เนื้อเพลง Evolution คำอ่านไทย Unwritten Law

So you’re looking for another band
(โซ ยัวร์ ลุคอิง ฟอ แอะนัธเออะ แบ็นด)
Already planned and
(ออลเรดอิ แพลน แอ็นด)
you’re lookin for another ace
(ยัวร์ ลุคกิน ฟอ แอะนัธเออะ เอซ)
For me to rock him in the face
(ฟอ มี ทู ร็อค ฮิม อิน เดอะ เฟซ)
Cause the full moon’s risin
(คอส เดอะ ฟูล มูน รายซิน)
Over a black horizon
(โอเฝอะ รา บแล็ค ฮอไร๊ซั่น)
This time baptisin
(ดีซ ไทม baptisin)

Nothing changes if nothing changes
(นัธอิง เชนจ อิฟ นัธอิง เชนจ)
They’re just label whores and I can take no more
(เดรว จัซท เลเบ็ล โฮ แซน ดาย แค็น เทค โน โม)

Grass is always greener on the other side
(กราซ ซิส ออลเว กรีนเออะ ออน ดิ อัฑเออะ ไซด)
Go run and hide, boy
(โก รัน แอ็นด ไฮด , บอย)
Leave you feelin’ for another taste
(ลีฝ ยู ฟีลิน ฟอ แอะนัธเออะ เทซท)
So we can rock this f*ckin place
(โซ วี แค็น ร็อค ดีซ เอฟ *ckin พเลซ)
Cause the sky is fallin
(คอส เดอะ ซไค อีส แฟลลิน)
And I’m far from stallin out
(แอ็นด แอม ฟา ฟร็อม สเตวลิน เอ้า)
Evolution calling
(เอโฝะลยูฌัน คอลลิง)

Nothing changes if nothing changes
(นัธอิง เชนจ อิฟ นัธอิง เชนจ)
Yeah, they’re just label whores
(เย่ , เดรว จัซท เลเบ็ล โฮ)
And silence rages more
(แอ็นด ไซเล็นซ เรจ โม)

He’s gone
(อีส กอน)
So you’re looking for another plan now
(โซ ยัวร์ ลุคอิง ฟอ แอะนัธเออะ แพล็น เนา)
He’s down
(อีส เดาน)
So you’re looking for another man now
(โซ ยัวร์ ลุคอิง ฟอ แอะนัธเออะ แม็น เนา)
One more zero
(วัน โม สีโร)
Nothing changes if nothing changes
(นัธอิง เชนจ อิฟ นัธอิง เชนจ)
Nothing changes if nothing changes
(นัธอิง เชนจ อิฟ นัธอิง เชนจ)
They’re just label whores and I can take no more
(เดรว จัซท เลเบ็ล โฮ แซน ดาย แค็น เทค โน โม)
So what
(โซ ว็อท)
F*CKKK
(เอฟ *CKKK)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Evolution คำอ่านไทย Unwritten Law

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น