เนื้อเพลง Fast As You Can คำอ่านไทย Fiona Apple

I let the beast in too soon, I don’t know how to live
(ไอ เล็ท เดอะ บีซท อิน ทู ซูน , ไอ ด้อนท์ โน เฮา ทู ไลฝ)
Without my hand on his throat; I fight him always & still
(วิเฑาท มาย แฮ็นด ออน ฮิส ธโรท ; ไอ ไฟท ฮิม ออลเว & ซทิล)
O darling, it’s so sweet, you think you know how crazy
(โอ ดาลิง , อิทซ โซ สวี้ท , ยู ธิงค ยู โน เฮา คเรสิ)

You say you don’t spook easy, you won’t go, but I know
(ยู เซ ยู ด้อนท์ ซพูค อีสอิ , ยู ว็อนท โก , บัท ไอ โน)
And I pray that you will
(แอ็นด ดาย พเร แดท ยู วิล)

Fast as you can
(ฟัซท แอ็ส ยู แค็น)
I may be soft in your palm but I’ll soon grow
(ไอ เม บี ซ็อฟท อิน ยุร พาม บัท แอล ซูน กโร)
Hungry for a fight, and I will not let you win
(ฮังกริ ฟอ รา ไฟท , แอ็นด ดาย วิล น็อท เล็ท ยู วิน)
My pretty mouth will frame the phrases that will
(มาย พรีททิ เมาธ วิล ฟเรม เดอะ ฟเรส แดท วิล)
Disprove your faith in man
(ดิซพรูฝ ยุร เฟธ อิน แม็น)
So if you catch me trying to find my way into your
(โซ อิฟ ยู แค็ช มี ทไรอิง ทู ไฟนด มาย เว อีนทุ ยุร)
Heart from under your skin
(ฮาท ฟร็อม อันเดอะ ยุร ซคิน)

Fast as you can
(ฟัซท แอ็ส ยู แค็น)
Fast as you can, baby scratch me out, free yourself
(ฟัซท แอ็ส ยู แค็น , เบบิ ซคแร็ช มี เอ้า , ฟรี ยุรเซลฟ)
Fast as you can
(ฟัซท แอ็ส ยู แค็น)
Sometimes my mind don’t shake and shift
(ซัมไทม์ มาย ไมนด ด้อนท์ เฌค แอ็นด ฌิฟท)
But most of the time, it does
(บัท โมซท อ็อฝ เดอะ ไทม , อิท โด)
And I get to the place where I’m begging for a lift
(แอ็นด ดาย เก็ท ทู เดอะ พเลซ ฮแว แอม เบกกิง ฟอ รา ลิฟท)
Or I’ll drown in the wonders and the was
(ออ แอล ดเราน อิน เดอะ วันเดอะ แซน เดอะ วอส)
And I’ll be your girl, if you say it’s a gift
(แอ็นด แอล บี ยุร เกิล , อิฟ ยู เซ อิทซ ซา กิฟท)
And you give me some more of your drugs
(แอ็นด ยู กิฝ มี ซัม โม อ็อฝ ยุร ดรัก)
Yeah, I’ll be your pet, if you just tell me it’s a gift
(เย่ , แอล บี ยุร เพ็ท , อิฟ ยู จัซท เท็ล มี อิทซ ซา กิฟท)
Cuz I’m tired of whys, choking on whys,
(คัซ แอม ไทร อ็อฝ ฮไว , โชคิง ออน ฮไว ,)
Just need a little because, because
(จัซท นีด อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิคอส , บิคอส)
I let the beast in and then;
(ไอ เล็ท เดอะ บีซท อิน แอ็นด เด็น 😉
I even tried forgiving him, but it’s too soon
(ไอ อีเฝ็น ทไร ฟอร์กิฝวิ่ง ฮิม , บัท อิทซ ทู ซูน)
So I’ll fight again, again, again, again, again.
(โซ แอล ไฟท อะเกน , อะเกน , อะเกน , อะเกน , อะเกน)
And for a little while more, I’ll soar the
(แอ็นด ฟอ รา ลิ๊ทเทิ่ล ฮไวล โม , แอล โซ เดอะ)
Uneven wind, complain and blame
(อะนีเฝ็น วินด , ค็อมพเลน แอ็นด บเลม)
The sterile land
(เดอะ ซเทริล แล็นด)
But if you’re getting any bright ideas, quiet dear
(บัท อิฟ ยัวร์ เกดดดิ้ง เอนอิ ไบร๊ท ไอดีอะ , คไวเอ็ท เดีย)
I’m blooming within
(แอม บลูมอิง วิฑีน)
Fast as you can, baby wait watch me, I’ll be out
(ฟัซท แอ็ส ยู แค็น , เบบิ เวท ว็อช มี , แอล บี เอ้า)
Fast as I can, maybe late but at least about
(ฟัซท แอ็ส ซาย แค็น , เมบี เลท บัท แอ็ท ลีซท อะเบาท)
Fast as you can leave me, let this thing
(ฟัซท แอ็ส ยู แค็น ลีฝ มี , เล็ท ดีซ ธิง)
Run its route
(รัน อิทซ รูท)
Fast as you can [repeat 4 times]
(ฟัซท แอ็ส ยู แค็น [ ริพีท โฟว ไทม ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fast As You Can คำอ่านไทย Fiona Apple

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น