เนื้อเพลง Runaway คำอ่านไทย Natural

I’m sick of all the days gone by
(แอม ซิค อ็อฝ ออล เดอะ เด กอน ไบ)
When I didn’t have you to myself
(ฮเว็น นาย ดิ๊นอิน แฮ็ฝ ยู ทู ไมเซลฟ)
I’m tired of E-mail conversations
(แอม ไทร อ็อฝ อี เมล คอนเฝอะเซฌัน)
It could be someone else
(อิท เคิด บี ซัมวัน เอ็ลซ)
You say you need me
(ยู เซ ยู นีด มี)
Like the roses need sun or they’ll die
(ไลค เดอะ โรส นีด ซัน ออ เด๊ว ได)
No matter what the people say
(โน แมทเทอะ ว็อท เดอะ พี๊เพิ่ล เซ)
Let’s run away
(เล็ท รัน อะเว)

[CHORUS:]
([ โครัซ : ])
Let’s run away
(เล็ท รัน อะเว)
Miles away
(ไมล อะเว)
Let the people say what they wanna say
(เล็ท เดอะ พี๊เพิ่ล เซ ว็อท เด วอนนา เซ)
It’s our fantasy
(อิทซ เอ๊า แฟนทะซิ)
I’m in love with thee
(แอม อิน ลัฝ วิฑ ฑี)
Let forever be our brand new policy
(เล็ท เฟาะเรฝเออะ บี เอ๊า บแร็นด นยู พอลอิซิ)
Let’s run away
(เล็ท รัน อะเว)
Far away
(ฟา อะเว)
Love will take us there we’ll be okay
(ลัฝ วิล เทค อัซ แดร์ เว็ล บี โอเค)
Make this dream come true
(เมค ดีซ ดรีม คัม ทรู)
I’ll be next to you
(แอล บี เน็คซท ทู ยู)
Let’s just run away
(เล็ท จัซท รัน อะเว)

I can smell your perfume off everything I wore
(ไอ แค็น ซเม็ล ยุร เพอฟยูม ออฟฟ เอ๊วี่ติง ไอ โว)
When we kissed that night.
(ฮเว็น วี คิซ แดท ไนท)
I can see your face on the wall
(ไอ แค็น ซี ยุร เฟซ ออน เดอะ วอล)
Even through the dark of the night.
(อีเฝ็น ธรู เดอะ ดาค อ็อฝ เดอะ ไนท)

And when you call my cell phone
(แอ็นด ฮเว็น ยู คอล มาย เซ็ล โฟน)
My heart skips a beat out of time
(มาย ฮาท ซคิพ ซา บีท เอ้า อ็อฝ ไทม)

If you’really love me don’t leave me, girl
(อิฟ youreally ลัฝ มี ด้อนท์ ลีฝ มี , เกิล)
You don’t have to say goodbye
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เซ กู๊ดบาย)
We did it all for love
(วี ดิด ดิท ออล ฟอ ลัฝ)
Let’s run away, Let’s run away
(เล็ท รัน อะเว , เล็ท รัน อะเว)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

Ohh don’t you’remember when we used to sit
(โอ้ ด้อนท์ youremember ฮเว็น วี ยูซ ทู ซิท)
And we’d dream of a home that we’d share
(แอ็นด เว็ด ดรีม อ็อฝ อะ โฮม แดท เว็ด แฌ)
Oh, we’d stand in the crowd
(โอ , เว็ด ซแท็นด อิน เดอะ คเราด)

And we’d talk out real loud
(แอ็นด เว็ด ทอค เอ้า ริแอ็ล เลาด)
Girl, you’d swear we were already there
(เกิล , ยูต ซแว วี เวอ ออลเรดอิ แดร์)
We did it all for love
(วี ดิด ดิท ออล ฟอ ลัฝ)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

Let’s run away
(เล็ท รัน อะเว)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

Let’s run away
(เล็ท รัน อะเว)
Girl, we did it all for love
(เกิล , วี ดิด ดิท ออล ฟอ ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Runaway คำอ่านไทย Natural

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น