เนื้อเพลง Don’t Waste Your Time คำอ่านไทย Mary J. Blige

M = Mary, A = Aretha
(เอ็ม = แมริ , อะ = อรีตา)

[Vs.1] Mary:
([ Vs วัน ] แมริ :)
Lately I’ve got this funny feelin’
(เลทลิ แอฝ ก็อท ดีซ ฟันนิ ฟีลิน)
Somethin’ don’t feel the same
(ซัมติน ด้อนท์ ฟีล เดอะ เซม)
But he’s tellin’ me I’m the one to blame
(บัท อีส เทลลิน มี แอม ดิ วัน ทู บเลม)
Yes I know that he still gives me good lovin’
(เย็ซ ซาย โน แดท ฮี ซทิล กิฝ มี เกิด ลัฝวิน)
But when he’s deep inside
(บัท ฮเว็น อีส ดีพ อีนไซด)
There’s somebody else on his mind
(แดร์ ซัมบอดี้ เอ็ลซ ออน ฮิส ไมนด)

[Chorus]
([ โครัซ ])
A: Don’t waste your time
(อะ : ด้อนท์ เวซท ยุร ไทม)
M: But it gets so hard to know
(เอ็ม : บัท ดิธ เก็ท โซ ฮาด ทู โน)
A: Just walk away
(อะ : จัซท วอค อะเว)
M: You say that I gotta let go
(เอ็ม : ยู เซ แดท ไอ กอททะ เล็ท โก)
A: Seen it a million times before
(อะ : ซีน หนิด อะ มีลยัน ไทม บิโฟ)
A: You shouldn’t take his stuff no more
(อะ : ยู ชูดดึ่น เทค ฮิส ซทัฟ โน โม)

M: Can’t waste my time
(เอ็ม : แค็นท เวซท มาย ไทม)
A: Girl, it’s not hard to know
(อะ : เกิล , อิทซ น็อท ฮาด ทู โน)
M: Should walk away
(เอ็ม : เชิด วอค อะเว)
A: Yeah, you’ve gotta let him go
(อะ : เย่ , ยู๊ฟ กอททะ เล็ท ฮิม โก)
M: Seen it a million times before
(เอ็ม : ซีน หนิด อะ มีลยัน ไทม บิโฟ)
M: Shouldn’t take his s*** no more
(เอ็ม : ชูดดึ่น เทค ฮิส เอส *** โน โม)

[Vs.2] Aretha:
([ Vs ทู ] อรีตา :)
Sister girl, sister girl
(ซีซเทอะ เกิล , ซีซเทอะ เกิล)
It’s much deeper than what you’re thinkin’
(อิทซ มัช ดิพเพอแฑ็น ว็อท ยัวร์ ติ้งกิน)
When somethin’ don’t feel the same
(ฮเว็น ซัมติน ด้อนท์ ฟีล เดอะ เซม)
You better belive his love has changed
(ยู เบทเทอะ บิวลีฝ ฮิส ลัฝ แฮ็ส เชนจ)
[M: Yeah, I been tellin’ you]
([ เอ็ม : เย่ , ไอ บีน เทลลิน ยู ])
A: And what your’re tellin’ me
(อะ : แอ็นด ว็อท ยัวร์โอว เทลลิน มี)
[M: ‘Cause it’s been hurtin’ me]
([ เอ็ม : คอส อิทซ บีน ฮาร์ดิน มี ])
He’s got a sweetie on the side
(อีส ก็อท ดา ซวิทอิ ออน เดอะ ไซด)
Stark naked truth and I never lie
(ซทาค เนคิด ทรูธ แอ็นด ดาย เนฝเวอะ ไล)

[Chorus]
([ โครัซ ])

What’s the point of love when you’ve got no trust?
(ว็อท เดอะ พอยนท อ็อฝ ลัฝ ฮเว็น ยู๊ฟ ก็อท โน ทรัซท)
What’s the point of stayin’ when you’ve seen enough?
(ว็อท เดอะ พอยนท อ็อฝ สเตยิน ฮเว็น ยู๊ฟ ซีน อินัฟ)
What’s the point of givin what he don’t deserve?
(ว็อท เดอะ พอยนท อ็อฝ กีฝอิน ว็อท ฮี ด้อนท์ ดิเสิฝ)
M: He don’t deserve it No, he don’t deserve it!
(เอ็ม : ฮี ด้อนท์ ดิเสิฝ อิท โน , ฮี ด้อนท์ ดิเสิฝ อิท !)

What’s the point of feelin’ like there’s nothin inside?
(ว็อท เดอะ พอยนท อ็อฝ ฟีลิน ไลค แดร์ นอทติน อีนไซด)
What’s the point of sayin’ that you still got your pride?
(ว็อท เดอะ พอยนท อ็อฝ เซย์อิน แดท ยู ซทิล ก็อท ยุร พไรด)
What’s the point of givin what he don’t deserve?
(ว็อท เดอะ พอยนท อ็อฝ กีฝอิน ว็อท ฮี ด้อนท์ ดิเสิฝ)

[Repeat chorus with ad lib]
([ ริพีท โครัซ วิฑ แอ็ด lib ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Waste Your Time คำอ่านไทย Mary J. Blige

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น