เนื้อเพลง It Was A Very Good Year คำอ่านไทย Robbie Williams

When I was seventeen, it was a very good year.
(ฮเว็น นาย วอส เซฝเอ็นทีน , อิท วอส ซา เฝริ เกิด เยีย)
It was a very good year for small town girls and soft summer nights.
(อิท วอส ซา เฝริ เกิด เยีย ฟอ ซมอล ทาวน์ เกิล แซน ซ็อฟท ซัมเมอะ ไนท)
We’d hide from the light on the village green when I was seventeen.
(เว็ด ไฮด ฟร็อม เดอะ ไลท ออน เดอะ ฝีลลิจ กรีน ฮเว็น นาย วอส เซฝเอ็นทีน)
When I was twenty-one, it was a very good year.
(ฮเว็น นาย วอส ทเวนทิ วัน , อิท วอส ซา เฝริ เกิด เยีย)
It was a very good year for city
(อิท วอส ซา เฝริ เกิด เยีย ฟอ ซีทอิ)
girls who lived up the stairs
(เกิล ฮู ไลฝ อัพ เดอะ ซแท)
With perfume hair that came undone
(วิฑ เพอฟยูม แฮ แดท เคม อันดัน)
when I was twenty-one.
(ฮเว็น นาย วอส ทเวนทิ วัน)

When I was thirty-five, it was a very good year.
(ฮเว็น นาย วอส เธอทิ ไฟฝ , อิท วอส ซา เฝริ เกิด เยีย)
It was a very good year for blue-blooded
(อิท วอส ซา เฝริ เกิด เยีย ฟอ บลู บลัด)
girls of independent means.
(เกิล อ็อฝ อินดิเพนเด็นท มีน)
We’d ride in limousines. Their chauffeurs
(เว็ด ไรด อิน ลีมอุสีน แด โฌเฟอะ)
would drive when I was thirty-five.
(เวิด ดไรฝ ฮเว็น นาย วอส เธอทิ ไฟฝ)

But now the days are short, I’m in the
(บัท เนา เดอะ เด แซร์ ฌอท , แอม อิน เดอะ)
autumn of the year
(ออทัม อ็อฝ เดอะ เยีย)
and now I think of my life as vintage
(แอ็นด เนา ไอ ธิงค อ็อฝ มาย ไลฟ แอ็ส ฝีนทิจ)
wine from fine old kegs
(ไวน ฟร็อม ไฟน โอลด เค็ก)
From the brim to the dregs. It poured
(ฟร็อม เดอะ บริม ทู เดอะ ดเร็กส ซิท โพ)
sweet and clear. It was a very good year
(สวี้ท แอ็นด คเลีย อิท วอส ซา เฝริ เกิด เยีย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It Was A Very Good Year คำอ่านไทย Robbie Williams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น