เนื้อเพลง Demolition Lovers คำอ่านไทย My Chemical Romance

Hand in mine, into your icy blues
(แฮ็นด อิน ไมน , อีนทุ ยุร ไอซิ บลู)
And then I’d say to you we could take to the highway
(แอ็นด เด็น อาย เซ ทู ยู วี เคิด เทค ทู เดอะ ไฮฮเวย์)
With this trunk of ammunition too
(วิฑ ดีซ ทรังค อ็อฝ แอมมิวนีฌอัน ทู)
I’d end my days with you in a hail of bullets
(อาย เอ็นด มาย เด วิฑ ยู อิน อะ เฮล อ็อฝ บูลเล็ท)

I’m trying, I’m trying
(แอม ทไรอิง , แอม ทไรอิง)
To let you know just how much you mean to me
(ทู เล็ท ยู โน จัซท เฮา มัช ยู มีน ทู มี)
And after all the the things we put each other through and
(แอ็นด อาฟเทอะ ออล เดอะ ธิง วี พัท อีช อัฑเออะ ธรู แอ็นด)

I would drive on to the end with you
(ไอ เวิด ดไรฝ ออน ทู ดิ เอ็นด วิฑ ยู)
A liquor store or two keeps the gas tank full
(อะ ลีคเออะ ซโท ออ ทู คีพ เดอะ แก๊ซ แท็งค ฟูล)
And I feel like there’s nothing left to do
(แอ็นด ดาย ฟีล ไลค แดร์ นัธอิง เล็ฟท ทู ดู)
But prove myself to you and we’ll keep it running
(บัท พรูฝ ไมเซลฟ ทู ยู แอ็นด เว็ล คีพ อิท รันนิง)

But this time, I mean it
(บัท ดีซ ไทม , ไอ มีน หนิด)
I’ll let you know just how much you mean to me
(แอล เล็ท ยู โน จัซท เฮา มัช ยู มีน ทู มี)
As snow falls on desert sky
(แอ็ส ซโน ฟอล ออน เดสเอิท ซไค)
Until the end of everything
(อันทีล ดิ เอ็นด อ็อฝ เอ๊วี่ติง)
I’m trying, I’m trying
(แอม ทไรอิง , แอม ทไรอิง)
To let you know how much you mean
(ทู เล็ท ยู โน เฮา มัช ยู มีน)
As days fade, and nights grow
(แอ็ส เด เฝด , แอ็นด ไนท กโร)
And we go cold
(แอ็นด วี โก โคลด)

Until the end, until this blood
(อันทีล ดิ เอ็นด , อันทีล ดีซ บลัด)
Until this, I mean this, I mean this
(อันทีล ดีซ , ไอ มีน ดีซ , ไอ มีน ดีซ)
Until the end of…
(อันทีล ดิ เอ็นด อ็อฝ)

I’m trying, I’m trying
(แอม ทไรอิง , แอม ทไรอิง)
To let you know how much you mean
(ทู เล็ท ยู โน เฮา มัช ยู มีน)
As days fade, and nights grow
(แอ็ส เด เฝด , แอ็นด ไนท กโร)
And we go cold
(แอ็นด วี โก โคลด)

But this time, we’ll show them
(บัท ดีซ ไทม , เว็ล โฌ เฑ็ม)
We’ll show them all how much we mean
(เว็ล โฌ เฑ็ม ออล เฮา มัช วี มีน)
As snow falls on desert sky
(แอ็ส ซโน ฟอล ออน เดสเอิท ซไค)
Until the end of every…
(อันทีล ดิ เอ็นด อ็อฝ เอฝริ)

All we are, all we are
(ออล วี อาร์ , ออล วี อาร์)
Is bullets I mean this
(อีส บูลเล็ท ซาย มีน ดีซ)

As lead rains, will pass on through our phantoms
(แอ็ส เล็ด เรน , วิล เพซ ออน ธรู เอ๊า แฟนทัม)

Forever, forever
(เฟาะเรฝเออะ , เฟาะเรฝเออะ)
Like scarecrows that fuel this flame we’re burning
(ไลค scarecrows แดท ฟยูเอ็ล ดีซ ฟเลม เวีย เบรินนิง)
Forever, and ever
(เฟาะเรฝเออะ , แอ็นด เอฝเออะ)
Know how much I want to show you you’re the only one
(โน เฮา มัช ไอ ว็อนท ทู โฌ ยู ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน)
Like a bed of roses there’s a dozen reasons in this gun
(ไลค เก เบ็ด อ็อฝ โรส แดร์ ซา ดออเซน รี๊ซั่น ซิน ดีซ กัน)

And as we’re falling down, and in this pool of blood
(แอ็นด แอ็ส เวีย ฟ๊อลิง เดาน , แอ็นด อิน ดีซ พูล อ็อฝ บลัด)
And as we’re touching hands, and as we’re falling down
(แอ็นด แอ็ส เวีย ทัชชิง แฮ็นด , แอ็นด แอ็ส เวีย ฟ๊อลิง เดาน)
And in this pool of blood, and as we’re falling down
(แอ็นด อิน ดีซ พูล อ็อฝ บลัด , แอ็นด แอ็ส เวีย ฟ๊อลิง เดาน)
I’ll see your eyes, and in this pool of blood
(แอล ซี ยุร ไอ , แอ็นด อิน ดีซ พูล อ็อฝ บลัด)
I’ll meet your eyes, I mean this forever
(แอล มีท ยุร ไอ , ไอ มีน ดีซ เฟาะเรฝเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Demolition Lovers คำอ่านไทย My Chemical Romance

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น