เนื้อเพลง Can’t Knock The Hustle คำอ่านไทย Jay-Z feat Mary J. Blige

Bounce.. bounce, bounce, Jay-Z huh?
(เบานซ เบานซ , เบานซ , เจ ซี ฮู)
Yeah, yeah, yeah, Roc-A-Fella y’all, ha ha
(เย่ , เย่ , เย่ , ร็อค อะ เฟลลา ยอล , ฮา ฮา)
Bounce, bounce, bounce, Roc-A-Fella y’all
(เบานซ , เบานซ , เบานซ , ร็อค อะ เฟลลา ยอล)
Check, check
(เช็ค , เช็ค)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Yo, I’m makin short term goals, when the weather folds
(โย , แอม เมกิน ฌอท เทิม โกล , ฮเว็น เดอะ เวฑเออะ โฟลด)
just put away the leathers and put ice on the gold
(จัซท พัท อะเว เดอะ เลฑเออะ แซน พัท ไอซ ออน เดอะ โกลด)
Chilly with enough bail money to free a big willie
(ชีลลิ วิฑ อินัฟ เบล มันอิ ทู ฟรี อะ บิก วิลลี)
High stakes, I got more at stake than Philly
(ไฮ ซเทค , ไอ ก็อท โม แอ็ท ซเทค แฑ็น ฟิวลี่)
Shoppin sprees, copin three
(ชอพพิน ซพรี , คอพฟิน ธรี)
Deuce fever IS’s fully loaded, ah yes
(ดยูซ ฟีเฝอะ ISs ฟูลลิ โลด , อา เย็ซ)
bouncin in the lex luger, tires smoke like buddha
(เบ๊าซิน อิน เดอะ lex luger , ไทร ซโมค ไลค บูดดะ)
50 G’s to the crap shooter, n*ggaz can’t fade me
(50 จีส ทู เดอะ แครพ ฌูเทอะ , เอ็น *ggaz แค็นท เฝด มี)
Chrome socks beamin
(คโรม ซ็อค บีมิน)
Through my perephreal I see ya schemin
(ธรู มาย perephreal ไอ ซี ยา สคริมมิน)
Stop dreamin, I leave your body steamin
(ซท็อพ ดรีมมิน , ไอ ลีฝ ยุร บอดอิ สตรีมมิน)
N*ggaz is fiendin, what’s the meanin?
(เอ็น *ggaz อีส ฟรีนดิน , ว็อท เดอะ มีนนิน)
I’m leanin on any n*gga intervenin
(แอม ลีนิน ออน เอนอิ เอ็น *gga intervenin)
with the sound of my money machine-in {*brrrr*}
(วิฑ เดอะ เซานด อ็อฝ มาย มันอิ มะฌีน อิน {*brrrr*})
My cup runneth, over with hundreds
(มาย คัพ รันเนต , โอเฝอะ วิฑ ฮันดเร็ด)
I’m one of the best n*ggas that done it, six digits and runnin
(แอม วัน อ็อฝ เดอะ เบ็ซท เอ็น *ggas แดท ดัน อิท , ซิคซ ดีจอิท แซน รูนนิน)
Y’all n*ggas don’t want it, I got the Godfather flow
(ยอล เอ็น *ggas ด้อนท์ ว็อนท ดิธ , ไอ ก็อท เดอะ Godfather ฟโล)
The Don Juan DeMarco; swear to God, don’t get it f*cked up
(เดอะ ด็อน วอน DeMarco ; ซแว ทู ก็อด , ด้อนท์ เก็ท ดิธ เอฟ *cked อัพ)

