เนื้อเพลง Queen And Country คำอ่านไทย Jethro Tull

The wind is on the river and the tide has turned too late,
(เดอะ วินด อีส ออน เดอะ รีฝเออะ แอ็นด เดอะ ไทด แฮ็ส เทิน ทู เลท ,)
so we’re sailing for another shore where some other ladies wait.
(โซ เวีย เซลลิง ฟอ แอะนัธเออะ โฌ ฮแว ซัม อัฑเออะ เลดิส เวท)
To throw us silken whispers: catch us by the anchor chains —
(ทู ธโร อัซ ซีลเค็น ฮวีซเพอะ : แค็ช อัซ ไบ ดิ แองเคอะ เชน)
But we all laugh so politely and we sail on just the same.
(บัท วี ออล ลาฟ โซ โพะไลทลิ แอ็นด วี เซล ออน จัซท เดอะ เซม)
For Queen and Country in the long dying day,
(ฟอ ควีน แอ็นด คันทริ อิน เดอะ ล็อง ไดอิง เด ,)
And it’s been this way for five long years,
(แอ็นด อิทซ บีน ดีซ เว ฟอ ไฟฝ ล็อง เยีย ,)
since we signed our souls away.
(ซินซ วี ไซน เอ๊า โซล อะเว)
We bring back gold and ivory; rings of diamonds; strings of pearls —
(วี บริง แบ็ค โกลด แอ็นด ไอโฝะริ ; ริง อ็อฝ ไดมันด ; ซทริง อ็อฝ เพิล)
make presents to the government
(เมค เพร๊สเซ่นท ทู เดอะ กัฝเอินเม็นท)
so they can have their social whirl
(โซ เด แค็น แฮ็ฝ แด โซแฌ็ล ฮเวิล)
With Queen and Country in the long dying day.
(วิฑ ควีน แอ็นด คันทริ อิน เดอะ ล็อง ไดอิง เด)
And it’s been this way for five long years
(แอ็นด อิทซ บีน ดีซ เว ฟอ ไฟฝ ล็อง เยีย)
since we signed our souls away.
(ซินซ วี ไซน เอ๊า โซล อะเว)
They build schools and they build factories
(เด บิลด ซคูล แซน เด บิลด factories)
With the spoils of battles won.
(วิฑ เดอะ ซพอยล อ็อฝ แบ๊ทเทิ้ล ว็อน)
And we remain their pretty sailor boys —
(แอ็นด วี ริเมน แด พรีททิ เซลเออะ บอย)
hold our heads up to the gun
(โฮลด เอ๊า เฮ็ด อัพ ทู เดอะ กัน)
Of Queen and Country in the long dying day.
(อ็อฝ ควีน แอ็นด คันทริ อิน เดอะ ล็อง ไดอิง เด)
And it’s been this way for five long years
(แอ็นด อิทซ บีน ดีซ เว ฟอ ไฟฝ ล็อง เยีย)
since we signed our souls away.
(ซินซ วี ไซน เอ๊า โซล อะเว)
To Queen and Country in the long dying day.
(ทู ควีน แอ็นด คันทริ อิน เดอะ ล็อง ไดอิง เด)
And it’s been this way for five long years
(แอ็นด อิทซ บีน ดีซ เว ฟอ ไฟฝ ล็อง เยีย)
since we signed our souls away.
(ซินซ วี ไซน เอ๊า โซล อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Queen And Country คำอ่านไทย Jethro Tull

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น