เนื้อเพลง It’s Alright คำอ่านไทย Pet Shop Boys

[It’s alright]
([ อิทซ ออลไร๊ท ])
[It’s alright]
([ อิทซ ออลไร๊ท ])
I can hear it
(ไอ แค็น เฮีย อิท)
[Alright Alright Alright Alright]
([ ออลไร๊ท ออลไร๊ท ออลไร๊ท ออลไร๊ท ])
[Alright Alright Alright Alright]
([ ออลไร๊ท ออลไร๊ท ออลไร๊ท ออลไร๊ท ])

Dictation being forced in Afghanistan
(ดิคเทฌัน บีอิง โฟซ อิน แอฟเกนิซตัน)
Revolution in South Africa taking a stand
(เรโฝะลยูฌัน อิน เซาธ แอฟริคะ เทคอิง อะ ซแท็นด)
People in Eurasia on the brink of oppression
(พี๊เพิ่ล อิน ยุเรฌะ ออน เดอะ บริงค อ็อฝ โอบเพสสชั่น)
I hope it’s gonna be alright
(ไอ โฮพ อิทซ กอนนะ บี ออลไร๊ท)
‘Cause the music plays forever
(คอส เดอะ มยูสิค พเล เฟาะเรฝเออะ)
[For it goes on and on and on and on]
([ ฟอ อิท โกซ ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน ])
Yeahah
(Yeahah)

I hope it’s gonna be alright
(ไอ โฮพ อิทซ กอนนะ บี ออลไร๊ท)

[Alright Alright Alright Alright]
([ ออลไร๊ท ออลไร๊ท ออลไร๊ท ออลไร๊ท ])

Generations will come and go [will come and go]
(เจเนอะเรฌัน วิล คัม แอ็นด โก [ วิล คัม แอ็นด โก ])
But there’s one thing for sure
(บัท แดร์ วัน ธิง ฟอ ฌุร)
Music is our life’s foundation
(มยูสิค อีส เอ๊า ไลฟ เฟานเดฌัน)
And shall succeed all the nations to come
(แอ็นด แฌ็ล ซัคซีด ออล เดอะ เนฌัน ทู คัม)
Yeahah
(Yeahah)

I hope it’s gonna be alright
(ไอ โฮพ อิทซ กอนนะ บี ออลไร๊ท)
‘Cause the music plays forever
(คอส เดอะ มยูสิค พเล เฟาะเรฝเออะ)
[For it goes on and on and on and on…]
([ ฟอ อิท โกซ ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน ])
[Yeahah]
([ Yeahah ])

I hope it’s gonna be alright
(ไอ โฮพ อิทซ กอนนะ บี ออลไร๊ท)
[On and on and on…]
([ ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน ])

‘Cause the music plays forever
(คอส เดอะ มยูสิค พเล เฟาะเรฝเออะ)
[For it goes on and on and on and on and on and on and on]
([ ฟอ อิท โกซ ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน ])

The year three thousand may still come to pass
(เดอะ เยีย ธรี เธาแส็น เม ซทิล คัม ทู เพซ)
But the music shall last
(บัท เดอะ มยูสิค แฌ็ล ลาซท)
I can hear it on a timeless wavelength
(ไอ แค็น เฮีย อิท ออน อะ ไทมเล็ซ wavelength)
Never dissipating but giving us strength
(เนฝเวอะ dissipatings บัท กีฝวิง อัซ ซทเร็งธ)

I hope it’s gonna be alright
(ไอ โฮพ อิทซ กอนนะ บี ออลไร๊ท)
[Alright Alright Alright Alright]
([ ออลไร๊ท ออลไร๊ท ออลไร๊ท ออลไร๊ท ])
[Alright Alright Alright Alright]
([ ออลไร๊ท ออลไร๊ท ออลไร๊ท ออลไร๊ท ])
[Alright Alright Alright Alright]
([ ออลไร๊ท ออลไร๊ท ออลไร๊ท ออลไร๊ท ])

I hope it’s gonna be alright
(ไอ โฮพ อิทซ กอนนะ บี ออลไร๊ท)

[Pu bu dup dup pu pu du bu dup…]
([ Pu bu ดัพฺ ดัพฺ pu pu ดื bu ดัพฺ ])

