เนื้อเพลง Give My Love to Rose คำอ่านไทย Johnny Cash

by Johnny Cash
(ไบ จอนนิ แค็ฌ)
Recorded 7/1/57
(เรคออด 7/1/57)
Number 13 – Country Chart
(นัมเบอะ 13 คันทริ ชาท)

I found him by the railroad track this morning
(ไอ เฟานด ฮิม ไบ เดอะ เรแอวโหลด ทแรค ดีซ มอนิง)
I could see that he was nearly dead
(ไอ เคิด ซี แดท ฮี วอส เนียลิ เด็ด)
I knelt down beside him and I listened
(ไอ เน็ลท เดาน บิไซด ฮิม แอ็นด ดาย ลิ๊สซึ่น)
Just to hear the words the dying fellow said
(จัซท ทู เฮีย เดอะ เวิด เดอะ ไดอิง เฟลโล เซ็ด)

He said they let me out of prison down in Frisco
(ฮี เซ็ด เด เล็ท มี เอ้า อ็อฝ พริ๊ซั่น เดาน อิน ฟรีซโค)
For ten long years I’ve paid for what I’ve done
(ฟอ เท็น ล็อง เยีย แอฝ เพลด ฟอ ว็อท แอฝ ดัน)
I was trying to get back to Louisiana
(ไอ วอส ทไรอิง ทู เก็ท แบ็ค ทู ลุยเซียนา)
To see my Rose and get to know my son
(ทู ซี มาย โรส แอ็นด เก็ท ทู โน มาย ซัน)

Chorus:
(โครัซ :)
Give my love to Rose please won’t you mister
(กิฝ มาย ลัฝ ทู โรส พลีส ว็อนท ยู มีซเทอะ)
Take her all my money, tell her to buy some pretty clothes
(เทค เฮอ ออล มาย มันอิ , เท็ล เฮอ ทู ไบ ซัม พรีททิ คโลฑ)
Tell my boy his daddy’s so proud of him
(เท็ล มาย บอย ฮิส แดดดิ โซ พเราด อ็อฝ ฮิม)
And don’t forget to give my love to Rose
(แอ็นด ด้อนท์ เฟาะเกท ทู กิฝ มาย ลัฝ ทู โรส)

Tell them I said thanks for waiting for me
(เท็ล เฑ็ม ไอ เซ็ด แธ็งค ฟอ เวททิง ฟอ มี)
Tell my boy to help his mom at home
(เท็ล มาย บอย ทู เฮ็ลพ ฮิส มัม แอ็ท โฮม)
Tell my Rose to try to find another
(เท็ล มาย โรส ทู ทไร ทู ไฟนด แอะนัธเออะ)
For it ain’t right that she should live alone
(ฟอ อิท เอน ไรท แดท ชี เชิด ไลฝ อะโลน)

Mister here’s a bag with all my money
(มีซเทอะ เฮียร ซา แบ็ก วิฑ ออล มาย มันอิ)
It won’t last them long the way it goes
(อิท ว็อนท ลาซท เฑ็ม ล็อง เดอะ เว อิท โกซ)
God bless you for finding me this morning
(ก็อด บเล็ซ ยู ฟอ ไฟนดิง มี ดีซ มอนิง)
And don’t forget to give my love to Rose
(แอ็นด ด้อนท์ เฟาะเกท ทู กิฝ มาย ลัฝ ทู โรส)

Chorus:
(โครัซ :)
Give my love to Rose please won’t you mister
(กิฝ มาย ลัฝ ทู โรส พลีส ว็อนท ยู มีซเทอะ)
Take her all my money, tell her to buy some pretty clothes
(เทค เฮอ ออล มาย มันอิ , เท็ล เฮอ ทู ไบ ซัม พรีททิ คโลฑ)
Tell my boy his daddy’s so proud of him
(เท็ล มาย บอย ฮิส แดดดิ โซ พเราด อ็อฝ ฮิม)
And don’t forget to give my love to Rose
(แอ็นด ด้อนท์ เฟาะเกท ทู กิฝ มาย ลัฝ ทู โรส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Give My Love to Rose คำอ่านไทย Johnny Cash

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น