เนื้อเพลง I Am Understood? คำอ่านไทย Relient K

sometimes it’s embarrassing to talk to you
(ซัมไทม์ อิทซ เอ็มแบแร็ซซิง ทู ทอค ทู ยู)
to hold a conversation with the only one who sees right through
(ทู โฮลด อะ คอนเฝอะเซฌัน วิฑ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู ซี ไรท ธรู)
this version of myself
(ดีซ เฝอฉัน อ็อฝ ไมเซลฟ)
i try to hide behind
(ไอ ทไร ทู ไฮด บิไฮนด)
i’ll bury my face because my disgrace will leave me terrified
(แอล เบริ มาย เฟซ บิคอส มาย ดิซกเรซ วิล ลีฝ มี เทลิฟายด์)

and sometimes i’m so thankful for your loyalty
(แอ็นด ซัมไทม์ แอม โซ แธงคฟุล ฟอ ยุร ลอยแอ็ลทิ)
your love regardless of the mistakes i make will spoil me
(ยุร ลัฝ ริกาดเล็ซ อ็อฝ เดอะ มิซเทค ซาย เมค วิล ซพอยล มี)
my confidence is, in a sense, a gift you’ve given me
(มาย คอนฟิเด็นซ อีส , อิน อะ เซ็นซ , อะ กิฟท ยู๊ฟ กีฝเอ็น มี)
and i’m satisfied to realize you’re all i’ll ever need
(แอ็นด แอม แซทอิซไฟด ทู รีแอะไลส ยัวร์ ออล แอล เอฝเออะ นีด)

you looked into my life
(ยู ลุค อีนทุ มาย ไลฟ)
and never stopped
(แอ็นด เนฝเวอะ สต๊อปพฺ)
and you’re thinking all my thoughts
(แอ็นด ยัวร์ ติ้งกิง ออล มาย ธอท)
are so simple but so beautiful
(อาร์ โซ ซิ๊มเพิ่ล บัท โซ บยูทิฟุล)
and you’recite my words right back to me
(แอ็นด yourecite มาย เวิด ไรท แบ็ค ทู มี)
before i even speak
(บิโฟ ไอ อีเฝ็น ซพีค)
you let me know, i am understood
(ยู เล็ท มี โน , ไอ แอ็ม อันเดิซทูด)

and sometimes i spend my time
(แอ็นด ซัมไทม์ ซาย ซเพ็นด มาย ไทม)
just trying to escape
(จัซท ทไรอิง ทู เอ็ซเคพ)
i work so hard, so desperately, in an attempt to create space
(ไอ เวิค โซ ฮาด , โซ เดซเพอะริทลิ , อิน แอน แอ็ทเทมท ทู คริเอท ซเพซ)
cause i want distance from the utmost important thing i know
(คอส ไอ ว็อนท ดีซแท็นซ ฟร็อม ดิ อัทโมซท อิมพอแท็นท ธิง ไอ โน)
i see your love, then turn my back, and beg for you to go
(ไอ ซี ยุร ลัฝ , เด็น เทิน มาย แบ็ค , แอ็นด เบ็ก ฟอ ยู ทู โก)

you looked into my life
(ยู ลุค อีนทุ มาย ไลฟ)
and never stopped
(แอ็นด เนฝเวอะ สต๊อปพฺ)
and you’re thinking all my thoughts
(แอ็นด ยัวร์ ติ้งกิง ออล มาย ธอท)
are so simple but so beautiful
(อาร์ โซ ซิ๊มเพิ่ล บัท โซ บยูทิฟุล)
and you’recite my words right back to me
(แอ็นด yourecite มาย เวิด ไรท แบ็ค ทู มี)
before i even speak
(บิโฟ ไอ อีเฝ็น ซพีค)
you let me know, i am understood
(ยู เล็ท มี โน , ไอ แอ็ม อันเดิซทูด)

you’re the only one who understands
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู อันเดิซแทนด)
completely
(ค็อมพลีทลี)
you’re the only one who knows me yet still loves completely
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู โน มี เย็ท ซทิล ลัฝ ค็อมพลีทลี)

and sometimes the place i’m at is at a loss for words
(แอ็นด ซัมไทม์ เดอะ พเลซ แอม แอ็ท อีส แอ็ท ดา โรซฟอ เวิด)
if i think of something worthy, i know that it’s already yours
(อิฟ ฟาย ธิงค อ็อฝ ซัมติง เวอฑิ , ไอ โน แดท อิทซ ออลเรดอิ ยุร)
and through the times i’ve faded and you’ve outlined me again
(แอ็นด ธรู เดอะ ไทม แอฝ แฟ็ด แอ็นด ยู๊ฟ เอาทไลน มี อะเกน)
you’ve just patiently waited, to bring me back and then
(ยู๊ฟ จัซท เพเฌ็นทลิ เวท , ทู บริง มี แบ็ค แอ็นด เด็น)

you looked into my life
(ยู ลุค อีนทุ มาย ไลฟ)
and never stopped
(แอ็นด เนฝเวอะ สต๊อปพฺ)
and you’re thinking all my thoughts
(แอ็นด ยัวร์ ติ้งกิง ออล มาย ธอท)
are so simple but so beautiful
(อาร์ โซ ซิ๊มเพิ่ล บัท โซ บยูทิฟุล)
and you’recite my words right back to me
(แอ็นด yourecite มาย เวิด ไรท แบ็ค ทู มี)
before i even speak
(บิโฟ ไอ อีเฝ็น ซพีค)
you let me know, i am understood
(ยู เล็ท มี โน , ไอ แอ็ม อันเดิซทูด)

the noise has broken my defense
(เดอะ นอยส แฮ็ส บโรเค็น มาย ดิเฟนซ)
let me embrace salvaction
(เล็ท มี เอ็มบเรซ salvaction)
your voice has broken my defense
(ยุร ฝอยซ แฮ็ส บโรเค็น มาย ดิเฟนซ)
let me embrace salvation
(เล็ท มี เอ็มบเรซ แซ็ลเฝฌัน)

the noise has broken my defense
(เดอะ นอยส แฮ็ส บโรเค็น มาย ดิเฟนซ)
let me embrace salvaction
(เล็ท มี เอ็มบเรซ salvaction)
your voice has broken my defense
(ยุร ฝอยซ แฮ็ส บโรเค็น มาย ดิเฟนซ)
let me embrace salvation
(เล็ท มี เอ็มบเรซ แซ็ลเฝฌัน)

the noise has broken my defense
(เดอะ นอยส แฮ็ส บโรเค็น มาย ดิเฟนซ)
let me embrace salvaction
(เล็ท มี เอ็มบเรซ salvaction)
your voice has broken my defense
(ยุร ฝอยซ แฮ็ส บโรเค็น มาย ดิเฟนซ)
let me embrace salvation
(เล็ท มี เอ็มบเรซ แซ็ลเฝฌัน)

your voice has broken my defense
(ยุร ฝอยซ แฮ็ส บโรเค็น มาย ดิเฟนซ)
let me embrace salvation
(เล็ท มี เอ็มบเรซ แซ็ลเฝฌัน)
let me embrace
(เล็ท มี เอ็มบเรซ)
let me embrace salvation
(เล็ท มี เอ็มบเรซ แซ็ลเฝฌัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Am Understood? คำอ่านไทย Relient K

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น