เนื้อเพลง Gematria (The Killing Name) คำอ่านไทย Slipknot

12/08/73 – That Was All I Got And Now You Got Me
(12/08/73 แดท วอส ซอร์ ไอ ก็อท แอ็นด เนา ยู ก็อท มี)

All I Ever Really Wanted Was To Take The Blame
(ออล ไอ เอฝเออะ ริแอ็ลลิ ว็อนท วอส ทู เทค เดอะ บเลม)
I Will Go Down In History And Not Down In Flames
(ไอ วิล โก เดาน อิน ฮีซโทะริ แอ็นด น็อท เดาน อิน ฟเลม)
Meningitis / I Will Survive This / Dry Sockets And A Schizophrenic Crisis
(เมนินไจทิซ / ไอ วิล เซอะไฝฝ ดีซ / ดไร ซอคเค็ท แซน อะ สกิตโซเฟอนิก คไรซิซ)
The Time Of The Nine Has Begun
(เดอะ ไทม อ็อฝ เดอะ ไนน แฮ็ส บิกัน)
Get Out Of The Way Or You Will Suffer As One
(เก็ท เอ้า อ็อฝ เดอะ เว ออ ยู วิล ซัฟเฟอะ แอ็ส วัน)

This Is So Typical / Apocalyptical
(ดีซ ซิส โซ ทีพอิแค็ล / Apocalyptical)
Hanging On Abysmal Release / Jesus
(แฮงอิง ออน อะบีสแม็ล รีลีซ / จีสัซ)
I Don’t Need This / Don’t Wanna Be This
(ไอ ด้อนท์ นีด ดีซ / ด้อนท์ วอนนา บี ดีซ)
Icon In The Making / My Hands Are F*cking Shaking
(ไอค็อน อิน เดอะ เมคอิง / มาย แฮ็นด แซร์ เอฟ *คิง เชคกิ้ง)

What If God Doesn’t Care?
(ว็อท อิฟ ก็อด ดัสอินท แค)
What If God Doesn’t Care…
(ว็อท อิฟ ก็อด ดัสอินท แค)

Remember / Surrender / The Time Is Now
(ริเมมเบอะ / ซะเรนเดอะ / เดอะ ไทม อีส เนา)
Continue / We’re In You… And We Will Burn Your Cities Down
(ค็อนทีนยู / เวีย อิน ยู แอ็นด วี วิล เบิน ยุร ซิดีสฺ เดาน)

America Is A Killing Name
(อะเมริคะ อีส ซา คีลลิง เนม)
It Doesn’t Feel Or Discriminate
(อิท ดัสอินท ฟีล ออ ดิซครีมอิเนท)
Life Is Just A Killing Field
(ไลฟ อีส จัซท ดา คีลลิง ฟีลด)
It’s All That’s Left – Nothing’s Real
(อิทซ ซอร์ แด๊ท เล็ฟท นัธอิง ริแอ็ล)
Throw Away Your Disposable Past
(ธโร อะเว ยุร Disposable พาซท)
And Fall Apart Like A Cigarette Ash
(แอ็นด ฟอล อะพาท ไลค เก ซิกะเรท แอ็ฌ)
We Are The Fatal And Vital Ones Of The World
(วี อาร์ เดอะ เฟแท็ล แอ็นด ไฝแท็ล วัน อ็อฝ เดอะ เวิลด)
And We Will Burn Your Cities Down
(แอ็นด วี วิล เบิน ยุร ซิดีสฺ เดาน)

What If God Doesn’t Care?
(ว็อท อิฟ ก็อด ดัสอินท แค)
What If God Doesn’t Care?
(ว็อท อิฟ ก็อด ดัสอินท แค)

America Is A Killing Name
(อะเมริคะ อีส ซา คีลลิง เนม)
It Doesn’t Feel Or Discriminate
(อิท ดัสอินท ฟีล ออ ดิซครีมอิเนท)
Life Is Just A Killing Field
(ไลฟ อีส จัซท ดา คีลลิง ฟีลด)
It’s All That’s Left – Nothing’s Real
(อิทซ ซอร์ แด๊ท เล็ฟท นัธอิง ริแอ็ล)
Throw Away Your Disposable Past
(ธโร อะเว ยุร Disposable พาซท)
And Fall Apart Like A Cigarette Ash
(แอ็นด ฟอล อะพาท ไลค เก ซิกะเรท แอ็ฌ)
We Are The Fatal And Vital Ones Of The World
(วี อาร์ เดอะ เฟแท็ล แอ็นด ไฝแท็ล วัน อ็อฝ เดอะ เวิลด)
And We Will Burn Your Cities Down
(แอ็นด วี วิล เบิน ยุร ซิดีสฺ เดาน)

Down…
(เดาน)

We Will Burn Your Cities Down
(วี วิล เบิน ยุร ซิดีสฺ เดาน)

Feed The Hungry – Feed Them Sh*t
(ฟี เดอะ ฮังกริ ฟี เฑ็ม ฌะ *ที)
Feed Them Bones And Politics
(ฟี เฑ็ม บอน แซน พอลอิทิค)
You Wanna Revolutionize?
(ยู วอนนา เรโฝะลยูฌะไนส)
Be Specific And Believe Your Eyes
(บี ซพิซีฟอิค แอ็นด บิลีฝ ยุร ไอ)
Start A War In Another Backyard
(ซทาท ดา วอ อิน แอะนัธเออะ แบคคีหยาด)
And We’ll Destroy Your House Of Cards
(แอ็นด เว็ล ดิซทรอย ยุร เฮาซ อ็อฝ คาด)
Give Me A Minute And I’ll Change Your Mind
(กิฝ มี อะ มินยูท แอ็นด แอล เชนจ ยุร ไมนด)
Give Me A Bullet And I’ll Change Your Life
(กิฝ มี อะ บูลเล็ท แอ็นด แอล เชนจ ยุร ไลฟ)

Remember / Surrender / The Time Is Now
(ริเมมเบอะ / ซะเรนเดอะ / เดอะ ไทม อีส เนา)
Continue / We’re In You…
(ค็อนทีนยู / เวีย อิน ยู)
And We Will Burn Your Cities Down
(แอ็นด วี วิล เบิน ยุร ซิดีสฺ เดาน)

America Is A Killing Name
(อะเมริคะ อีส ซา คีลลิง เนม)
It Doesn’t Feel Or Discriminate
(อิท ดัสอินท ฟีล ออ ดิซครีมอิเนท)
Life Is Just A Killing Field
(ไลฟ อีส จัซท ดา คีลลิง ฟีลด)
It’s All That’s Left – Nothing’s Real
(อิทซ ซอร์ แด๊ท เล็ฟท นัธอิง ริแอ็ล)
Throw Away Your Disposable Past
(ธโร อะเว ยุร Disposable พาซท)
And Fall Apart Like A Cigarette Ash
(แอ็นด ฟอล อะพาท ไลค เก ซิกะเรท แอ็ฌ)
We Are The Fatal And Vital Ones Of The World
(วี อาร์ เดอะ เฟแท็ล แอ็นด ไฝแท็ล วัน อ็อฝ เดอะ เวิลด)
And We Will Burn Your Cities Down
(แอ็นด วี วิล เบิน ยุร ซิดีสฺ เดาน)

We Will Burn Your Cities Down
(วี วิล เบิน ยุร ซิดีสฺ เดาน)

America… What If ” god ” Doesn’t Care?
(อะเมริคะ ว็อท อิฟ ” ก็อด ” ดัสอินท แค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gematria (The Killing Name) คำอ่านไทย Slipknot

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น