เนื้อเพลง Stand up คำอ่านไทย Blue

Ooh aah
(อู้ อาอ้า)
Album three ya’ll
(แอลบัม ธรี ยอล)
Ooh ahh
(อู้ อา)
Blue
(บลู)
Ooh ahhOh I like what you do
(อู้ ahhOh ไอ ไลค ว็อท ยู ดู)
Take the time out tonight
(เทค เดอะ ไทม เอ้า ทุไนท)
Let me hear you say ahh
(เล็ท มี เฮีย ยู เซ อา)
And we can take it far
(แอ็นด วี แค็น เทค อิท ฟา)
Gonna make you feel alright
(กอนนะ เมค ยู ฟีล ออลไร๊ท)
Ohh same everyday
(โอ้ เซม เอวี่เดย์)
No fun no work and no play
(โน ฟัน โน เวิค แอ็นด โน พเล)
Let me hear you say ahh
(เล็ท มี เฮีย ยู เซ อา)
I know what you like
(ไอ โน ว็อท ยู ไลค)
Take your time out tonight
(เทค ยุร ไทม เอ้า ทุไนท)
I like it when you’re close to me
(ไอ ไลค อิท ฮเว็น ยัวร์ คโลส ทู มี)
‘Cause you’re making the most of me
(คอส ยัวร์ เมคอิง เดอะ โมซท อ็อฝ มี)
And shorty you inspire me
(แอ็นด ชอร์ทดิง ยู อินซไพร มี)
To be all the man I can be
(ทู บี ออล เดอะ แม็น นาย แค็น บี)
‘Cause we roll like the sound of thunder
(คอส วี โรล ไลค เดอะ เซานด อ็อฝ ธันเดอะ)
When it’s only you and me
(ฮเว็น อิทซ โอ๊นลี่ ยู แอ็นด มี)
And can nobody take us under
(แอ็นด แค็น โนบอดี้ เทค อัซ อันเดอะ)
‘Cause the rest is history
(คอส เดอะ เร็ซท อีส ฮีซโทะริ)
Chorus
(โครัซ)
So everybody stand up
(โซ เอวี่บอดี้ ซแท็นด อัพ)
If you work all day
(อิฟ ยู เวิค ออล เด)
Maybe you deserve a little time to play
(เมบี ยู ดิเสิฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม ทู พเล)
Hands up
(แฮ็นด อัพ)
We’re gonna feel alright
(เวีย กอนนะ ฟีล ออลไร๊ท)
Take the time off tonight
(เทค เดอะ ไทม ออฟฟ ทุไนท)

Ohh don’t leave the bedroom, stay by my side
(โอ้ ด้อนท์ ลีฝ เดอะ เบดรูม , ซเท ไบ มาย ไซด)
Let me hear you say ahh
(เล็ท มี เฮีย ยู เซ อา)
You shine like a star, brightly in my eyes
(ยู ไฌน ไลค เก ซทา , บไรทลิ อิน มาย ไอ)
Ohh its a matter of fact
(โอ้ อิทซ ซา แมทเทอะ อ็อฝ แฟ็คท)
No change cause I’m happy like that [let me hear you say aah]
(โน เชนจ คอส แอม แฮพพิ ไลค แดท [ เล็ท มี เฮีย ยู เซ อาอ้า ])
Leave the keys to your car you’re staying with me tonight
(ลีฝ เดอะ คี ทู ยุร คา ยัวร์ สเตย์ยิ่ง วิฑ มี ทุไนท)
I like it when you’re close to me
(ไอ ไลค อิท ฮเว็น ยัวร์ คโลส ทู มี)
‘Cause you’re making the most of me
(คอส ยัวร์ เมคอิง เดอะ โมซท อ็อฝ มี)
And shorty you inspire me to be all the man I can be
(แอ็นด ชอร์ทดิง ยู อินซไพร มี ทู บี ออล เดอะ แม็น นาย แค็น บี)
‘Cause we roll like the sound of thunder
(คอส วี โรล ไลค เดอะ เซานด อ็อฝ ธันเดอะ)
When it’s only you and me
(ฮเว็น อิทซ โอ๊นลี่ ยู แอ็นด มี)
And can nobody take us under
(แอ็นด แค็น โนบอดี้ เทค อัซ อันเดอะ)
‘Cause the rest is history
(คอส เดอะ เร็ซท อีส ฮีซโทะริ)
Chorus x 1
(โครัซ เอ๊กซฺ วัน)

