เนื้อเพลง All Around the World คำอ่านไทย Jay-Z feat LaToiya Williams

Swear to God I just touched down
(ซแว ทู ก็อด ดาย จัซท ทั๊ช เดาน)

[Jay-Z & LaToiya Williams]:
([ เจ ซี & LaToiya วิลเลี่ยม ] :)
All around the world [same song]
(ออล อะเรานด เดอะ เวิลด [ เซม ซ็อง ])
Killa Cali n*gga [same song]
(คิวลา กาลี เอ็น *gga [ เซม ซ็อง ])
A-T-L [same song]
(อะ ที แอล [ เซม ซ็อง ])
Real adelphia….dude it’s all around the world
(ริแอ็ล adelphia ดยูด อิทซ ซอร์ อะเรานด เดอะ เวิลด)

[Jay-Z]:
([ เจ ซี ] :)
London, England, south of France
(ลันดัน , อีงกแล็นด , เซาธ อ็อฝ ฟรานซ)
And all points between they know about your man
(แอ็นด ออล พอยนท บีทวิน เด โน อะเบาท ยุร แม็น)
Konichiwa ladies when I’m out in Japan
(Konichiwa เลดิส ฮเว็น แอม เอ้า อิน จะแพน)
I’m a Tokyo giant like Ichiro, I am
(แอม มา โทคโย ไจแอ็นท ไลค Ichiro , ไอ แอ็ม)
Piss poor n*gga from the hood but I blew
(พิซ พูร เอ็น *gga ฟร็อม เดอะ ฮุด บัท ไอ บลู)
Now I bounce six-fours up and down Crenshaw
(เนา ไอ เบานซ ซิคซ โฟ อัพ แอ็นด เดาน Crenshaw)
Spot me the hotel, the Cap’ or Capri
(สพอท มี เดอะ โฮเทล , เดอะ แค็พ ออ คับพี)
Bathrobe, slippers in the lobby like weed
(Bathrobe , ซลีพเพอะ ซิน เดอะ ลอบบิ ไลค วี)
Your man’ll stand Manta Ray, handlin’ a steak
(ยุร manll ซแท็นด แมนทา เร , handlin อะ ซเทค)
And handlin’ the modern stand about five eight
(แอ็นด handlin เดอะ มอดเอิน ซแท็นด อะเบาท ไฟฝ เอท)
Five nine, fine wine, fine dine, either that
(ไฟฝ ไนน , ไฟน ไวน , ไฟน ไดน , อีเฑอะ แดท)
Or I’m mixin’ in Switzerland, tryin’ to buy time
(ออ แอม mixin อิน Switzerland , ทายอิน ทู ไบ ไทม)
Ballin’ out in Bali when it’s gorgeous out in Cali
(บอลลิน เอ้า อิน บาลิ ฮเว็น อิทซ กอจัซ เอ้า อิน กาลี)
Brunchin’ at the Four Seasons, off the heezy
(Brunchin แอ็ท เดอะ โฟ ซี๊ซั่น , ออฟฟ เดอะ ฮีซี่)
When it’s back home n*gga back to the zone
(ฮเว็น อิทซ แบ็ค โฮม เอ็น *gga แบ็ค ทู เดอะ โสน)
N*gga back to the books to the rhymes that took me
(เอ็น *gga แบ็ค ทู เดอะ เบิค ทู เดอะ ไรม แดท ทุค มี)

[Jay-Z & LaToiya Williams]:
([ เจ ซี & LaToiya วิลเลี่ยม ] :)
All around the world [same song]
(ออล อะเรานด เดอะ เวิลด [ เซม ซ็อง ])
Brooklyn bombers [same song]
(บรูกคิน บอมเออะ [ เซม ซ็อง ])
Detroit players [same song]
(ดีทอยดฺ เพย์เยอร์ [ เซม ซ็อง ])
Chi Town
(ชี ทาวน์)
All around the world
(ออล อะเรานด เดอะ เวิลด)

[Jay-Z]:
([ เจ ซี ] :)
Said it’s all love, Shore club, M-I-A
(เซ็ด อิทซ ซอร์ ลัฝ , โฌ คลับ , เอ็ม ไอ อะ)
Party at bungalow eight, when I stay
(พาทิ แอ็ท บังกะโล เอท , ฮเว็น นาย ซเท)
Pool look like a hundred Beyonce’s
(พูล ลุค ไลค เก ฮันดเร็ด บียองเซ่)
A couple fiances, I’m the new DeVante
(อะ คั๊พเพิ่ล ฟีอานเซ , แอม เดอะ นยู DeVante)
Come talk to me, mami in the Yves-Saint Laruent
(คัม ทอค ทู มี , มัมมี อิน เดอะ Yves เซนท Laruent)
I hope she ain’t too young
(ไอ โฮพ ชี เอน ทู ยัง)
Only twenty-one and older let another n*gga mold her
(โอ๊นลี่ ทเวนทิ วัน แอ็นด โอลเดอะ เล็ท แอะนัธเออะ เอ็น *gga โมลด เฮอ)
I’m just tryin’ to show her how a baller and a roller
(แอม จัซท ทายอิน ทู โฌ เฮอ เฮา อะ บอลเลอแอ็นด อะ โรลเลอะ)
Sleep in one place, tell the pilot keep the engine
(ซลีพ อิน วัน พเลซ , เท็ล เดอะ ไพลัท คีพ ดิ เอนจิน)
Runnin’ then I wake up in Martha’s Vineyard
(รูนนิน เด็น นาย เวค อัพ อิน มาสตา Vineyard)
St. Bart’s this year, I think I’m gon’ spend Christmas
(เอ็ซท บาด ดีซ เยีย , ไอ ธิงค แอม ก็อน ซเพ็นด ครีซมัซ)
Reminiscin’ about the time my mom couldn’t spend Christmas
(Reminiscin อะเบาท เดอะ ไทม มาย มัม คูดซึ่น ซเพ็นด ครีซมัซ)
Now I’m gon’ spend her on her own little wish list
(เนา แอม ก็อน ซเพ็นด เฮอ ออน เฮอ โอน ลิ๊ทเทิ่ล วิฌ ลิซท)
Anywhere in the world, anywhere for my girl
(เอนอิฮแว อิน เดอะ เวิลด , เอนอิฮแว ฟอ มาย เกิล)
Forever my lady, blind crippled and crazy
(เฟาะเรฝเออะ มาย เลดิ , บไลนด คลิบเปิล แอ็นด คเรสิ)
A ticket and your favorite CD, sweet Sadie
(อะ ทีคเคท แอ็นด ยุร เฟเฝอะริท ซีดี , สวี้ท ซาดี)