[Chorus: Mary J. Blige]
([ โครัซ : แมริ เจ บีจช ])
I’m takin out this time
(แอม ทอคกิ่น เอ้า ดีซ ไทม)
to give you a piece of my mind [cause you can’t knock the hustle]
(ทู กิฝ ยู อะ พีซ อ็อฝ มาย ไมนด [ คอส ยู แค็นท น็อค เดอะ เฮสเซล ])
Who do you think you are?
(ฮู ดู ยู ธิงค ยู อาร์)
Baby one day you’ll be a star
(เบบิ วัน เด โยว บี อะ ซทา)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Last seen out of state where I drop my slang
(ลาซท ซีน เอ้า อ็อฝ ซเทท ฮแว ไอ ดร็อพ มาย ซแล็ง)
I’m deep in the South kickin up top game
(แอม ดีพ อิน เดอะ เซาธ คิคคินอัพ ท็อพ เกม)
Bouncin on the highway switchin fo’ lanes
(เบ๊าซิน ออน เดอะ ไฮฮเวย์ สวิทชิน โฟ เลน)
Screamin through the sunroof – money ain’t a thang
(สครีมมิน ธรู เดอะ ซันรูฟ มันอิ เอน ดา เตง)
Your worst fear confirmed
(ยุร เวิซท เฟีย ค็อนเฟิม)
Me and my fam’ roll tight like The Firm
(มี แอ็นด มาย แฟมโรล ไทท ไลค เดอะ เฟิม)
Gettin down for life, thats right, you better learn
(เกดดิน เดาน ฟอ ไลฟ , แด๊ท ไรท , ยู เบทเทอะ เลิน)
Why play with fire, burn
(ฮไว พเล วิฑ ไฟร , เบิน)
We get together like a choir, to acquire what we desire
(วี เก็ท ทุเกฑเออะ ไลค เก คไวร , ทู แอ็คไวร ว็อท วี ดิไสร)
We do dirt like worms, produce G’s like sperm
(วี ดู เดิท ไลค เวิม , พรอดยูซ จีส ไลค ซเพิม)
’til legs spread like germs
(ทิล เล็ก ซพเร็ด ไลค เจิม)
I got extensive hoes, with expensive clothes
(ไอ ก็อท เอ็คซเทนซิฝ โฮ , วิฑ เอ็คซเพนซิฝ คโลฑ)
and I sip fine wines and spit vintage flows
(แอ็นด ดาย ซิพ ไฟน ไวน แซน ซพิท ฝีนทิจ ฟโล)
What y’all don’t know?
(ว็อท ยอล ด้อนท์ โน)
Yeah, yeah, yeah, yeah, cause you can’t knock the hustle
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , คอส ยู แค็นท น็อค เดอะ เฮสเซล)

