เนื้อเพลง Damien III คำอ่านไทย DMX

[Verse One]
([ เฝิซ วัน ])
Hey yo D, it’s your n*gga D
(เฮ โย ดี , อิทซ ยุร เอ็น *gga ดี)
Uh-huh
(อา ฮู)
What the f*ck, you forgot about me?
(ว็อท เดอะ เอฟ *ck , ยู เฟาะกอท อะเบาท มี)
You’ve been eatin real good lately
(ยู๊ฟ บีน อีดิน ริแอ็ล เกิด เลทลิ)
Didn’t get a shout out on your last album, what you hate me?
(ดิ๊นอิน เก็ท ดา เฌาท เอ้า ออน ยุร ลาซท แอลบัม , ว็อท ยู เฮท มี)
Arrrf
(Arrrf)
Said I was your dog
(เซ็ด ดาย วอส ยุร ด็อก)
Said I was your n*gga that let you see it all through the fog
(เซ็ด ดาย วอส ยุร เอ็น *gga แดท เล็ท ยู ซี อิท ดอร์ ธรู เดอะ ฟ็อก)
Arrrf
(Arrrf)
Said I was your mans and them
(เซ็ด ดาย วอส ยุร แม็น แซน เฑ็ม)
And any problem that you had I would handle them
(แอ็นด เอนอิ พรอบเล็ม แดท ยู แฮ็ด ดาย เวิด แฮ๊นเดิ้ล เฑ็ม)
Aiyyo dog it’s like this, I f*ck with you lightly [uh-huh]
(เออายเอว ด็อก อิทซ ไลค ดีซ , ไอ เอฟ *ck วิฑ ยู ไลทลิ [ อา ฮู ])
Cause I knew if I f*cked with you too deep you’d bite me [uhh]
(คอส ไอ นยู อิฟ ฟาย เอฟ *cked วิฑ ยู ทู ดีพ ยูต ไบท มี [ อา ])
Get mad at me, send n*ggaz wantin to fight me [uhh]
(เก็ท แม็ด แอ็ท มี , เซ็นด เอ็น *ggaz วอนทิน ทู ไฟท มี [ อา ])
Whole time you f*cked with me you didn’t like me
(โฮล ไทม ยู เอฟ *cked วิฑ มี ยู ดิ๊นอิน ไลค มี)
Oh where you hear that?
(โอ ฮแว ยู เฮีย แดท)
Pssh, n*ggaz talk
(Pssh , เอ็น *ggaz ทอค)
Plus you know how sh*t flow in New York
(พลัซ ยู โน เฮา ฌะ *ที ฟโล อิน นยู ยอค)
Walls have ears, buildings heard
(วอล แฮ็ฝ เอีย , บีลดิง เฮิด)
Supposed to be shhhhhh but spill the word
(ซัพโพส ทู บี shhhhhh บัท ซพิล เดอะ เวิด)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Everywhere that I go, everything that I see
(เอวี่แวร์ แดท ไอ โก , เอ๊วี่ติง แดท ไอ ซี)
Every place that I touch I feel him f*ckin with me
(เอฝริ พเลซ แดท ไอ ทั๊ช ไอ ฟีล ฮิม เอฟ *ckin วิฑ มี)
I’m gonna fly.. arrrf
(แอม กอนนะ ฟไล arrrf)
Why you lie? Feel me get with Ryde or Die
(ฮไว ยู ไล ฟีล มี เก็ท วิฑ ไรท์ ออ ได)
I’m gonna fly.. arrrf
(แอม กอนนะ ฟไล arrrf)
Eye for an eye – what happened to my piece of the pie?
(ไอ ฟอ แอน ไอ ว็อท แฮพเพ็น ทู มาย พีซ อ็อฝ เดอะ ไพ)