[LaToiya Williams]:
([ LaToiya วิลเลี่ยม ] :)
Sadie, Sadie, don’t you know I love you sweet Sadie
(ซาดี , ซาดี , ด้อนท์ ยู โน ไอ ลัฝ ยู สวี้ท ซาดี)
Sadie, all around the world
(ซาดี , ออล อะเรานด เดอะ เวิลด)

[Jay-Z]:
([ เจ ซี ] :)
Said it ain’t where you from yo it’s where you at
(เซ็ด ดิท เอน ฮแว ยู ฟร็อม โย อิทซ ฮแว ยู แอ็ท)
Real n*ggas out in Brooklyn, some n*ggas don’t clap
(ริแอ็ล เอ็น *ggas เอ้า อิน บรูกคิน , ซัม เอ็น *ggas ด้อนท์ คแล็พ)
It’s real killers out in Cali, some n*ggas just act
(อิทซ ริแอ็ล คีลเลอะ เอ้า อิน กาลี , ซัม เอ็น *ggas จัซท แอ็คท)
Hollywood like they out the hood, it’s all to the good
(ฮอลิวูด ไลค เด เอ้า เดอะ ฮุด , อิทซ ซอร์ ทู เดอะ เกิด)
Real players in the D-Twa, some of them throwed
(ริแอ็ล เพย์เยอร์ ซิน เดอะ ดี Twa , ซัม อ็อฝ เฑ็ม ธโร)
Slackin’ on they mackin’, rest haven for hos
(Slackin ออน เด แมคกิน , เร็ซท เฮเฝน ฟอ โฮซ)
Real pranksters in the Chi, most of them real folks
(ริแอ็ล pranksters ซิน เดอะ ชี , โมซท อ็อฝ เฑ็ม ริแอ็ล โฟค)
Disciplined gangstas, come on Charlie I know
(ดีซอิพลิน แก๊งซดา , คัมมอน ชาร์ริ ไอ โน)
Sh*t it ain’t about your city or borough
(ฌะ *ที ดิธ เอน อะเบาท ยุร ซีทอิ ออ เบอโระ)
It’s ’bout if you’really as thorough
(อิทซ เบาท อิฟ youreally แอ็ส เธอโระ)
And if you are, holla at your boy
(แอ็นด อิฟ ยู อาร์ , ฮอลละ แอ็ท ยุร บอย)
I put my hand on my heart, that means I feel you
(ไอ พัท มาย แฮ็นด ออน มาย ฮาท , แดท มีน ซาย ฟีล ยู)
Real recognize real and you lookin’ familiar
(ริแอ็ล เรคอ็อกไนส ริแอ็ล แอ็นด ยู ลุคกิน ฟะมีลเยอะ)
I’m a Bed-Stuy n*gga but I do it to death
(แอม มา เบ็ด สตูย เอ็น *gga บัท ไอ ดู อิท ทู เด็ธ)
I promise I’m as St. Thomas homie eatin’ at Chef’s
(ไอ พรอมอิซ แอม แอ็ส เอ็ซท โทมัส โฮมี อีดิน แอ็ท เฌ็ฟ)
One-twelve, A-T-L, the sun up yet?
(วัน ทเว็ลฝ , อะ ที แอล , เดอะ ซัน อัพ เย็ท)
Then we party like the sun don’t set
(เด็น วี พาทิ ไลค เดอะ ซัน ด้อนท์ เซ็ท)

[LaToiya Williams]:
([ LaToiya วิลเลี่ยม ] :)
We gon’ take you all around the world…it’s the same song [same song]
(วี ก็อน เทค ยู ออล อะเรานด เดอะ เวิลด อิทซ เดอะ เซม ซ็อง [ เซม ซ็อง ])
Everywhere [same song]
(เอวี่แวร์ [ เซม ซ็อง ])
It’s the same song [same song]
(อิทซ เดอะ เซม ซ็อง [ เซม ซ็อง ])
We gon’ take you all around the world…same song [same song]
(วี ก็อน เทค ยู ออล อะเรานด เดอะ เวิลด เซม ซ็อง [ เซม ซ็อง ])
Same song [same song]
(เซม ซ็อง [ เซม ซ็อง ])
Same song [same song]
(เซม ซ็อง [ เซม ซ็อง ])
All around the world…
(ออล อะเรานด เดอะ เวิลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All Around the World คำอ่านไทย Jay-Z feat LaToiya Williams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น