เนื้อเพลง I’ll Be Good For You คำอ่านไทย N’Sync

Ooh I’ll Be Good For You Baby
(อู้ แอล บี เกิด ฟอ ยู เบบิ)
Yeah Oh
(เย่ โอ)

I’ll Be Good For You
(แอล บี เกิด ฟอ ยู)
I Ain’t Gonna Take My Love Away
(ไอ เอน กอนนะ เทค มาย ลัฝ อะเว)
And I’mma Love You More Girl Every Day
(แอ็นด แอมมา ลัฝ ยู โม เกิล เอฝริ เด)
I’ll Be Good For You
(แอล บี เกิด ฟอ ยู)
Baby Girl It’s Plain To See
(เบบิ เกิล อิทซ พเลน ทู ซี)
That Our Love Was Meant To Be Yeah
(แดท เอ๊า ลัฝ วอส เม็นท ทู บี เย่)

I Know Your Heart’s Anticipating
(ไอ โน ยุร ฮาท แอนติซิเพดิง)
And My Love Is On Your Mind
(แอ็นด มาย ลัฝ อีส ออน ยุร ไมนด)
Well Don’t You Worry I Won’t Keep You Waiting
(เว็ล ด้อนท์ ยู เวอริ ไอ ว็อนท คีพ ยู เวททิง)
Cause I Ain’t Never Seen A Lady So Fine Yeah
(คอส ไอ เอน เนฝเวอะ ซีน อะ เลดิ โซ ไฟน เย่)

I Know You Want Me Too
(ไอ โน ยู ว็อนท มี ทู)
It’s In Your Eyes
(อิทซ ซิน ยุร ไอ)
They Say You Do
(เด เซ ยู ดู)
They’re Telling Me You’ll Open Up Your Heart To Me Yeah
(เดรว เทลลิง มี โยว โอเพ็น อัพ ยุร ฮาท ทู มี เย่)
Cause If You Want Me To
(คอส อิฟ ยู ว็อนท มี ทู)
I’ll Sacrifice My World For You
(แอล แซคริไฟซ มาย เวิลด ฟอ ยู)
And Show You The Way Love’s Supposed To Be Yeah
(แอ็นด โฌ ยู เดอะ เว ลัฝ ซัพโพส ทู บี เย่)

I’ll Be Good For You
(แอล บี เกิด ฟอ ยู)
I Ain’t Gonna Take My Love Away
(ไอ เอน กอนนะ เทค มาย ลัฝ อะเว)
And I’m Gonna Love You More Girl Every Day
(แอ็นด แอม กอนนะ ลัฝ ยู โม เกิล เอฝริ เด)
I’ll Be Good For You
(แอล บี เกิด ฟอ ยู)
Baby Girl It’s Plain To See
(เบบิ เกิล อิทซ พเลน ทู ซี)
That Our Love Was Meant To Be Yeah
(แดท เอ๊า ลัฝ วอส เม็นท ทู บี เย่)

Now I Know You Think I Must Be Faking
(เนา ไอ โน ยู ธิงค ไอ มัซท บี เฟคกิ้ง)
I Promised All These Things Right From The Start
(ไอ พรอมอิซ ออล ฑิส ธิง ไรท ฟร็อม เดอะ ซทาท)
So Don’t You Rush Into The Situation
(โซ ด้อนท์ ยู รัฌ อีนทุ เดอะ ซิชิวเอฌัน)
Cause I Just Wrote This Song To Tell You My Heart Ooh
(คอส ไอ จัซท โรท ดีซ ซ็อง ทู เท็ล ยู มาย ฮาท อู้)

I Wanna Be With You
(ไอ วอนนา บี วิฑ ยู)
And Girl There’s Nothing I Won’t Do
(แอ็นด เกิล แดร์ นัธอิง ไอ ว็อนท ดู)
To Make You See This Is Where You Should Be
(ทู เมค ยู ซี ดีซ ซิส ฮแว ยู เชิด บี)
Cause Baby We Can Do Anything You Wanna Do
(คอส เบบิ วี แค็น ดู เอนอิธิง ยู วอนนา ดู)
Girl I Wanna Be A Part Of Your Fantasy
(เกิล ไอ วอนนา บี อะ พาท อ็อฝ ยุร แฟนทะซิ)

