เนื้อเพลง This Is Us คำอ่านไทย Backstreet Boys

Got a million reasons to run and hide
(ก็อท ดา มีลยัน รี๊ซั่น ทู รัน แอ็นด ไฮด)
I don’t blame you for being scared [for being scared, no]
(ไอ ด้อนท์ บเลม ยู ฟอ บีอิง ซคา [ ฟอ บีอิง ซคา , โน ])
Bout a novel long, all the pain that he’s caused you
(เบาท ดา นอฝเอ็ล ล็อง , ออล เดอะ เพน แดท อีส แคสซฺ ยู)
Baby I’m fully aware [I’m fully aware]
(เบบิ แอม ฟูลลิ อะแว [ แอม ฟูลลิ อะแว ])
I would change the stories ending to me and you
(ไอ เวิด เชนจ เดอะ สตอยสฺ เอนดิง ทู มี แอ็นด ยู)
Don’t know the meaning of pretending what to do
(ด้อนท์ โน เดอะ มีนนิง อ็อฝ พรีเทนดิง ว็อท ทู ดู)

[CHORUS]
([ โครัซ ])
I could be the one
(ไอ เคิด บี ดิ วัน)
Give you all my love
(กิฝ ยู ออล มาย ลัฝ)
Forget what he has done to you
(เฟาะเกท ว็อท ฮี แฮ็ส ดัน ทู ยู)
I’m here now
(แอม เฮียร เนา)
Open up to me
(โอเพ็น อัพ ทู มี)
Love will set you free
(ลัฝ วิล เซ็ท ยู ฟรี)
If ever you believe it
(อิฟ เอฝเออะ ยู บิลีฝ อิท)
Please believe in me
(พลีส บิลีฝ อิน มี)

This is us
(ดีซ ซิส อัซ)
This is us
(ดีซ ซิส อัซ)
This is us
(ดีซ ซิส อัซ)
This is us
(ดีซ ซิส อัซ)
This is love
(ดีซ ซิส ลัฝ)
This is love
(ดีซ ซิส ลัฝ)
I’m here now
(แอม เฮียร เนา)
This is us
(ดีซ ซิส อัซ)
This is us
(ดีซ ซิส อัซ)
This is us
(ดีซ ซิส อัซ)
This is us
(ดีซ ซิส อัซ)
This is love
(ดีซ ซิส ลัฝ)
This is love
(ดีซ ซิส ลัฝ)
I’m here now
(แอม เฮียร เนา)

I know everything isn’t meant to last
(ไอ โน เอ๊วี่ติง อีสซึ่น เม็นท ทู ลาซท)
Box up all those photographs
(บ็อคซ อัพ ออล โฑส โฟโทะกราฟ)
Your moving on [yeah]
(ยุร มูฝอิง ออน [ เย่ ])
I could flip back over that hour glass
(ไอ เคิด ฟลิพ แบ็ค โอเฝอะ แดท เอาร กลัซ)
And refill the better half [the better half]
(แอ็นด ริฟิล เดอะ เบทเทอะ ฮาล์ฟ [ เดอะ เบทเทอะ ฮาล์ฟ ])

And it’s a miracle how broken hearts can mend
(แอ็นด อิทซ ซา มิ๊ราเคิ่ล เฮา บโรเค็น ฮาท แค็น เม็นด)
Wont you dry up all those tear drops and start again
(ว็อนท ยู ดไร อัพ ออล โฑส เทีย ดร็อพ แซน ซทาท อะเกน)

[CHORUS]
([ โครัซ ])
I could be the one
(ไอ เคิด บี ดิ วัน)
Give you all my love
(กิฝ ยู ออล มาย ลัฝ)
Forget what he has done to you
(เฟาะเกท ว็อท ฮี แฮ็ส ดัน ทู ยู)
I’m here now
(แอม เฮียร เนา)
Open up to me
(โอเพ็น อัพ ทู มี)
Love will set you free
(ลัฝ วิล เซ็ท ยู ฟรี)
If ever you believe it
(อิฟ เอฝเออะ ยู บิลีฝ อิท)
Please believe in me
(พลีส บิลีฝ อิน มี)

This is us
(ดีซ ซิส อัซ)
This is us
(ดีซ ซิส อัซ)
This is us
(ดีซ ซิส อัซ)
This is us
(ดีซ ซิส อัซ)
This is love
(ดีซ ซิส ลัฝ)
This is love
(ดีซ ซิส ลัฝ)
I’m here now
(แอม เฮียร เนา)
This is us
(ดีซ ซิส อัซ)
This is us
(ดีซ ซิส อัซ)
This is us
(ดีซ ซิส อัซ)
This is us
(ดีซ ซิส อัซ)
This is love
(ดีซ ซิส ลัฝ)
This is love
(ดีซ ซิส ลัฝ)
I’m here now
(แอม เฮียร เนา)

If I could show you there’s no risk of being left alone
(อิฟ ฟาย เคิด โฌ ยู แดร์ โน ริซค อ็อฝ บีอิง เล็ฟท อะโลน)
Would you let your past go
(เวิด ยู เล็ท ยุร พาซท โก)
I’ll take it slow
(แอล เทค อิท ซโล)
Cause there’s no need to rush when I know
(คอส แดร์ โน นีด ทู รัฌ ฮเว็น นาย โน)
I could be the one
(ไอ เคิด บี ดิ วัน)
Give you all my love
(กิฝ ยู ออล มาย ลัฝ)
Forget what he has done to you
(เฟาะเกท ว็อท ฮี แฮ็ส ดัน ทู ยู)
I’m here now
(แอม เฮียร เนา)
Open up to me
(โอเพ็น อัพ ทู มี)
Love will set you free
(ลัฝ วิล เซ็ท ยู ฟรี)
If ever you believe it
(อิฟ เอฝเออะ ยู บิลีฝ อิท)
Please believe in me
(พลีส บิลีฝ อิน มี)

This is us
(ดีซ ซิส อัซ)
This is us
(ดีซ ซิส อัซ)
This is us
(ดีซ ซิส อัซ)
This is us
(ดีซ ซิส อัซ)
This is love
(ดีซ ซิส ลัฝ)
This is love
(ดีซ ซิส ลัฝ)
I’m here now
(แอม เฮียร เนา)
This is us
(ดีซ ซิส อัซ)
This is us
(ดีซ ซิส อัซ)
This is us
(ดีซ ซิส อัซ)
This is us
(ดีซ ซิส อัซ)
This is love
(ดีซ ซิส ลัฝ)
This is love
(ดีซ ซิส ลัฝ)
I’m here now
(แอม เฮียร เนา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง This Is Us คำอ่านไทย Backstreet Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น