะ สแตช ,)
a hundred cash just don’t shoot my ass, please! ”
(อะ ฮันดเร็ด แค็ฌ จัซท ด้อนท์ ฌูท มาย อาซ , พลีส ! “)
N*gga pullin mad G’s out the floor
(เอ็น *gga พลูลิน แม็ด จีส เอ้า เดอะ ฟโล)
Put stacks in a Prater knapsack, hit the door
(พัท ซแท็ค ซิน อะ Prater แนพแซ็ค , ฮิท เดอะ โด)
Grab the keys to the five, call my n*ggaz on the cell
(กแร็บ เดอะ คี ทู เดอะ ไฟฝ , คอล มาย เอ็น *ggaz ออน เดอะ เซ็ล)
Bring some weed I got a story to tell, uhh…
(บริง ซัม วี ดาย ก็อท ดา ซโทริ ทู เท็ล , อา)

Yo man, y’all n*ggaz ain’t gonna believe what the f*ck happened to me.
(โย แม็น , ยอล เอ็น *ggaz เอน กอนนะ บิลีฝ ว็อท เดอะ เอฟ *ck แฮพเพ็น ทู มี)
Remember that b*tch I left the club with man? Yo, freaky yo. I’m up in
(ริเมมเบอะ แดท บี *tch ไอ เล็ฟท เดอะ คลับ วิฑ แม็น โย , ฟรีคกี้โย แอม อัพ อิน)
this b*tch playa this b*tch f*ckin run them ol mink ass n*ggaz and sh*t,
(ดีซ บี *tch พอลเย ดีซ บี *tch เอฟ *ckin รัน เฑ็ม ol มิงค อาซ เอ็น *ggaz แอ็นด ฌะ *ที ,)
I’m up in the spot though. One of them six-five n*ggaz, I don’t know.
(แอม อัพ อิน เดอะ สพอท โธ วัน อ็อฝ เฑ็ม ซิคซ ไฟฝ เอ็น *ggaz , ไอ ด้อนท์ โน)
Anyway I’m up in the motherf*ckin spot, so boom I’m up in the p*ssy,
(เอนอิเว แอม อัพ อิน เดอะ motherf*ckin สพอท , โซ บูม แอม อัพ อิน เดอะ พี *ssy ,)
whatever whatever. I sparks up some lye, Pop Duke creeps up in on some,
(ฮว็อทเอฝเออะ ฮว็อทเอฝเออะ ไอ ซพาค อัพ ซัม ไล , พ็อพ ดยูค ครีพ อัพ อิน ออน ซัม ,)
must have been rained out or something *laughing* because he’s in the
(มัซท แฮ็ฝ บีน เรน เอ้า ออ ซัมติง *กำลังลาฟ * บิคอส อีส ซิน เดอะ)
spot. Had me scared, had me scared, I was shook Daddy – but I forget I
(สพอท แฮ็ด มี ซคา , แฮ็ด มี ซคา , ไอ วอส ฌุค แดดดิ บัท ไอ เฟาะเกท ไอ)
had my Roscoe on me. Always. You know how we do. So anyway the n*gga
(แฮ็ด มาย Roscoe ออน มี ออลเว ยู โน เฮา วี ดู โซ เอนอิเว เดอะ เอ็น *gga)
comes up the stairs, he creepin up the steps, the b*tch all shook she
(คัม อัพ เดอะ ซแท , ฮี คลีพปิน อัพ เดอะ ซเท็พ , เดอะ บี *tch ออล ฌุค ชี)
sends the n*gga back downstairs to get some drinks and sh*t. She gettin
(เซ็นด เดอะ เอ็น *gga แบ็ค ดาวสแตร์สฺ ทู เก็ท ซัม ดริงค แซน ฌะ *ที ชี เกดดิน)
mad nervous, I said f*ck that man! I’m the n*gga, you know how we do it
(แม็ด เนอฝัซ , ไอ เซ็ด เอฟ *ck แดท แม็น ! แอม เดอะ เอ็น *gga , ยู โน เฮา วี ดู อิท)
n*gga, ransom note style put the scarf around my motherf*ckin face,
(เอ็น *gga , แรนซัม โนท ซไทล พัท เดอะ ซคาฟ อะเรานด มาย motherf*ckin เฟซ ,)
gagged that b*tch up, played the kizzack. Soon this n*gga comes up in
(gagged แดท บี *tch อัพ , พเล เดอะ kizzack ซูน ดีซ เอ็น *gga คัม อัพ อิน)
the spot, flash the Desert in his face he drops the glass. Looked like
(เดอะ สพอท , ฟแล็ฌ เดอะ เดสเอิท อิน ฮิส เฟซ ฮี ดร็อพ เดอะ กลัซ ลุค ไลค)
the n*gga pissed on his-self or somethin, word to mother! Ahh f*ckit
(เดอะ เอ็น *gga พิซ ออน ฮิส เซ็ลฟ ออ ซัมติน , เวิด ทู ม๊าเธ่อร์ ! อา เอฟ *ckit)
this n*gga runs dead to the floor, peels up the carpet, start givin me
(ดีซ เอ็น *gga รัน เด็ด ทู เดอะ ฟโล , พีล อัพ เดอะ คาเพ็ท , ซทาท กีฝอิน มี)
mad papers, mad papers. [I told you that b*tch was a shiesty b*tch cuz!
(แม็ด เพเพอะ , แม็ด เพเพอะ [ ไอ โทลด ยู แดท บี *tch วอส ซา shiesty บี *tch คัซ !)
Word to mother I used to f*ck her cousin but you ain’t know that! Hahaha.
(เวิด ทู ม๊าเธ่อร์ ไอ ยูซ ทู เอฟ *ck เฮอ เค๊าซิน บัท ยู เอน โน แดท ! ฮาฮาฮา)
You wouldn’t know that sh*t. Really though.] I threw all that
(ยู วูดดึ่น โน แดท ฌะ *ที ริแอ็ลลิ โธ ] ไอ ธรู ออล แดท)
motherf*ckin money up in the Prater knapsack. Two words, I’m gone!
(motherf*ckin มันอิ อัพ อิน เดอะ Prater แนพแซ็ค ทู เวิด , แอม กอน !)
[No doubt, no doubt… no doubt!] Yo n*gga got some lye, y’all got
([ โน เดาท , โน เดาท โน เดาท ! ] โย เอ็น *gga ก็อท ซัม ไล , ยอล ก็อท)
some lye? [conversation fades out]
(ซัม ไล [ คอนเฝอะเซฌัน เฝด เอ้า ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Got a Story to Tell คำอ่านไทย The Notorious B.I.G.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น