เนื้อเพลง Aenima คำอ่านไทย Tool

Some say the end is near.
(ซัม เซ ดิ เอ็นด อีส เนีย)
Some say we’ll see armageddon soon.
(ซัม เซ เว็ล ซี อามะเกดดัน ซูน)
I certainly hope we will.
(ไอ เซอทินลิ โฮพ วี วิล)
I sure could use a vacation from this
(ไอ ฌุร เคิด ยูซ อะ เฝเคฌัน ฟร็อม ดีซ)

Bullsh*t three ring circus sideshow of
(Bullsh*ที ธรี ริง เซอคัซ sideshow อ็อฝ)
Freaks
(ฟรีค)

Here in this hopeless f*cking hole we call LA
(เฮียร อิน ดีซ โฮพเล็ซ เอฟ *คิง โฮล วี คอล ลา)
The only way to fix it is to flush it all away.
(ดิ โอ๊นลี่ เว ทู ฟิคซ อิท อีส ทู ฟลัฌ อิท ดอร์ อะเว)
Any f*cking time. Any f*cking day.
(เอนอิ เอฟ *คิง ไทม เอนอิ เอฟ *คิง เด)
Learn to swim, I’ll see you down in Arizona bay.
(เลิน ทู ซวิม , แอล ซี ยู เดาน อิน แอร์โซนา เบ)

Fret for your figure and
(ฟเร็ท ฟอ ยุร ฟีกยุร แอ็นด)
Fret for your latte and
(ฟเร็ท ฟอ ยุร ลาตดีสฺ แอ็นด)
Fret for your hairpiece and
(ฟเร็ท ฟอ ยุร hairpiece แอ็นด)
Fret for your lawsuit and
(ฟเร็ท ฟอ ยุร โลวูท แอ็นด)
Fret for your prozac and
(ฟเร็ท ฟอ ยุร prozac แอ็นด)
Fret for your pilot and
(ฟเร็ท ฟอ ยุร ไพลัท แอ็นด)
Fret for your contract and
(ฟเร็ท ฟอ ยุร คอนทแร็คท แอ็นด)
Fret for your car.
(ฟเร็ท ฟอ ยุร คา)

It’s a
(อิทซ ซา)
Bullsh*t three ring circus sideshow of
(Bullsh*ที ธรี ริง เซอคัซ sideshow อ็อฝ)
Freaks
(ฟรีค)

Here in this hopeless f*cking hole we call LA
(เฮียร อิน ดีซ โฮพเล็ซ เอฟ *คิง โฮล วี คอล ลา)
The only way to fix it is to flush it all away.
(ดิ โอ๊นลี่ เว ทู ฟิคซ อิท อีส ทู ฟลัฌ อิท ดอร์ อะเว)
Any f*cking time. Any f*cking day.
(เอนอิ เอฟ *คิง ไทม เอนอิ เอฟ *คิง เด)
Learn to swim, I’ll see you down in Arizona bay.
(เลิน ทู ซวิม , แอล ซี ยู เดาน อิน แอร์โซนา เบ)

Some say a comet will fall from the sky.
(ซัม เซ อะ คอมเอ็ท วิล ฟอล ฟร็อม เดอะ ซไค)
Followed by meteor showers and tidal waves.
(ฟอลโล ไบ มีทิเออะ เฌาเออะ แซน ไทดแอ็ล เวฝ)
Followed by faultlines that cannot sit still.
(ฟอลโล ไบ ฟาวไลน์ แดท แคนน็อท ซิท ซทิล)
Followed by millions of dumbfounded dipsh*ts.
(ฟอลโล ไบ มีลยัน อ็อฝ ดัมเฟานด dipsh*ts)

Some say the end is near.
(ซัม เซ ดิ เอ็นด อีส เนีย)
Some say we’ll see armageddon soon.
(ซัม เซ เว็ล ซี อามะเกดดัน ซูน)
I certainly hope we will cuz
(ไอ เซอทินลิ โฮพ วี วิล คัซ)
I sure could use a vacation from this
(ไอ ฌุร เคิด ยูซ อะ เฝเคฌัน ฟร็อม ดีซ)

