เนื้อเพลง Car Crashes คำอ่านไทย Standfast

Car crashes, TV shows
(คา เคลซเชด , ทีวี โฌ)
A drunkard on the side of the road
(อะ ดรังคเอิด ออน เดอะ ไซด อ็อฝ เดอะ โรด)
People running [running]
(พี๊เพิ่ล รันนิง [ รันนิง ])
Fantasy or reality
(แฟนทะซิ ออ ริแอลอิทิ)
Analysis and theories
(อะแนลอิซิส แซน theories)
What does matter really?
(ว็อท โด แมทเทอะ ริแอ็ลลิ)

Chorus
(โครัซ)
Tell me what to believe
(เท็ล มี ว็อท ทู บิลีฝ)
Won’t you bring me order
(ว็อนท ยู บริง มี ออเดอะ)
Tell me what to achieve
(เท็ล มี ว็อท ทู อะชีฝ)
Baby, so I can move forward
(เบบิ , โซ ไอ แค็น มูฝ ฟอเวิด)
Tell me what to be
(เท็ล มี ว็อท ทู บี)
Car crashes, TV shows
(คา เคลซเชด , ทีวี โฌ)
A drunkard on the side of the road
(อะ ดรังคเอิด ออน เดอะ ไซด อ็อฝ เดอะ โรด)
People runnin’, run
(พี๊เพิ่ล รูนนิน , รัน)

Credit cards in place of distress
(คเรดอิท คาด ซิน พเลซ อ็อฝ ดิซทเรซ)
Go live your life on the Internet
(โก ไลฝ ยุร ไลฟ ออน ดิ อินเตอเน็ต)
That’s what this is
(แด๊ท ว็อท ดีซ ซิส)
Conspiracies and mysteries
(Conspiracies แซน มิสเตอร์ลีสฺ)
Science-fiction make-believe
(ไซเอ็นซ ฟีคฌัน เมค บิลีฝ)
My kind’s misery
(มาย ไคนด มีสริ)

Chorus x2
(โครัซ x2)

Car crashes, TV shows
(คา เคลซเชด , ทีวี โฌ)
A drunkard on the side of the road
(อะ ดรังคเอิด ออน เดอะ ไซด อ็อฝ เดอะ โรด)
People runnin’ [running]
(พี๊เพิ่ล รูนนิน [ รันนิง ])
[All these car crashes in my head]
([ ออล ฑิส คา เคลซเชด ซิน มาย เฮ็ด ])
Fantasy or reality
(แฟนทะซิ ออ ริแอลอิทิ)
Analysis and theories
(อะแนลอิซิส แซน theories)
[All these car crashes]
([ ออล ฑิส คา เคลซเชด ])
What does matter really?
(ว็อท โด แมทเทอะ ริแอ็ลลิ)
[All these car crashes]
([ ออล ฑิส คา เคลซเชด ])

Chorus x2
(โครัซ x2)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Car Crashes คำอ่านไทย Standfast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น