Try my best just to please ya
(ทไร มาย เบ็ซท จัซท ทู พลีส ยา)
Don’t leave me here ’cause I need ya
(ด้อนท์ ลีฝ มี เฮียร คอส ไอ นีด ยา)
If you want I will tell ya [over and over again]
(อิฟ ยู ว็อนท ไอ วิล เท็ล ยา [ โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ อะเกน ])
Try my best just to please ya
(ทไร มาย เบ็ซท จัซท ทู พลีส ยา)
Don’t leave me here cause I need ya
(ด้อนท์ ลีฝ มี เฮียร คอส ไอ นีด ยา)
Look no further this is all we need
(ลุค โน เฟอเฑอะ ดีซ ซิส ซอร์ วี นีด)
Ooh ahh
(อู้ อา)
Ooh ahh
(อู้ อา)

Let’s get jiggy jiggy
(เล็ท เก็ท เจคกี้ เจคกี้)
I hope you feel me
(ไอ โฮพ ยู ฟีล มี)
So are you gonna give it to me?
(โซ อาร์ ยู กอนนะ กิฝ อิท ทู มี)
We never spend no time to get busy busy
(วี เนฝเวอะ ซเพ็นด โน ไทม ทู เก็ท บีสอิ บีสอิ)
I wanna make the bed rock
(ไอ วอนนา เมค เดอะ เบ็ด ร็อค)
And make you dizzy dizzy
(แอ็นด เมค ยู ดีสสิ ดีสสิ)
Creep right up to your spot
(ครีพ ไรท อัพ ทู ยุร สพอท)
So everybody stand up
(โซ เอวี่บอดี้ ซแท็นด อัพ)

If you work all day
(อิฟ ยู เวิค ออล เด)
Maybe you deserve a little time to play
(เมบี ยู ดิเสิฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม ทู พเล)
Hands up
(แฮ็นด อัพ)
We’re gonna feel alright
(เวีย กอนนะ ฟีล ออลไร๊ท)
Take your time off tonight
(เทค ยุร ไทม ออฟฟ ทุไนท)
‘Cause we roll like the sound of thunder
(คอส วี โรล ไลค เดอะ เซานด อ็อฝ ธันเดอะ)
When it’s only you and me [you & me]
(ฮเว็น อิทซ โอ๊นลี่ ยู แอ็นด มี [ ยู & มี ])
And can nobody take us under
(แอ็นด แค็น โนบอดี้ เทค อัซ อันเดอะ)
‘Cause the rest is history [rest is history]
(คอส เดอะ เร็ซท อีส ฮีซโทะริ [ เร็ซท อีส ฮีซโทะริ ])
So everybody stand up
(โซ เอวี่บอดี้ ซแท็นด อัพ)
‘Cause we roll like the sound of thunder
(คอส วี โรล ไลค เดอะ เซานด อ็อฝ ธันเดอะ)
When it’s only you and me [you & me]
(ฮเว็น อิทซ โอ๊นลี่ ยู แอ็นด มี [ ยู & มี ])
Hands up –
(แฮ็นด อัพ)
And can nobody take us under
(แอ็นด แค็น โนบอดี้ เทค อัซ อันเดอะ)
‘Cause the rest is history
(คอส เดอะ เร็ซท อีส ฮีซโทะริ)
So everybody stand up
(โซ เอวี่บอดี้ ซแท็นด อัพ)
Ooh ahh
(อู้ อา)
Ooh aah
(อู้ อาอ้า)
That’s right
(แด๊ท ไรท)
Hands up
(แฮ็นด อัพ)
Sing it again
(ซิง อิท อะเกน)
So everybody stand up
(โซ เอวี่บอดี้ ซแท็นด อัพ)
Hands up
(แฮ็นด อัพ)
If you work all day baby you deserve a little time to play
(อิฟ ยู เวิค ออล เด เบบิ ยู ดิเสิฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม ทู พเล)
Hands up
(แฮ็นด อัพ)
We’re gonna feel alright
(เวีย กอนนะ ฟีล ออลไร๊ท)
Take your time off tonight
(เทค ยุร ไทม ออฟฟ ทุไนท)

Take your time off tonight
(เทค ยุร ไทม ออฟฟ ทุไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stand up คำอ่านไทย Blue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น