เนื้อเพลง Pretty Girl (The Way) คำอ่านไทย Sugarcult

Pretty girl is suffering, while he confesses everything
(พรีททิ เกิล อีส ซัฟเฟอะริง , ฮไวล ฮี confesses เอ๊วี่ติง)
Pretty soon she’ll figure out what his intensions were about
(พรีททิ ซูน เฌ็ล ฟีกยุร เอ้า ว็อท ฮิส อินเทนเชิน เวอ อะเบาท)
That’s what you get for falling again
(แด๊ท ว็อท ยู เก็ท ฟอ ฟ๊อลิง อะเกน)
You can never get ’em out of your head
(ยู แค็น เนฝเวอะ เก็ท เอ็ม เอ้า อ็อฝ ยุร เฮ็ด)
That’s what you get for falling again
(แด๊ท ว็อท ยู เก็ท ฟอ ฟ๊อลิง อะเกน)
You can never get him out of your head
(ยู แค็น เนฝเวอะ เก็ท ฮิม เอ้า อ็อฝ ยุร เฮ็ด)

It’s the way
(อิทซ เดอะ เว)
That he makes you feel
(แดท ฮี เมค ยู ฟีล)
It’s the way
(อิทซ เดอะ เว)
That he kisses you
(แดท ฮี คีสเซซ ยู)
It’s the way
(อิทซ เดอะ เว)
That he makes you fall in love
(แดท ฮี เมค ยู ฟอล อิน ลัฝ)

She’s beautiful as usual with bruises on her ego and
(ชี บยูทิฟุล แอ็ส ยูฉวล วิฑ บรูส ออน เฮอ อีโก แอ็นด)
Her killer Instinct tells her to, be aware of evil men
(เฮอ คีลเลอะ อีนซทิงท เท็ล เฮอ ทู , บี อะแว อ็อฝ อี๊วิ้ว เม็น)
And that’s what you get for falling again
(แอ็นด แด๊ท ว็อท ยู เก็ท ฟอ ฟ๊อลิง อะเกน)
You can never get ’em out of your head
(ยู แค็น เนฝเวอะ เก็ท เอ็ม เอ้า อ็อฝ ยุร เฮ็ด)
And that’s what you get for falling again
(แอ็นด แด๊ท ว็อท ยู เก็ท ฟอ ฟ๊อลิง อะเกน)
You can never get ’em out of your head
(ยู แค็น เนฝเวอะ เก็ท เอ็ม เอ้า อ็อฝ ยุร เฮ็ด)

It’s the way
(อิทซ เดอะ เว)
That he makes you feel
(แดท ฮี เมค ยู ฟีล)
It’s the way
(อิทซ เดอะ เว)
That he kisses you
(แดท ฮี คีสเซซ ยู)
It’s the way
(อิทซ เดอะ เว)
That he makes you fall in love
(แดท ฮี เมค ยู ฟอล อิน ลัฝ)
It’s the way
(อิทซ เดอะ เว)
That he makes you feel
(แดท ฮี เมค ยู ฟีล)
It’s the way
(อิทซ เดอะ เว)
That he kisses you
(แดท ฮี คีสเซซ ยู)
It’s the way
(อิทซ เดอะ เว)
That he makes you fall in love
(แดท ฮี เมค ยู ฟอล อิน ลัฝ)
Love
(ลัฝ)

Pretty girl, pretty girl
(พรีททิ เกิล , พรีททิ เกิล)
Pretty girl is suffering, while he confesses everything
(พรีททิ เกิล อีส ซัฟเฟอะริง , ฮไวล ฮี confesses เอ๊วี่ติง)
Pretty soon she’ll figure out
(พรีททิ ซูน เฌ็ล ฟีกยุร เอ้า)
You can never get ’em out of your head
(ยู แค็น เนฝเวอะ เก็ท เอ็ม เอ้า อ็อฝ ยุร เฮ็ด)

It’s the way
(อิทซ เดอะ เว)
That he makes you cry
(แดท ฮี เมค ยู คไร)
It’s the way
(อิทซ เดอะ เว)
That he’s in your mind
(แดท อีส ซิน ยุร ไมนด)
It’s the way
(อิทซ เดอะ เว)
That he makes you fall in love
(แดท ฮี เมค ยู ฟอล อิน ลัฝ)

It’s the way
(อิทซ เดอะ เว)
That he makes you feel
(แดท ฮี เมค ยู ฟีล)
It’s the way
(อิทซ เดอะ เว)
That he kisses you
(แดท ฮี คีสเซซ ยู)
It’s the way
(อิทซ เดอะ เว)
That he makes you fall in love
(แดท ฮี เมค ยู ฟอล อิน ลัฝ)
Love
(ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pretty Girl (The Way) คำอ่านไทย Sugarcult

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น