เนื้อเพลง Colors (2007) (Reggae Remix) คำอ่านไทย Sean Kingston feat vybz kartel and kardinal official

[Sean Kingston] [Rick Ross] [*The Game]
([ ซีน คิงตัน ] [ ริค หรอช ] [ *เกม ])
Yah mon!!! JR!!! Sean Kingston yuh know [Ross!] [*And the doctor’s advocate]
(ยา มอง ! ! ! JR ! ! ! ซีน คิงตัน ยู้ โน [ หรอช ! ] [ *แอ็นด เดอะ ดอคเทอะ แอดโฝะเค็ท ])
Beluga Heights! [*Let’s go]
(Beluga ไฮท ! [ *เล็ท โก ])

[Chorus: Sean Kingston] [The Game]
([ โครัซ : ซีน คิงตัน ] [ เดอะ เกม ])
Miami have colors, colors, colors, colors, colors [Californ-i-a]
(มายเอมอี แฮ็ฝ คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ [ แคลลิโฟน นาย อะ ])
Jamaica have colors, colors, colors, colors, colors [All the way to Dade County]
(เจไมกา แฮ็ฝ คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ [ ออล เดอะ เว ทู เดด เคานทิ ])
My jewels have colors, colors, colors, colors, colors
(มาย จูเอ็ล แฮ็ฝ คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ)
My people die over colors, colors, colors, colors, colors
(มาย พี๊เพิ่ล ได โอเฝอะ คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ)

[Verse 1: The Game]
([ เฝิซ วัน : เดอะ เกม ])
Check it! I’m the Bastard Of The Party, s*** start off off coke and bacardi
(เช็ค อิท ! แอม เดอะ แบซเทิด อ็อฝ เดอะ พาทิ , เอส *** ซทาท ออฟฟ ออฟฟ โคค แอ็นด เบคาดี)
Bandanas tied around the dubs on the Ferarri
(แบนดานา ไท อะเรานด เดอะ ดับ ออน เดอะ Ferarri)
I’m the bloods to what Pac was to thugs
(แอม เดอะ บลัด ทู ว็อท แพค วอส ทู ธัก)
What Snoop is to crips I’m the California king
(ว็อท ซนูพ อีส ทู คริป แอม เดอะ แคลิฟอร์เนีย คิง)
Let it be known, I reign Supreme like Kenneth McGriff
(เล็ท ดิธ บี โนน , ไอ เรน ซิวพรีม ไลค Kenneth McGriff)
Reincarnated put me in Queens and give me a strip
(รีอินคาเน็ท พัท มี อิน ควีน แซน กิฝ มี อะ ซทริพ)
A couple red tops while the feds watchin
(อะ คั๊พเพิ่ล เร็ด ท็อพ ฮไวล เดอะ เฟ็ด วันชิน)
Infiltrate get a head shot Compton is the city of God
(อินฟีลทเรท เก็ท ดา เฮ็ด ฌ็อท คอมตัน อีส เดอะ ซีทอิ อ็อฝ ก็อด)
My block originators I said blood one on a Dr. Dre track
(มาย บล็อค โอะรีจอิเนเทอะ ซาย เซ็ด บลัด วัน ออน อะ เดทเออะ ดรี ทแรค)
Now the world is affiliated
(เนา เดอะ เวิลด อีส แอ็ฟฟีลอิเอท)
Some authentic some n****s Milli Vanilli bangers
(ซัม ออเธนทิค ซัม เอ็น ****เอส มีลลิ Vanilli แบงเงอ)
Some get smoked others smoke chronic out of philly papers
(ซัม เก็ท ซโมค อัฑเออะ ซโมค ครอนอิค เอ้า อ็อฝ ฟิวลี่ เพเพอะ)
Game time is really Jacob watches got them silly faces
(เกม ไทม อีส ริแอ็ลลิ เจคับ วัทเชซ ก็อท เฑ็ม ซีลลิ เฟซ)
Add red rubies to the dial they ‘gon really hate us
(แอ็ด เร็ด rubies ทู เดอะ ไดแอ็ล เด ก็อน ริแอ็ลลิ เฮท อัซ)
I inherited gang bangin from my mother
(ไอ อินเฮริท แก็ง แบงงิน ฟร็อม มาย ม๊าเธ่อร์)
And what I didn’t get from her I picked up watchin colors
(แอ็นด ว็อท ไอ ดิ๊นอิน เก็ท ฟร็อม เฮอ ไอ พิค อัพ วันชิน คัลเออะ)

