เนื้อเพลง Smile คำอ่านไทย 112

Another night and it seems that
(แอะนัธเออะ ไนท แอ็นด ดิท ซีม แดท)
You made you cry yourself to sleep
(ยู เมด ยู คไร ยุรเซลฟ ทู ซลีพ)
Reminiscing on how it began
(เรมินิสซิง ออน เฮา อิท บิแกน)
You found pleasure in this man
(ยู เฟานด พเลฉเออะ อิน ดีซ แม็น)
You fell like you’ll never leave
(ยู เฟ็ล ไลค โยว เนฝเวอะ ลีฝ)
For his life now you wanna lead
(ฟอ ฮิส ไลฟ เนา ยู วอนนา เล็ด)
Give me just one chance
(กิฝ มี จัซท วัน ชานซ)
Cause I can believe that I can make you smile
(คอส ไอ แค็น บิลีฝ แดท ไอ แค็น เมค ยู ซไมล)
I know a thousand times
(ไอ โน อะ เธาแส็น ไทม)
You sit alone and cry
(ยู ซิท อะโลน แอ็นด คไร)
You don’t deserve it
(ยู ด้อนท์ ดิเสิฝ อิท)
Cause I can believe that I can make you smile
(คอส ไอ แค็น บิลีฝ แดท ไอ แค็น เมค ยู ซไมล)
Tranquillity the misery
(ทแร็งควีลอิทิ เดอะ มีสริ)
Any day will it ever cease?
(เอนอิ เด วิล อิท เอฝเออะ ซีซ)
Here’s my shoulder it’s okay to cry
(เฮียร มาย โฌลเดอะ อิทซ โอเค ทู คไร)
Cause I know how make it right
(คอส ไอ โน เฮา เมค อิท ไรท)
Cause you feel like you wanna leave
(คอส ยู ฟีล ไลค ยู วอนนา ลีฝ)
For his life now you won’t lead
(ฟอ ฮิส ไลฟ เนา ยู ว็อนท เล็ด)
Baby give me one chance
(เบบิ กิฝ มี วัน ชานซ)
Cause I can believe that I can make you smile
(คอส ไอ แค็น บิลีฝ แดท ไอ แค็น เมค ยู ซไมล)
I know a thousand times
(ไอ โน อะ เธาแส็น ไทม)
You sat alone and cry
(ยู แซ็ท อะโลน แอ็นด คไร)
You don’t deserve it
(ยู ด้อนท์ ดิเสิฝ อิท)
Cause I can believe that I can make you smile
(คอส ไอ แค็น บิลีฝ แดท ไอ แค็น เมค ยู ซไมล)
Whoaa
(ว้าว)
I never never make you cry
(ไอ เนฝเวอะ เนฝเวอะ เมค ยู คไร)
So pretty baby dry your eyes
(โซ พรีททิ เบบิ ดไร ยุร ไอ)
I never never make you cry
(ไอ เนฝเวอะ เนฝเวอะ เมค ยู คไร)
I promise baby your to precious
(ไอ พรอมอิซ เบบิ ยุร ทู พเรฌอัซ)
I never never make you cry
(ไอ เนฝเวอะ เนฝเวอะ เมค ยู คไร)
So pretty baby dry your eyes
(โซ พรีททิ เบบิ ดไร ยุร ไอ)
I never never make you cry
(ไอ เนฝเวอะ เนฝเวอะ เมค ยู คไร)
Cause I believe that I can make you smile
(คอส ไอ บิลีฝ แดท ไอ แค็น เมค ยู ซไมล)
I know a thousand times
(ไอ โน อะ เธาแส็น ไทม)
You sat alone and cry
(ยู แซ็ท อะโลน แอ็นด คไร)
You don’t deserve it
(ยู ด้อนท์ ดิเสิฝ อิท)
I believe that I can make you smile
(ไอ บิลีฝ แดท ไอ แค็น เมค ยู ซไมล)
I know a thousand times
(ไอ โน อะ เธาแส็น ไทม)
You sat alone and cry
(ยู แซ็ท อะโลน แอ็นด คไร)
Girl you don’t deserve it
(เกิล ยู ด้อนท์ ดิเสิฝ อิท)
I believe that I can make you smile
(ไอ บิลีฝ แดท ไอ แค็น เมค ยู ซไมล)
I never never make you cry
(ไอ เนฝเวอะ เนฝเวอะ เมค ยู คไร)
So pretty baby dry your eyes
(โซ พรีททิ เบบิ ดไร ยุร ไอ)
I never never make you cry
(ไอ เนฝเวอะ เนฝเวอะ เมค ยู คไร)
So pretty baby dry your eyes
(โซ พรีททิ เบบิ ดไร ยุร ไอ)
For ever and ever oh yeah I believe…
(ฟอ เอฝเออะ แอ็นด เอฝเออะ โอ เย่ ไอ บิลีฝ)
Oh yeah I believe that…
(โอ เย่ ไอ บิลีฝ แดท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Smile คำอ่านไทย 112

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น