เนื้อเพลง Spiralling คำอ่านไทย Keane

Ooo
(อู้)
Ooo
(อู้)

I’m waiting
(แอม เวททิง)
For my moment to come
(ฟอ มาย โมเม็นท ทู คัม)
I’m waiting
(แอม เวททิง)
For the movie to begin
(ฟอ เดอะ มูวี่ ทู บีกีน)
I’m waiting
(แอม เวททิง)
For a revelation
(ฟอ รา เรเฝะเลฌัน)
I’m waiting for someone
(แอม เวททิง ฟอ ซัมวัน)
To count me in
(ทู เคานท มี อิน)

Cos now
(คอซ เนา)
I only see my dreams
(ไอ โอ๊นลี่ ซี มาย ดรีม)
In everything I touch
(อิน เอ๊วี่ติง ไอ ทั๊ช)
Feel their cold hands on
(ฟีล แด โคลด แฮ็นด ออน)
Everything that I love
(เอ๊วี่ติง แดท ไอ ลัฝ)
Cold like some
(โคลด ไลค ซัม)
Magnificant skyline
(Magnificant สกายไลน์)
Out of my reach
(เอ้า อ็อฝ มาย รีช)
But always
(บัท ออลเว)
In my eyeline now
(อิน มาย eyeline เนา)

We’re tumbling down
(เวีย ทัมบริง เดาน)
We’re spiralling
(เวีย spirallings)
Tied up to the ground
(ไท อัพ ทู เดอะ กเรานด)
We’re spiralling
(เวีย spirallings)

I fashioned you
(ไอ แฟฌอัน ยู)
From jewels and stone
(ฟร็อม จูเอ็ล แซน ซโทน)
I made you
(ไอ เมด ยู)
In the image of myself
(อิน ดิ อีมอิจ อ็อฝ ไมเซลฟ)
I gave you
(ไอ เกฝ ยู)
Everything you wanted
(เอ๊วี่ติง ยู ว็อนท)
So you would never know
(โซ ยู เวิด เนฝเวอะ โน)
Anything else
(เอนอิธิง เอ็ลซ)

But everytime
(บัท เอ๊รี่ไทม์)
I reach for you
(ไอ รีช ฟอ ยู)
You slip
(ยู ซลิพ)
Through my fingers
(ธรู มาย ฟีงเกอะ)
Into cold sunlight
(อีนทุ โคลด ซันไลท์)
Laughing at the things
(ลาฟอิง แอ็ท เดอะ ธิง)
That I had planned
(แดท ไอ แฮ็ด แพลน)
The map of my world gets
(เดอะ แม็พ อ็อฝ มาย เวิลด เก็ท)
Smaller as I sit here
(สเมลเลอ แอ็ส ซาย ซิท เฮียร)
Pulling at the loose
(พลูลิง แอ็ท เดอะ ลูซ)
Threads now
(ธเร็ด เนา)

We’re tumbling down
(เวีย ทัมบริง เดาน)
We’re spiralling
(เวีย spirallings)
Tied up to the ground
(ไท อัพ ทู เดอะ กเรานด)
We’re spiralling
(เวีย spirallings)
When we fall in love
(ฮเว็น วี ฟอล อิน ลัฝ)
We’re just falling
(เวีย จัซท ฟ๊อลิง)
In love with ourselves
(อิน ลัฝ วิฑ เอารเซลฝส)
We’re spiralling
(เวีย spirallings)

Did you wanna be a winner?
(ดิด ยู วอนนา บี อะ วีนเนอะ)
Did you wanna be an icon?
(ดิด ยู วอนนา บี แอน ไอค็อน)
Did you wanna be famous?
(ดิด ยู วอนนา บี เฟมัซ)
Did you wanna be the president?
(ดิด ยู วอนนา บี เดอะ พเรสอิเด็นท)
Did you wanna start a war?
(ดิด ยู วอนนา ซทาท ดา วอ)
Did you wanna have a family?
(ดิด ยู วอนนา แฮ็ฝ อะ แฟมอิลิ)
Did you wanna be in love?
(ดิด ยู วอนนา บี อิน ลัฝ)
Did you wanna be in love?
(ดิด ยู วอนนา บี อิน ลัฝ)

I never saw the light
(ไอ เนฝเวอะ ซอ เดอะ ไลท)
I never saw the light
(ไอ เนฝเวอะ ซอ เดอะ ไลท)
I waited up all night
(ไอ เวท อัพ ออล ไนท)
But I never saw the light
(บัท ไอ เนฝเวอะ ซอ เดอะ ไลท)

When we fall in love
(ฮเว็น วี ฟอล อิน ลัฝ)
We’re just falling
(เวีย จัซท ฟ๊อลิง)
In love with ourselves
(อิน ลัฝ วิฑ เอารเซลฝส)
We’re spiralling
(เวีย spirallings)
We’re tumbling down
(เวีย ทัมบริง เดาน)
We’re spiralling
(เวีย spirallings)
Tied up to the ground
(ไท อัพ ทู เดอะ กเรานด)
We’re spiralling
(เวีย spirallings)

Ooo
(อู้)
Ooo
(อู้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Spiralling คำอ่านไทย Keane

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น