เนื้อเพลง Good Girl คำอ่านไทย Carrie Underwood

Hey, good girl
(เฮ , เกิด เกิล)
With your head in the clouds
(วิฑ ยุร เฮ็ด อิน เดอะ คเลาด)
I bet you I can tell you
(ไอ เบ็ท ยู ไอ แค็น เท็ล ยู)
What you’re thinkin’ about
(ว็อท ยัวร์ ติ้งกิน อะเบาท)

You’ll see a good boy
(โยว ซี อะ เกิด บอย)
Gonna give you the world
(กอนนะ กิฝ ยู เดอะ เวิลด)
But he’s gonna leave you cryin’
(บัท อีส กอนนะ ลีฝ ยู คายอิน)
With your heart in the dirt
(วิฑ ยุร ฮาท อิน เดอะ เดิท)

His lips are dripping honey
(ฮิส ลิพ แซร์ ดรีพพิง ฮันอิ)
But he’ll sting you like a bee
(บัท เฮ็ล ซทิง ยู ไลค เก บี)
So lock up all your love and
(โซ ล็อค อัพ ออล ยุร ลัฝ แอ็นด)
Go and throw away the key
(โก แอ็นด ธโร อะเว เดอะ คี)

Hey good girl
(เฮ เกิด เกิล)
Get out while you can
(เก็ท เอ้า ฮไวล ยู แค็น)
I know you think you got a good man
(ไอ โน ยู ธิงค ยู ก็อท ดา เกิด แม็น)

[Hook]
([ ฮุค ])
Why, why you gotta be so blind?
(ฮไว , ฮไว ยู กอททะ บี โซ บไลนด)
Won’t you open up your eyes?
(ว็อนท ยู โอเพ็น อัพ ยุร ไอ)
It’s just a matter of time ’til you find
(อิทซ จัซท ดา แมทเทอะ อ็อฝ ไทม ทิล ยู ไฟนด)
He’s no good, girl
(อีส โน เกิด , เกิล)
No good for you
(โน เกิด ฟอ ยู)
You better get to getting on your goodbye shoes and go, go, go…
(ยู เบทเทอะ เก็ท ทู เกดดดิ้ง ออน ยุร กู๊ดบาย ฌู แซน โก , โก , โก)
Better listen to me
(เบทเทอะ ลิ๊สซึ่น ทู มี)
He’s low, low, low…
(อีส โล , โล , โล)

Hey, good girl
(เฮ , เกิด เกิล)
You got a heart of gold
(ยู ก็อท ดา ฮาท อ็อฝ โกลด)
You want a white wedding
(ยู ว็อนท ดา ฮไวท เวดดิง)
And a hand you can hold
(แอ็นด อะ แฮ็นด ยู แค็น โฮลด)
Just like you should, girl
(จัซท ไลค ยู เชิด , เกิล)
Like every good girl does
(ไลค เอฝริ เกิด เกิล โด)
Want a fairytale ending, somebody to love
(ว็อนท ดา แฟรี่เทล เอนดิง , ซัมบอดี้ ทู ลัฝ)

But he’s really good at lying
(บัท อีส ริแอ็ลลิ เกิด แอ็ท ลายยิง)
Yeah, he’ll leave you in the dust
(เย่ , เฮ็ล ลีฝ ยู อิน เดอะ ดัซท)
‘Cause when he says forever
(คอส ฮเว็น ฮี เซ เฟาะเรฝเออะ)
Well, it don’t mean much
(เว็ล , อิท ด้อนท์ มีน มัช)
Hey good girl
(เฮ เกิด เกิล)
So good for him
(โซ เกิด ฟอ ฮิม)
Better back away honey
(เบทเทอะ แบ็ค อะเว ฮันอิ)
You don’t know where he’s been
(ยู ด้อนท์ โน ฮแว อีส บีน)

[Hook]
([ ฮุค ])
Why, why you gotta be so blind?
(ฮไว , ฮไว ยู กอททะ บี โซ บไลนด)
Won’t you open up your eyes?
(ว็อนท ยู โอเพ็น อัพ ยุร ไอ)
It’s just a matter of time ’til you find
(อิทซ จัซท ดา แมทเทอะ อ็อฝ ไทม ทิล ยู ไฟนด)
He’s no good, girl
(อีส โน เกิด , เกิล)
No good for you
(โน เกิด ฟอ ยู)
You better get to getting on your goodbye shoes and go, go, go…
(ยู เบทเทอะ เก็ท ทู เกดดดิ้ง ออน ยุร กู๊ดบาย ฌู แซน โก , โก , โก)
Yeah yeah yeah, he’s low
(เย่ เย่ เย่ , อีส โล)
Yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่)

[Bridge]
([ บริจ ])
Oh, He’s no good, girl
(โอ , อีส โน เกิด , เกิล)
Why can’t you see?
(ฮไว แค็นท ยู ซี)
He’ll take your heart and break it
(เฮ็ล เทค ยุร ฮาท แอ็นด บเรค อิท)
Listen to me, yeah
(ลิ๊สซึ่น ทู มี , เย่)

[Hook/Outro]
([ ฮุค /เอ๊าโต ])
Why, why you gotta be so blind?
(ฮไว , ฮไว ยู กอททะ บี โซ บไลนด)
Won’t you open up your eyes?
(ว็อนท ยู โอเพ็น อัพ ยุร ไอ)
Just a matter of time ’til you find
(จัซท ดา แมทเทอะ อ็อฝ ไทม ทิล ยู ไฟนด)
He’s no good, he’s no good
(อีส โน เกิด , อีส โน เกิด)

Won’t you open up your eyes?
(ว็อนท ยู โอเพ็น อัพ ยุร ไอ)
Just a matter of time ’til you find
(จัซท ดา แมทเทอะ อ็อฝ ไทม ทิล ยู ไฟนด)
He’s no good, girl
(อีส โน เกิด , เกิล)
No good for you
(โน เกิด ฟอ ยู)
You better get to getting on your goodbye shoes
(ยู เบทเทอะ เก็ท ทู เกดดดิ้ง ออน ยุร กู๊ดบาย ฌู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Good Girl คำอ่านไทย Carrie Underwood

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น