เนื้อเพลง S-More คำอ่านไทย Jodeci

Baby, baby, baby, baby I was thinking about you last night
(เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ ไอ วอส ติ้งกิง อะเบาท ยู ลาซท ไนท)
The way you looked last night
(เดอะ เว ยู ลุค ลาซท ไนท)
You left me satisfied
(ยู เล็ฟท มี แซทอิซไฟด)
It takes two to tango
(อิท เทค ทู ทู แทงโก)
Tell can you handle
(เท็ล แค็น ยู แฮ๊นเดิ้ล)
Come on along, you know
(คัมมอน อะลอง , ยู โน)
You know you want s-more
(ยู โน ยู ว็อนท เอส โม)
You know
(ยู โน)
You want s-more
(ยู ว็อนท เอส โม)
You know you want s-more
(ยู โน ยู ว็อนท เอส โม)
If you want s-more
(อิฟ ยู ว็อนท เอส โม)
Open up my door
(โอเพ็น อัพ มาย โด)
You know you want s-more
(ยู โน ยู ว็อนท เอส โม)
You know you want s-more
(ยู โน ยู ว็อนท เอส โม)
If you want s-more
(อิฟ ยู ว็อนท เอส โม)
Open up my door I hear you knocking at my door
(โอเพ็น อัพ มาย โด ไอ เฮีย ยู นอคกิง แอ็ท มาย โด)
Let’s me know you want more
(เล็ท มี โน ยู ว็อนท โม)
Come and get it if you with it I’ll touch you
(คัม แอ็นด เก็ท ดิธ อิฟ ยู วิฑ อิท แอล ทั๊ช ยู)
How you like it Is it sensitive
(เฮา ยู ไลค อิท อีส ซิท เซนซิทิฝ)
Do you wanna give, give s-more
(ดู ยู วอนนา กิฝ , กิฝ เอส โม)
Open my door Baby, baby, baby
(โอเพ็น มาย โด เบบิ , เบบิ , เบบิ)
You were bragging on the phone
(ยู เวอ บแรกกิง ออน เดอะ โฟน)
About the things you could do to me
(อะเบาท เดอะ ธิง ยู เคิด ดู ทู มี)
When we’re alone, baby, baby
(ฮเว็น เวีย อะโลน , เบบิ , เบบิ)
You know what I got to give
(ยู โน ว็อท ไอ ก็อท ทู กิฝ)
Do you want it
(ดู ยู ว็อนท ดิธ)
Do you want it
(ดู ยู ว็อนท ดิธ)
Tell me if
(เท็ล มี อิฟ)
You know you want s-more
(ยู โน ยู ว็อนท เอส โม)
You know you want s-more
(ยู โน ยู ว็อนท เอส โม)
If you want s-more
(อิฟ ยู ว็อนท เอส โม)
Open up my door
(โอเพ็น อัพ มาย โด)
You know you want s-more
(ยู โน ยู ว็อนท เอส โม)
You know you want s-more
(ยู โน ยู ว็อนท เอส โม)
If you want s-more
(อิฟ ยู ว็อนท เอส โม)
Open up my door I hear you knocking at my door
(โอเพ็น อัพ มาย โด ไอ เฮีย ยู นอคกิง แอ็ท มาย โด)
Let’s me know you want more
(เล็ท มี โน ยู ว็อนท โม)
Come and get it if you with it I’ll touch you
(คัม แอ็นด เก็ท ดิธ อิฟ ยู วิฑ อิท แอล ทั๊ช ยู)
How you like it
(เฮา ยู ไลค อิท)
Is it sensitive
(อีส ซิท เซนซิทิฝ)
Do you wanna give, give s-more
(ดู ยู วอนนา กิฝ , กิฝ เอส โม)
Open my door I hear you knocking at my door
(โอเพ็น มาย โด ไอ เฮีย ยู นอคกิง แอ็ท มาย โด)
Baby, knocking baby
(เบบิ , นอคกิง เบบิ)
Knocking baby, knocking baby
(นอคกิง เบบิ , นอคกิง เบบิ)
You know you knocking
(ยู โน ยู นอคกิง)
And you want s-more
(แอ็นด ยู ว็อนท เอส โม)
And I know you want s-more
(แอ็นด ดาย โน ยู ว็อนท เอส โม)
You want s-more
(ยู ว็อนท เอส โม)
You want s-more
(ยู ว็อนท เอส โม)
Baby
(เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง S-More คำอ่านไทย Jodeci

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น