เนื้อเพลง Anything คำอ่านไทย Jay-Z

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Uh huh yea, yeah
(อา ฮู เย , เย่)
Duro!
(Duro !)
You gotta let it bump
(ยู กอททะ เล็ท ดิธ บัมพ)
Uh, uh, uh like dat yeah
(อา , อา , อา ไลค แดซ เย่)
Come on bring the chorus in
(คัมมอน บริง เดอะ โครัซ ซิน)

1 – I’d risk everything
(วัน อาย ริซค เอ๊วี่ติง)
For one kiss, everything
(ฟอ วัน คิซ , เอ๊วี่ติง)
Yes I’d do anything [Anything?]
(เย็ซ อาย ดู เอนอิธิง [ เอนอิธิง ])
Anything for you
(เอนอิธิง ฟอ ยู)

I’d do a bid, loose a rib, bust a cap, trustin’ that
(อาย ดู อะ บิด , ลูซ อะ ริบ , บัซท ดา แค็พ , ทัสซิน แดท)
Run up to heaven doors, exchange my life for yours
(รัน อัพ ทู เฮฝเอ็น โด , เอ็คซเชนจ มาย ไลฟ ฟอ ยุร)
Leave a steak out the door, mi casa, su casa
(ลีฝ อะ ซเทค เอ้า เดอะ โด , มี คาซซา , su คาซซา)
Just remember to turn the lights off in the hall
(จัซท ริเมมเบอะ ทู เทิน เดอะ ไลท ออฟฟ อิน เดอะ ฮอล)
My brother from anotha pop, minus one shot
(มาย บรัฑเออะ ฟร็อม เอนอทดา พ็อพ , ไมนัซ วัน ฌ็อท)
We Neno and G-Money man, we all we got
(วี Neno แอ็นด จี มันอิ แม็น , วี ออล วี ก็อท)
From the stoop to the big dudes, stoppin’ us from playin’ hoops
(ฟร็อม เดอะ ซทูพ ทู เดอะ บิก ดยูด , สตอปพิน อัซ ฟร็อม เพลย์ยิน ฮูพ)
And us gettin mad, throwin’ rocks off the roof
(แอ็นด อัซ เกดดิน แม็ด , โตวอิน ร็อค ออฟฟ เดอะ รูฟ)
Straight thuggin’ man, I thought we would never progress
(ซทเรท ตั๊กกิน แม็น , ไอ ธอท วี เวิด เนฝเวอะ พรอกเร็ซ)
But look at us now man, we’re young execs
(บัท ลุค แกท อัซ เนา แม็น , เวีย ยัง execs)
My n*gga Dame, my n*gga Biggs, my n*gga Tah
(มาย เอ็น *gga เดม , มาย เอ็น *gga บิ๊กก , มาย เอ็น *gga Tah)
My n*gga Ja, my n*gga Gotti
(มาย เอ็น *gga จา , มาย เอ็น *gga ก๊อดดิ)
We embody all that’s right with the world
(วี เอ็มบอดอิ ออล แด๊ท ไรท วิฑ เดอะ เวิลด)
No matter how pretty she is, you never likin’ my girl
(โน แมทเทอะ เฮา พรีททิ ชี อีส , ยู เนฝเวอะ ลิกคิน มาย เกิล)
That’s how we run, when you ain’t around
(แด๊ท เฮา วี รัน , ฮเว็น ยู เอน อะเรานด)
I’ll spank ya son, keep him in line
(แอล ซแพ็งค ยา ซัน , คีพ ฮิม อิน ไลน)
If you should die, I’ll keep him like mine
(อิฟ ยู เชิด ได , แอล คีพ ฮิม ไลค ไมน)
God forbid, keep this in mind, my n*gga
(ก็อด ฟอบีด , คีพ ดีซ ซิน ไมนด , มาย เอ็น *gga)

Repeat 1
(ริพีท วัน)
Repeat 1
(ริพีท วัน)

