เนื้อเพลง Holding on คำอ่านไทย Simple Plan

Once again i’m falling to my knees
(วันซ อะเกน แอม ฟ๊อลิง ทู มาย นี)
[I try to escape cause i just can’t take it]
([ ไอ ทไร ทู เอ็ซเคพ คอส ไอ จัซท แค็นท เทค อิท ])
Now this feeling is spreading like a disease
(เนา ดีซ ฟีลอิง อีส สเพรดติง ไลค เก ดิสีส)
[I fake another day and the wheel keeps turning]
([ ไอ เฟค แอะนัธเออะ เด แอ็นด เดอะ ฮวีล คีพ เทินนิง ])
This place is so pathetic
(ดีซ พเลซ อีส โซ พะเธทอิค)
Doesn’t anybody get it
(ดัสอินท เอนอิบอดิ เก็ท ดิธ)
Is there anybody home?
(อีส แดร์ เอนอิบอดิ โฮม)
Is there anybody home?
(อีส แดร์ เอนอิบอดิ โฮม)
There’s nothing left.
(แดร์ นัธอิง เล็ฟท)
We’re just a shadow of what we used to be
(เวีย จัซท ดา แฌดโอ อ็อฝ ว็อท วี ยูซ ทู บี)

[chorus]
([ โครัซ ])
In the night there’s a fire in my eyes
(อิน เดอะ ไนท แดร์ ซา ไฟร อิน มาย ไอ)
And this paradise has become a place we’ve come to cry.
(แอ็นด ดีซ แพระไดส แฮ็ส บิคัม อะ พเลซ หวีบ คัม ทู คไร)
When i open your letter the words makes it better it takes it all away whoaoh it keeps me holding
(ฮเว็น นาย โอเพ็น ยุร เลทเทอะ เดอะ เวิด เมค ซิท เบทเทอะ อิท เทค ซิท ออล อะเว whoaoh อิท คีพ มี โฮลดิง)
On whoaoh it keeps me holding on
(ออน whoaoh อิท คีพ มี โฮลดิง ออน)

Here we are preteding we’re ok
(เฮียร วี อาร์ pretedings เวีย โอเค)
[you can say what you want but you still can’t fool me]
([ ยู แค็น เซ ว็อท ยู ว็อนท บัท ยู ซทิล แค็นท ฟูล มี ])
The life we’re living
(เดอะ ไลฟ เวีย ลีฝอิง)
It’s all masquerade
(อิทซ ซอร์ มาซเคอะเรด)
[i try to smile but i can’t remember how]
([ ไอ ทไร ทู ซไมล บัท ไอ แค็นท ริเมมเบอะ เฮา ])
So how did we get so jaded
(โซ เฮา ดิด วี เก็ท โซ เจด)
Is it so complicated
(อีส ซิท โซ คอมพลิเคท)
To not give up to me?
(ทู น็อท กิฝ อัพ ทู มี)

[chorus]
([ โครัซ ])
In the night there’s a fire in my eyes
(อิน เดอะ ไนท แดร์ ซา ไฟร อิน มาย ไอ)
And this paradise has become a place we’ve come to cry.
(แอ็นด ดีซ แพระไดส แฮ็ส บิคัม อะ พเลซ หวีบ คัม ทู คไร)
When i open your letter the words makes it better it takes it all away whoaoh it keeps me holding
(ฮเว็น นาย โอเพ็น ยุร เลทเทอะ เดอะ เวิด เมค ซิท เบทเทอะ อิท เทค ซิท ออล อะเว whoaoh อิท คีพ มี โฮลดิง)
On
(ออน)

[bridge]
([ บริจ ])
Whenever i need you
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ นีด ยู)
Whenever i run to
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ รัน ทู)
I know where to find you
(ไอ โน ฮแว ทู ไฟนด ยู)
It keeps me holding on
(อิท คีพ มี โฮลดิง ออน)
Whenever i need you
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ นีด ยู)
Whenever i run to
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ รัน ทู)
I know where to find you
(ไอ โน ฮแว ทู ไฟนด ยู)
On
(ออน)
You keep me holding on
(ยู คีพ มี โฮลดิง ออน)
You keep me holding on whoaoh
(ยู คีพ มี โฮลดิง ออน whoaoh)

[chorus]
([ โครัซ ])
In the night there’s a fire in my eyes
(อิน เดอะ ไนท แดร์ ซา ไฟร อิน มาย ไอ)
And this paradise has become a place we’ve come to cry.
(แอ็นด ดีซ แพระไดส แฮ็ส บิคัม อะ พเลซ หวีบ คัม ทู คไร)
When i open your letter the words makes it better it takes it all away whoaoh it keeps me holding
(ฮเว็น นาย โอเพ็น ยุร เลทเทอะ เดอะ เวิด เมค ซิท เบทเทอะ อิท เทค ซิท ออล อะเว whoaoh อิท คีพ มี โฮลดิง)
On
(ออน)

[bridge]
([ บริจ ])
Whenever i need you
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ นีด ยู)
Whenever i run to
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ รัน ทู)
I know where to find you
(ไอ โน ฮแว ทู ไฟนด ยู)
It keeps me holding on
(อิท คีพ มี โฮลดิง ออน)
Whenever i need you
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ นีด ยู)
Whenever i run to
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ รัน ทู)
I know where to find you
(ไอ โน ฮแว ทู ไฟนด ยู)
It keeps me holding on
(อิท คีพ มี โฮลดิง ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Holding on คำอ่านไทย Simple Plan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น