[Verse Two]
([ เฝิซ ทู ])
Now dog, you know me better than that
(เนา ด็อก , ยู โน มี เบทเทอะ แฑ็น แดท)
I could put you ahead of the pack, instead of the back
(ไอ เคิด พัท ยู อะเฮด อ็อฝ เดอะ แพ็ค , อินซเทด อ็อฝ เดอะ แบ็ค)
I could have n*ggaz sellin tapes, instead of the crack
(ไอ เคิด แฮ็ฝ เอ็น *ggaz เซลลิน เทพ , อินซเทด อ็อฝ เดอะ คแร็ค)
Could have n*ggaz fallin down, with lead in they back
(เคิด แฮ็ฝ เอ็น *ggaz แฟลลิน เดาน , วิฑ เล็ด อิน เด แบ็ค)
Ain’t much that I can’t do when I want to
(เอน มัช แดท ไอ แค็นท ดู ฮเว็น นาย ว็อนท ทู)
I don’t really need you, n*gga f*ck you
(ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ นีด ยู , เอ็น *gga เอฟ *ck ยู)
WHAT?!
(ว็อท !)
Nah I’m just playin, got a wife and kids
(นาห์ แอม จัซท เพลย์ยิน , ก็อท ดา ไวฟ แอ็นด คิด)
Little Dame ain’t come across dem triflin kid
(ลิ๊ทเทิ่ล เดม เอน คัม อัครอซ เดม ไทฟิน คิด)
Yo what you mean by that?
(โย ว็อท ยู มีน ไบ แดท)
Mean by what?
(มีน ไบ ว็อท)
Youse a grimy n*gga f’real, I see whassup
(ยูซอะ ไกรมอิ เอ็น *gga freal , ไอ ซี ฮวัดสับ)
I don’t even know why I f*cked with you from the door
(ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น โน ฮไว ไอ เอฟ *cked วิฑ ยู ฟร็อม เดอะ โด)
Cause you know I can give you what you wanted and more
(คอส ยู โน ไอ แค็น กิฝ ยู ว็อท ยู ว็อนท แอ็นด โม)
I coulda got it from him
(ไอ คอดา ก็อท ดิธ ฟร็อม ฮิม)
But you woulda hate to wait
(บัท ยู วู๊ดดา เฮท ทู เวท)
But I wouldn’t have the weight
(บัท ไอ วูดดึ่น แฮ็ฝ เดอะ เวท)
C’mon, don’t hate
(ซีมอน , ด้อนท์ เฮท)
What happened to the right hand, Light Man?
(ว็อท แฮพเพ็น ทู เดอะ ไรท แฮ็นด , ไลท แม็น)
Nah that’s Dark Man
(นาห์ แด๊ท ดาค แม็น)
Well let’s get it right then
(เว็ล เล็ท เก็ท ดิธ ไรท เด็น)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Verse Three]
([ เฝิซ ธรี ])
Now I see for who you are, it’s like I know you [uh-huh]
(เนา ไอ ซี ฟอ ฮู ยู อาร์ , อิทซ ไลค ไก โน ยู [ อา ฮู ])
So I can’t trust you as far as I can throw you [uhh]
(โซ ไอ แค็นท ทรัซท ยู แอ็ส ฟา แอ็ส ซาย แค็น ธโร ยู [ อา ])
Oh you, don’t know you are the reason
(โอ ยู , ด้อนท์ โน ยู อาร์ เดอะ รี๊ซั่น)
that I go through what I go through, let me show you
(แดท ไอ โก ธรู ว็อท ไอ โก ธรู , เล็ท มี โฌ ยู)
Didn’t I promise you again, to slight your friends
(ดิ๊นอิน ไอ พรอมอิซ ยู อะเกน , ทู ซไลท ยุร ฟเร็นด)
Countin these pairs of Timbs, these endless ends?
(เค๊าดิน ฑิส แพ อ็อฝ ทิมสฺ , ฑิส เอ็นเล็ซ เอ็นด)
But what did it cost me? [c’mon]
(บัท ว็อท ดิด ดิท ค็อซท มี [ ซีมอน ])
My life to be taken softly, man BACK THE F*CK UP OFF ME
(มาย ไลฟ ทู บี เทคเอ็น ซอฟทลิ , แม็น แบ็ค เดอะ เอฟ *CK อัพ ออฟฟ มี)
Don’t f*ck with me like that when I f*ck witchu like this
(ด้อนท์ เอฟ *ck วิฑ มี ไลค แดท ฮเว็น นาย เอฟ *ck วิทชูไลค ดีซ)
Don’t come at me like that when you know that you might miss
(ด้อนท์ คัม แอ็ท มี ไลค แดท ฮเว็น ยู โน แดท ยู ไมท มิซ)
Go on about your business
(โก ออน อะเบาท ยุร บีสเน็ซ)
If any cat you send me way, ain’t gon’ be no witness
(อิฟ เอนอิ แค็ท ยู เซ็นด มี เว , เอน ก็อน บี โน วีทเน็ซ)
LORD JESUS
(ลอด จีสัซ)
C’mon dog, look who you’re f*ckin
(ซีมอน ด็อก , ลุค ฮู ยัวร์ เอฟ *ckin)
PLEASE HELP ME
(พลีส เฮ็ลพ มี)
Whassup dog? Man you buggin
(ฮวัดสับ ด็อก แม็น ยู บักกิน)
KEEP THE DEVIL
(คีพ เดอะ เด๊ฝิ้ล)
Thug life, thought we were tight
(ธัก ไลฟ , ธอท วี เวอ ไทท)
OUT OF MY LIFE
(เอ้า อ็อฝ มาย ไลฟ)
I’ll be back aight? Psych
(แอล บี แบ็ค ไอชฺซายคฺ)

[Chorus – repeat 2X]
([ โครัซ ริพีท 2X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Damien III คำอ่านไทย DMX

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น