เนื้อเพลง Daddy Don’t Live in That New York City No More คำอ่านไทย Steely Dan

Daddy don’t live in that New York City
(แดดดิ ด้อนท์ ไลฝ อิน แดท นยู ยอค ซีทอิ)
No more
(โน โม)
He don’t celebrate Sunday on a Saturday night
(ฮี ด้อนท์ เซลอิบเรท ซันดิ ออน อะ แซทเออะดิ ไนท)
No more
(โน โม)
Daddy don’t need no lock and key
(แดดดิ ด้อนท์ นีด โน ล็อค แอ็นด คี)
For the piece he stowed
(ฟอ เดอะ พีซ ฮี ซโท)
Out on Avenue D
(เอ้า ออน แอฝอินยู ดี)
Daddy don’t live in that New York City
(แดดดิ ด้อนท์ ไลฝ อิน แดท นยู ยอค ซีทอิ)
No more
(โน โม)
Daddy don’t drive in that Eldorado
(แดดดิ ด้อนท์ ดไรฝ อิน แดท Eldorado)
No more
(โน โม)
He don’t travel on down to the neighborhood
(ฮี ด้อนท์ ทแรฝแอ็ล ออน เดาน ทู เดอะ เนเบอะฮุด)
Liquor store
(ลีคเออะ ซโท)
Lucy still loves her coke and rum
(ลูซี่ ซทิล ลัฝ เฮอ โคค แอ็นด รัม)
But she sits alone
(บัท ชี ซิท อะโลน)
‘Cause her daddy can’t come
(คอส เฮอ แดดดิ แค็นท คัม)
Daddy don’t drive in that Eldorado
(แดดดิ ด้อนท์ ดไรฝ อิน แดท Eldorado)
No more
(โน โม)

Driving like a fool out to Hackensack
(ดรายวิง ไลค เก ฟูล เอ้า ทู Hackensack)
Drinking his dinner from a paper sack
(ดริงคิง ฮิส ดีนเนอะ ฟร็อม มา เพเพอะ แซ็ค)
He says I gotta see a joker
(ฮี เซ ซาย กอททะ ซี อะ โจคเออะ)
And I’ll be right back
(แอ็นด แอล บี ไรท แบ็ค)

Daddy don’t live in that New York City
(แดดดิ ด้อนท์ ไลฝ อิน แดท นยู ยอค ซีทอิ)
No more
(โน โม)
He can’t get tight every night
(ฮี แค็นท เก็ท ไทท เอฝริ ไนท)
Pass out on the barroom floor
(เพซ เอ้า ออน เดอะ barroom ฟโล)
Daddy can’t get no fine cigar
(แดดดิ แค็นท เก็ท โน ไฟน ซิกา)
But we know you’re smoking
(บัท วี โน ยัวร์ สโมคกิ้ง)
Wherever you are
(ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์)
Daddy don’t live in that New York City
(แดดดิ ด้อนท์ ไลฝ อิน แดท นยู ยอค ซีทอิ)
No more
(โน โม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Daddy Don’t Live in That New York City No More คำอ่านไทย Steely Dan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น