[Alright Alright Alright Alright]
([ ออลไร๊ท ออลไร๊ท ออลไร๊ท ออลไร๊ท ])
[Alright Alright Alright Alright]
([ ออลไร๊ท ออลไร๊ท ออลไร๊ท ออลไร๊ท ])
[For it goes on and on and on and on]
([ ฟอ อิท โกซ ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน ])
[Alright Alright Alright Alright]
([ ออลไร๊ท ออลไร๊ท ออลไร๊ท ออลไร๊ท ])

Let your body move tonight
(เล็ท ยุร บอดอิ มูฝ ทุไนท)
‘Cause it’s gonna be alright
(คอส อิทซ กอนนะ บี ออลไร๊ท)
[It’s alright] [It will be alright]
([ อิทซ ออลไร๊ท ] [ อิท วิล บี ออลไร๊ท ])
[It’s alright] [It’s gonna be alright]
([ อิทซ ออลไร๊ท ] [ อิทซ กอนนะ บี ออลไร๊ท ])
[Aaaaaaaaaaaahaaaaahaahahahahaaaaaaaaaheheheeeeehheeeeeh…]
([ Aaaaaaaaaaaahaaaaahaahahahahaaaaaaaaaheheheeeeehheeeeeh ])
[It’s gonna be]
([ อิทซ กอนนะ บี ])
[It’s gonna be]
([ อิทซ กอนนะ บี ])
[It’s gonna beeee…]
([ อิทซ กอนนะ beeee ])
[It’s gonna beeeeeeee…]
([ อิทซ กอนนะ beeeeeeee ])
[Alright]
([ ออลไร๊ท ])
[It’s gonna be all]
([ อิทซ กอนนะ บี ออล ])
[It’s gonna be all]
([ อิทซ กอนนะ บี ออล ])
[Alright]
([ ออลไร๊ท ])
[It’s gonna be all]
([ อิทซ กอนนะ บี ออล ])
[Alright]
([ ออลไร๊ท ])
[It’s gonna be all]
([ อิทซ กอนนะ บี ออล ])
[Alright]
([ ออลไร๊ท ])
‘Cause the music plays forever
(คอส เดอะ มยูสิค พเล เฟาะเรฝเออะ)
[It’s gonna be all]
([ อิทซ กอนนะ บี ออล ])
[It’s gonna be all]
([ อิทซ กอนนะ บี ออล ])
[It’s gonna be all]
([ อิทซ กอนนะ บี ออล ])
[It’s gonna be all]
([ อิทซ กอนนะ บี ออล ])
[It’s gonna be alright]
([ อิทซ กอนนะ บี ออลไร๊ท ])
[It’s alright]
([ อิทซ ออลไร๊ท ])

I can hear it on a timeless wavelength [eeeeeehhhhhhh…]
(ไอ แค็น เฮีย อิท ออน อะ ไทมเล็ซ wavelength [ eeeeeehhhhhhh ])
Never dissipating but giving us strength [eeeeeehhhhhhh…]
(เนฝเวอะ dissipatings บัท กีฝวิง อัซ ซทเร็งธ [ eeeeeehhhhhhh ])
I hope it’s gonna be alright [aaaaaaaahhhhhhhh…]
(ไอ โฮพ อิทซ กอนนะ บี ออลไร๊ท [ aaaaaaaahhhhhhhh ])
‘Cause the music plays forever on and on and on and on and on and on and on…
(คอส เดอะ มยูสิค พเล เฟาะเรฝเออะ ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน)

[ ” I hope it’s gonna be alright ” ]
([ ” ไอ โฮพ อิทซ กอนนะ บี ออลไร๊ท ” ])
[ ” I hope it’s gonna be alright ” ]
([ ” ไอ โฮพ อิทซ กอนนะ บี ออลไร๊ท ” ])
[ ” I hope it’s gonna be alright ” ]
([ ” ไอ โฮพ อิทซ กอนนะ บี ออลไร๊ท ” ])
[ ” I hope it’s gonna be alright ” ]
([ ” ไอ โฮพ อิทซ กอนนะ บี ออลไร๊ท ” ])
[ ” I hope it’s gonna be alright ” ]
([ ” ไอ โฮพ อิทซ กอนนะ บี ออลไร๊ท ” ])
[aaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh…]
([ aaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It’s Alright คำอ่านไทย Pet Shop Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น