[Chorus: Sean Kingston]
([ โครัซ : ซีน คิงตัน ])
Colors, colors, colors, colors, colors
(คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ)
Jamaica have colors, colors, colors, colors, colors
(เจไมกา แฮ็ฝ คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ)
My jewels have colors, colors, colors, colors, colors
(มาย จูเอ็ล แฮ็ฝ คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ)
My people die over colors, colors, colors, colors, colors
(มาย พี๊เพิ่ล ได โอเฝอะ คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ)

[Verse 2: Sean Kingston]
([ เฝิซ ทู : ซีน คิงตัน ])
I’m from a world of different colors different faces
(แอม ฟร็อม มา เวิลด อ็อฝ ดีฟเฟอะเร็นท คัลเออะ ดีฟเฟอะเร็นท เฟซ)
Different slang different races different gangs different places
(ดีฟเฟอะเร็นท ซแล็ง ดีฟเฟอะเร็นท เรซ ดีฟเฟอะเร็นท แก็ง ดีฟเฟอะเร็นท พเลซ)
Air Ones different laces
(แอ วัน ดีฟเฟอะเร็นท เลซ)
Different culture different livin different thugs different ages
(ดีฟเฟอะเร็นท คัลเชอะ ดีฟเฟอะเร็นท ลีฝอิน ดีฟเฟอะเร็นท ธัก ดีฟเฟอะเร็นท เอจ)
The sky’s blue the money’s green the weed is purple
(เดอะ ซไค บลู เดอะ มันอิ กรีน เดอะ วี อีส เพ๊อร์เพิ่ล)
The ice is white you try me I’m a have to hurt you
(ดิ ไอซ อีส ฮไวท ยู ทไร มี แอม มา แฮ็ฝ ทู เฮิท ยู)

Kingston boy I rep like no other
(คิงตัน บอย ไอ เร็พ ไลค โน อัฑเออะ)
Black, yellow and green I bleed the Jamaican colors
(บแล็ค , เยลโล แอ็นด กรีน นาย บลีด เดอะ จะเมแค็น คัลเออะ)
The grill is cold the wheels is gold the chrome is silver
(เดอะ กริลล์ อีส โคลด เดอะ ฮวีล ซิส โกลด เดอะ คโรม อีส ซีลเฝอะ)
Nickel plated if it’s blazin than the chrome will kill ya
(นีคเค็ล เพล๊ท อิฟ อิทซ เบลซิน แฑ็น เดอะ คโรม วิล คิล ยา)
Certain dudes get one in the head
(เซอทิน ดยูด เก็ท วัน อิน เดอะ เฮ็ด)
Certain places you wear certain colors you dead
(เซอทิน พเลซ ยู แว เซอทิน คัลเออะ ยู เด็ด)
Fi yuh gang bang yuh diss mi yuh a dead man
(ฟาย ยู้ แก็ง แบ็ง ยู้ ดิซ มี ยู้ อะ เด็ด แม็น)
Cau gunshot a be like drum pan weh mi come from
(คอว กันชอทพฺ ดา บี ไลค ดรัม แพน เว มี คัม ฟร็อม)
And it’s the same old story
(แอ็นด อิทซ เดอะ เซม โอลด ซโทริ)
We don’t give a damn about your guts and glory
(วี ด้อนท์ กิฝ อะ แด็ม อะเบาท ยุร กัท แซน กโลริ)