I know mama, your little baby
(ไอ โน มามะ , ยุร ลิ๊ทเทิ่ล เบบิ)
But these streets raised me crazy
(บัท ฑิส ซทรีท เรส มี คเรสิ)
Product of my environment, nothing can save me
(พรอดอัคท อ็อฝ มาย เอ็นไฝรันเม็นท , นัธอิง แค็น เซฝ มี)
Thanks for letting me bloom for your wisdom for your womb
(แธ็งค ฟอ เลทดิง มี บลูม ฟอ ยุร วีสดัม ฟอ ยุร วูม)
For the roof over my head, for my shoes, for my bed
(ฟอ เดอะ รูฟ โอเฝอะ มาย เฮ็ด , ฟอ มาย ฌู , ฟอ มาย เบ็ด)
For the most important lesson in life was when you said
(ฟอ เดอะ โมซท อิมพอแท็นท เล๊ซซั่น อิน ไลฟ วอส ฮเว็น ยู เซ็ด)
” Strive for what you believe in, set goals and you can achieve them ”
(” ซทไรฝ ฟอ ว็อท ยู บิลีฝ อิน , เซ็ท โกล แซน ยู แค็น อะชีฝ เฑ็ม “)
Thanks for the days you kept me breathing when my asthma was bad
(แธ็งค ฟอ เดอะ เด ยู เค็พท มี บรีสดิง ฮเว็น มาย แอสมะ วอส แบ็ด)
And my chest was weezin’, thanks for the look of love
(แอ็นด มาย เช็ซท วอส weezin , แธ็งค ฟอ เดอะ ลุค อ็อฝ ลัฝ)
Just as I was leavin’
(จัซท แอ็ส ซาย วอส เลวิน)
On nights you thought that I wouldn’t come back
(ออน ไนท ยู ธอท แดท ไอ วูดดึ่น คัม แบ็ค)
That left you grieving’
(แดท เล็ฟท ยู กรีฝวิ่ง)
Thanks for holdin’ down the household when times was bad
(แธ็งค ฟอ โฮดดิน เดาน เดอะ household ฮเว็น ไทม วอส แบ็ด)
As the man, I apologize for my dad
(แอ็ส เดอะ แม็น , ไอ อะพอลโอะไจส ฟอ มาย แด็ด)
When the rent was due, you would hustle like a pimp would do
(ฮเว็น เดอะ เร็นท วอส ดยู , ยู เวิด เฮสเซล ไลค เก พิมพ เวิด ดู)
That wasn’t the life meant for you
(แดท วอสซึ้น เดอะ ไลฟ เม็นท ฟอ ยู)
you’re a queen, you deserve the cream
(ยัวร์ อะ ควีน , ยู ดิเสิฝ เดอะ ครีม)
Everything that gleamed, everything that shines
(เอ๊วี่ติง แดท กลีม , เอ๊วี่ติง แดท ไฌน)
Everything that’s mine
(เอ๊วี่ติง แด๊ท ไมน)

Repeat 1
(ริพีท วัน)
Repeat 1
(ริพีท วัน)

Check it out, uh, uh
(เช็ค อิท เอ้า , อา , อา)
Dear nephews, I’m writing’ this with no pen or a pad
(เดีย เนฟยู , แอม ไรทอิง ดีซ วิฑ โน เพ็น ออ รา แพ็ด)
And I’m signing it, ya uncle, ya best friend, and ya dad
(แอ็นด แอม ซายนิง อิท , ยา อั๊งเคิ่ล , ยา เบ็ซท ฟเร็นด , แอ็นด ยา แด็ด)
Don’t look back if you fall and you’re feeling bad
(ด้อนท์ ลุค แบ็ค อิฟ ยู ฟอล แอ็นด ยัวร์ ฟีลอิง แบ็ด)
I’m right there from your cut to when you peelin’ the scab
(แอม ไรท แดร์ ฟร็อม ยุร คัท ทู ฮเว็น ยู peelin เดอะ ซแค็บ)
If it comes a time when you ain’t feelin’ your real dad
(อิฟ อิท คัม ซา ไทม ฮเว็น ยู เอน ฟีลิน ยุร ริแอ็ล แด็ด)
Put my face on his body don’t wait for nobody
(พัท มาย เฟซ ออน ฮิส บอดอิ ด้อนท์ เวท ฟอ โนบอดี้)
Don’t follow no n*gga, that’s hoe sh*t man
(ด้อนท์ ฟอลโล โน เอ็น *gga , แด๊ท โฮ ฌะ *ที แม็น)
Stand on your own two, do your sh*t man
(ซแท็นด ออน ยุร โอน ทู , ดู ยุร ฌะ *ที แม็น)
The world is yours
(เดอะ เวิลด อีส ยุร)
Some girls are nice some girls are whores
(ซัม เกิล แซร์ ไน๊ซ์ ซัม เกิล แซร์ โฮ)
Don’t listen to your crew
(ด้อนท์ ลิ๊สซึ่น ทู ยุร ครู)
Do what works for you
(ดู ว็อท เวิค ฟอ ยู)
Standin’ back from situations gives you the perfect view
(แสตนดิน แบ็ค ฟร็อม ซิชิวเอฌัน กิฝ ยู เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท ฝยู)
You see the snakes in the grass and you wait on their ass
(ยู ซี เดอะ ซเนค ซิน เดอะ กราซ แซน ยู เวท ออน แด อาซ)
Bite your tongue for no one and whatever is said
(ไบท ยุร ทัง ฟอ โน วัน แอ็นด ฮว็อทเอฝเออะ อีส เซ็ด)
Take it how they want, a closed mouth don’t get fed,
(เทค อิท เฮา เด ว็อนท , อะ คโลส เมาธ ด้อนท์ เก็ท เฟ็ด ,)
You know my number when it’s code red if you’re wrong my n*gga
(ยู โน มาย นัมเบอะ ฮเว็น อิทซ โคด เร็ด อิฟ ยัวร์ ร็อง มาย เอ็น *gga)
you’re my nephew, f*ck it we get it on my lil n*gga
(ยัวร์ มาย เนฟยู , เอฟ *ck อิท วี เก็ท ดิธ ออน มาย ลิล เอ็น *gga)

Repeat 1 until fade
(ริพีท วัน อันทีล เฝด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Anything คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น