I’ll Be Good For You
(แอล บี เกิด ฟอ ยู)
I Ain’t Gonna Take My Love Away
(ไอ เอน กอนนะ เทค มาย ลัฝ อะเว)
And I’m Gonna Love You More Girl Every Day
(แอ็นด แอม กอนนะ ลัฝ ยู โม เกิล เอฝริ เด)
I’ll Be Good For You
(แอล บี เกิด ฟอ ยู)
Baby Girl It’s Plain To See
(เบบิ เกิล อิทซ พเลน ทู ซี)
That Our Love Was Meant To Be Yeah
(แดท เอ๊า ลัฝ วอส เม็นท ทู บี เย่)

Ooh Yeah Oh I’ll Be Good For You Baby
(อู้ เย่ โอ แอล บี เกิด ฟอ ยู เบบิ)

I Can Be Good For You
(ไอ แค็น บี เกิด ฟอ ยู)
Tell Me What You Wanna Do
(เท็ล มี ว็อท ยู วอนนา ดู)
Baby Girl It’s Plain To See
(เบบิ เกิล อิทซ พเลน ทู ซี)
That Our Love Was Meant To Me
(แดท เอ๊า ลัฝ วอส เม็นท ทู มี)
I’ll Be Good For You
(แอล บี เกิด ฟอ ยู)

I Can Be Good For You
(ไอ แค็น บี เกิด ฟอ ยู)
Tell Me What You Wanna Do
(เท็ล มี ว็อท ยู วอนนา ดู)
Baby Girl It’s Plain To See
(เบบิ เกิล อิทซ พเลน ทู ซี)
That Our Love Was Meant To Me
(แดท เอ๊า ลัฝ วอส เม็นท ทู มี)
I’ll Be Good For You
(แอล บี เกิด ฟอ ยู)

I Can Be Good For You
(ไอ แค็น บี เกิด ฟอ ยู)
Tell Me What You Wanna Do
(เท็ล มี ว็อท ยู วอนนา ดู)
Baby Girl It’s Plain To See
(เบบิ เกิล อิทซ พเลน ทู ซี)
That Our Love Was Meant To Me
(แดท เอ๊า ลัฝ วอส เม็นท ทู มี)
I’ll Be Good For You
(แอล บี เกิด ฟอ ยู)

I Can Be Good For You
(ไอ แค็น บี เกิด ฟอ ยู)
Tell Me What You Wanna Do
(เท็ล มี ว็อท ยู วอนนา ดู)
Baby Girl It’s Plain To See
(เบบิ เกิล อิทซ พเลน ทู ซี)
That Our Love Was Meant To Me
(แดท เอ๊า ลัฝ วอส เม็นท ทู มี)
I’ll Be Good For You
(แอล บี เกิด ฟอ ยู)

I Can Be Good For You
(ไอ แค็น บี เกิด ฟอ ยู)
Tell Me What You Wanna Do
(เท็ล มี ว็อท ยู วอนนา ดู)
Baby Girl It’s Plain To See
(เบบิ เกิล อิทซ พเลน ทู ซี)
That Our Love Was Meant To Me
(แดท เอ๊า ลัฝ วอส เม็นท ทู มี)
I’ll Be Good For You
(แอล บี เกิด ฟอ ยู)

I’ll Be Good For You
(แอล บี เกิด ฟอ ยู)
I Ain’t Gonna Take My Love Away
(ไอ เอน กอนนะ เทค มาย ลัฝ อะเว)
And I’m Gonna Love You More Girl Every Day
(แอ็นด แอม กอนนะ ลัฝ ยู โม เกิล เอฝริ เด)
I’ll Be Good For You
(แอล บี เกิด ฟอ ยู)
Baby Girl It’s Plain To See
(เบบิ เกิล อิทซ พเลน ทู ซี)
That Our Love Was Meant To Be Yeah
(แดท เอ๊า ลัฝ วอส เม็นท ทู บี เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ll Be Good For You คำอ่านไทย N’Sync

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น