[Chorus: Sean Kingston]
([ โครัซ : ซีน คิงตัน ])
Miami have colors, colors, colors, colors, colors
(มายเอมอี แฮ็ฝ คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ)
Jamaica have colors, colors, colors, colors, colors
(เจไมกา แฮ็ฝ คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ)
My jewels have colors, colors, colors, colors, colors
(มาย จูเอ็ล แฮ็ฝ คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ)
My people die over colors, colors, colors, colors, colors
(มาย พี๊เพิ่ล ได โอเฝอะ คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ)

[Verse 3: Rick Ross]
([ เฝิซ ที : ริค หรอช ])
Painted the car blue, that’s for the sweat and blood
(เพนท เดอะ คา บลู , แด๊ท ฟอ เดอะ ซเว็ท แอ็นด บลัด)
In my red tennis shoes fool cause the pain is love
(อิน มาย เร็ด เทนนิซ ฌู ฟูล คอส เดอะ เพน อีส ลัฝ)
I’m bout my green [Green] So my sky’s blue [Blue]
(แอม เบาท มาย กรีน [ กรีน ] โซ มาย ซไค บลู [ บลู ])
Purple and the strawberry philly up in my five coupe
(เพ๊อร์เพิ่ล แอ็นด เดอะ ซทรอเบริ ฟิวลี่ อัพ อิน มาย ไฟฝ คูเพ)
Yeah I’m in the yellow boss, they in the white gold
(เย่ แอม อิน เดอะ เยลโล บอส , เด อิน เดอะ ฮไวท โกลด)
You might fold I’m platinum go ask them white hoes
(ยู ไมท โฟลด แอม พแลทนัม โก อาซค เฑ็ม ฮไวท โฮ)
I got black hoes slammin cadillac do’s
(ไอ ก็อท บแล็ค โฮ สแลมมิน คาดิลแล โดซ)
Gettin cheese out a rat trap like I’m that close
(เกดดิน ชีส เอ้า ดา แร็ท ทแร็พ ไลค แอม แดท คโลส)
Whippin keys in the back that’s how I stack dough
(Whippin คี ซิน เดอะ แบ็ค แด๊ท เฮา ไอ ซแท็ค โด)
Waitin on that jack boys get him in his afro
(เว๊ทดิน ออน แดท แจ็ค บอย เก็ท ฮิม อิน ฮิส แอฟโฟ)
These a**holes must be gone on that crack smoke
(ฑิส อะ.-**โฮล มัซท บี กอน ออน แดท คแร็ค ซโมค)
Try to cross the boss well let’s front ’em what they ask for
(ทไร ทู คร็อซ เดอะ บอส เว็ล เล็ท ฟรันท เอ็ม ว็อท เด อาซค ฟอ)
Uh! I’m in the thangs, ten tennis chains
(อา ! แอม อิน เดอะ เตง , เท็น เทนนิซ เชน)
That’s how I present it to ya you think I got ’em ten a thang
(แด๊ท เฮา ไอ เพร๊สเซ่นท ดิธ ทู ยา ยู ธิงค ไอ ก็อท เอ็ม เท็น อะ เตง)
He green as spinach just another lame middle man
(ฮี กรีน แอ็ส ซพีนอิช จัซท แอะนัธเออะ เลม มิ๊ดเดิ้ล แม็น)
Standin in the street wavin my flag in the middle lane
(แสตนดิน อิน เดอะ ซทรีท เวฝวิน มาย ฟแล็ก อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล เลน)

[Chorus: Sean Kingston]
([ โครัซ : ซีน คิงตัน ])
Colors, colors, colors, colors, colors
(คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ)
Jamaica have colors, colors, colors, colors, colors
(เจไมกา แฮ็ฝ คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ)
My jewels have colors, colors, colors, colors, colors
(มาย จูเอ็ล แฮ็ฝ คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ)
My people die over colors, colors, colors, colors, colors
(มาย พี๊เพิ่ล ได โอเฝอะ คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ , คัลเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Colors (2007) (Reggae Remix) คำอ่านไทย Sean Kingston feat vybz kartel and kardinal official

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น