เนื้อเพลง After The Love Has Gone คำอ่านไทย Steps

Here we are, we’re perfect strangers
(เฮียร วี อาร์ , เวีย เพ๊อร์เฟ็คท ซทเรนเจอะ)
After all this time there’s no more you and I
(อาฟเทอะ ออล ดีซ ไทม แดร์ โน โม ยู แอ็นด ดาย)
But don’t look for blame
(บัท ด้อนท์ ลุค ฟอ บเลม)
We’ve come so far to different places
(หวีบ คัม โซ ฟา ทู ดีฟเฟอะเร็นท พเลซ)
And now to try to live a lie would be a crime
(แอ็นด เนา ทู ทไร ทู ไลฝ อะ ไล เวิด บี อะ คไรม)
It’s better this way
(อิทซ เบทเทอะ ดีซ เว)

Bridge :
(บริจ :)
And we may not have tomorrow
(แอ็นด วี เม น็อท แฮ็ฝ ทุมอโร)
But there’s always yesterday
(บัท แดร์ ออลเว เยซเทอะดิ)

Chorus :
(โครัซ :)
After the love has gone. Only fools carry on
(อาฟเทอะ เดอะ ลัฝ แฮ็ส กอน โอ๊นลี่ ฟูล แคริ ออน)
We’ve been hurting for so long
(หวีบ บีน เฮอดิง ฟอ โซ ล็อง)
And we both know that it’s wrong
(แอ็นด วี โบธ โน แดท อิทซ ร็อง)
After the love has gone. Then we just don’t belong
(อาฟเทอะ เดอะ ลัฝ แฮ็ส กอน เด็น วี จัซท ด้อนท์ บิลอง)
We both know that it’s wrong
(วี โบธ โน แดท อิทซ ร็อง)
After the love has gone
(อาฟเทอะ เดอะ ลัฝ แฮ็ส กอน)

It’s clear this far nothing to say now
(อิทซ คเลีย ดีซ ฟา นัธอิง ทู เซ เนา)
We sang alone and tried so hard to play the game
(วี แซ็ง อะโลน แอ็นด ทไร โซ ฮาด ทู พเล เดอะ เกม)
It all ends the same
(อิท ดอร์ เอ็นด เดอะ เซม)
Just words no more fill these spaces
(จัซท เวิด โน โม ฟิล ฑิส ซเพซ)
When love is gone it’s only wrong to try again
(ฮเว็น ลัฝ อีส กอน อิทซ โอ๊นลี่ ร็อง ทู ทไร อะเกน)
I know it’s a shame
(ไอ โน อิทซ ซา เฌม)

That we may not have tommorow
(แดท วี เม น็อท แฮ็ฝ ทอมโมโรว)
But there’s always yesterday
(บัท แดร์ ออลเว เยซเทอะดิ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Here we are, we’re perfect strangers
(เฮียร วี อาร์ , เวีย เพ๊อร์เฟ็คท ซทเรนเจอะ)
Now to try to live a lie would be a crime
(เนา ทู ทไร ทู ไลฝ อะ ไล เวิด บี อะ คไรม)
It’s better this way
(อิทซ เบทเทอะ ดีซ เว)

[Bridge]
([ บริจ ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง After The Love Has Gone คำอ่านไทย Steps

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น