[Chorus: Mary J. Blige]
([ โครัซ : แมริ เจ บีจช ])
But until the late thang I’m the one who’s crazy
(บัท อันทีล เดอะ เลท เตง แอม ดิ วัน ฮู คเรสิ)
cause that’s the way you’re makin me feel
(คอส แด๊ท เดอะ เว ยัวร์ เมกิน มี ฟีล)
[cause you can’t knock the hustle]
([ คอส ยู แค็นท น็อค เดอะ เฮสเซล ])
I’m just tryin to get mine, I don’t have the time
(แอม จัซท ทายอิน ทู เก็ท ไมน , ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ เดอะ ไทม)
to knock the hustle for real
(ทู น็อค เดอะ เฮสเซล ฟอ ริแอ็ล)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Yo, y’all n*ggaz lunchin, punchin the clock
(โย , ยอล เอ็น *ggaz lunchin , พอนชิน เดอะ คล็อค)
My function is to make much and lay back munchin
(มาย ฟังฌัน อีส ทู เมค มัช แอ็นด เล แบ็ค munchin)
Sippin Remy on the rocks, my crew, somethin to watch
(ซิบปิ่น เรมมี่ ออน เดอะ ร็อค , มาย ครู , ซัมติน ทู ว็อช)
Nothin to stop, un.. ..stoppable
(นอทติน ทู ซท็อพ , ยูเอ็น stoppable)
Scheme on the ice, I gotta hot your crew
(ซคีม ออน ดิ ไอซ , ไอ กอททะ ฮ็อท ยุร ครู)
I gotta, let you n*ggaz know the time like Movado
(ไอ กอททะ , เล็ท ยู เอ็น *ggaz โน เดอะ ไทม ไลค Movado)
My motto, stack rocks like Colorado
(มาย มอทโท , ซแท็ค ร็อค ไลค คอร์ราโด)
Auto off the champagne, Cristal’s by the bottle
(ออโท ออฟฟ เดอะ แฌ็มเพน , คิดเตว ไบ เดอะ บ๊อทเทิ่ล)
It’s a damn shame what you’re not though [who?] Me
(อิทซ ซา แด็ม เฌม ว็อท ยัวร์ น็อท โธ [ ฮู ] มี)
Slick like a gato, f*ckin Jay-Z
(ซลิค ไลค เก gato , เอฟ *ckin เจ ซี)
My pops knew exactly what he did when he made me
(มาย พ็อพ นยู เอ็กแสคทลิ ว็อท ฮี ดิด ฮเว็น ฮี เมด มี)
Tried to get a nut and he got a nut and what
(ทไร ทู เก็ท ดา นัท แอ็นด ฮี ก็อท ดา นัท แอ็นด ว็อท)
Straight bananas; can a n*gga, see me?
(ซทเรท บะแนนอะ ; แค็น อะ เอ็น *gga , ซี มี)
Got the US Open, advantage Jigga
(ก็อท ดิ อัซ โอเพ็น , แอ็ดฝานทิจ จิ๊กกา)
Serve like Sampras, play fake a rappers like a campus
(เซิฝ ไลค Sampras , พเล เฟค เก แรพเพอ ไลค เก แคมพัซ)
Le Tigre, son you’re too eager
(Le Tigre , ซัน ยัวร์ ทู อีเกอะ)
You ain’t havin it? Good, me either
(ยู เอน เฮฝวิน หนิด เกิด , มี อีเฑอะ)
Let’s, get together and make this whole world believe us huh?
(เล็ท , เก็ท ทุเกฑเออะ แอ็นด เมค ดีซ โฮล เวิลด บิลีฝ อัซ ฮู)
At my arraignment, screamin
(แอ็ท มาย แอะเรนเม็นท , สครีมมิน)
all us blacks got is sports and entertainment, until we even
(ออล อัซ บแล็ค ก็อท อีส ซโพท แซน เอนเทอะเทนเม็นท , อันทีล วี อีเฝ็น)
Thievin, as long as I’m breathin
(Thievin , แอ็ส ล็อง แอ็ส แอม บีตดิน)
Can’t knock the way a n*gga eatin – f*ck you even!
(แค็นท น็อค เดอะ เว อะ เอ็น *gga อีดิน เอฟ *ck ยู อีเฝ็น !)

[Chorus: Mary J. Blige]
([ โครัซ : แมริ เจ บีจช ])
I’m takin out this time
(แอม ทอคกิ่น เอ้า ดีซ ไทม)
to give you a piece of my mind
(ทู กิฝ ยู อะ พีซ อ็อฝ มาย ไมนด)
Who do you think you are?
(ฮู ดู ยู ธิงค ยู อาร์)
Baby one day you’ll be a star
(เบบิ วัน เด โยว บี อะ ซทา)
But until the late thang I’m the one who’s crazy
(บัท อันทีล เดอะ เลท เตง แอม ดิ วัน ฮู คเรสิ)
cause that’s the way you’re makin me feel
(คอส แด๊ท เดอะ เว ยัวร์ เมกิน มี ฟีล)
I’m just tryin to get mine, I don’t have the time
(แอม จัซท ทายอิน ทู เก็ท ไมน , ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ เดอะ ไทม)
to knock the hustle for real
(ทู น็อค เดอะ เฮสเซล ฟอ ริแอ็ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can’t Knock The Hustle คำอ่านไทย Jay-Z feat Mary J. Blige

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น