Silly sh*t, stupid sh*t…
(ซีลลิ ฌะ *ที , ซทยูทิด ฌะ *ที)

One great big festering neon distraction,
(วัน กเรท บิก festerings นีอ็อน ดิซทแรคฌัน ,)
I’ve a suggestion to keep you all occupied.
(แอฝ อะ ซะเจซชัน ทู คีพ ยู ออล ออคคิวไพด)

Learn to swim.
(เลิน ทู ซวิม)

Mom’s gonna fix it all soon.
(มัม กอนนะ ฟิคซ อิท ดอร์ ซูน)
Mom’s comin’ round to put it back the way it ought to be.
(มัม คัมอิน เรานด ทู พัท ดิธ แบ็ค เดอะ เว อิท อ๊อธ ทู บี)

Learn to swim.
(เลิน ทู ซวิม)

F*ck L Ron Hubbard and
(เอฟ *ck แอล รอน Hubbard แอ็นด)
F*ck all his clones.
(เอฟ *ck ออล ฮิส โคโลน)
F*ck all those gun-toting
(เอฟ *ck ออล โฑส กัน ทูดิง)
Hip gangster wannabes.
(ฮิพ แกะซเทอะ วอนนาบี)

Learn to swim.
(เลิน ทู ซวิม)

F*ck retro anything.
(เอฟ *ck เรทโระ เอนอิธิง)
F*ck your tattoos.
(เอฟ *ck ยุร แท็ททู)
F*ck all you junkies and
(เอฟ *ck ออล ยู จังคี แซน)
F*ck your short memory.
(เอฟ *ck ยุร ฌอท เมมโอะริ)

Learn to swim.
(เลิน ทู ซวิม)

F*ck smiley glad-hands
(เอฟ *ck สมายลี่ กแล็ด แฮ็นด)
With hidden agendas.
(วิฑ ฮีดดน อะเจนดะ)
F*ck these dysfunctional,
(เอฟ *ck ฑิส ดิซฟังชันนอล ,)
Insecure actresses.
(อินซิคยูร actresses)

Learn to swim.
(เลิน ทู ซวิม)

Cuz I’m praying for rain
(คัซ แอม เพลยอิง ฟอ เรน)
And I’m praying for tidal waves
(แอ็นด แอม เพลยอิง ฟอ ไทดแอ็ล เวฝ)
I wanna see the ground give way.
(ไอ วอนนา ซี เดอะ กเรานด กิฝ เว)
I wanna watch it all go down.
(ไอ วอนนา ว็อช อิท ดอร์ โก เดาน)
Mom please flush it all away.
(มัม พลีส ฟลัฌ อิท ดอร์ อะเว)
I wanna watch it go right in and down.
(ไอ วอนนา ว็อช อิท โก ไรท อิน แอ็นด เดาน)
I wanna watch it go right in.
(ไอ วอนนา ว็อช อิท โก ไรท อิน)
Watch you flush it all away.
(ว็อช ยู ฟลัฌ อิท ดอร์ อะเว)

Time to bring it down again.
(ไทม ทู บริง อิท เดาน อะเกน)
Don’t just call me pessimist.
(ด้อนท์ จัซท คอล มี เพซซิมิซท)
Try and read between the lines.
(ทไร แอ็นด เร็ด บีทวิน เดอะ ไลน)

I can’t imagine why you wouldn’t
(ไอ แค็นท อิแมจอิน ฮไว ยู วูดดึ่น)
Welcome any change, my friend.
(เวลคัม เอนอิ เชนจ , มาย ฟเร็นด)

I wanna see it all come down.
(ไอ วอนนา ซี อิท ดอร์ คัม เดาน)
s*ck it down.
(เอส *ck อิท เดาน)
flush it down.
(ฟลัฌ อิท เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Aenima คำอ่านไทย Tool

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น