เนื้อเพลง Your Girl Chose Me คำอ่านไทย B2K

Hey Yo your girl chose me [chose me]
(เฮ โย ยุร เกิล โชส มี [ โชส มี ])
you know the name of the game[game]
(ยู โน เดอะ เนม อ็อฝ เดอะ เกม [ เกม ])
[B2 B2k]
([ B2 B2k ])
Hey yo your girl chose me [chose me]
(เฮ โย ยุร เกิล โชส มี [ โชส มี ])
you know the name of the game [game]
(ยู โน เดอะ เนม อ็อฝ เดอะ เกม [ เกม ])
[B2 B2K]
([ B2 B2K ])
Hey Yo your girl chose me [chose me]
(เฮ โย ยุร เกิล โชส มี [ โชส มี ])
you know the name of the game [game]
(ยู โน เดอะ เนม อ็อฝ เดอะ เกม [ เกม ])
[B2 B2k]
([ B2 B2k ])
Hey yo your girl chose me [chose me]
(เฮ โย ยุร เกิล โชส มี [ โชส มี ])
you know the name of the game [game]
(ยู โน เดอะ เนม อ็อฝ เดอะ เกม [ เกม ])
[B2 B2K]
([ B2 B2K ])

When I met her she said to me yo I really like your style
(ฮเว็น นาย เม็ท เฮอ ชี เซ็ด ทู มี โย ไอ ริแอ็ลลิ ไลค ยุร ซไทล)
She said Let’s go somewhere that
(ชี เซ็ด เล็ท โก ซัมแวร์ แดท)
we can be alone for a while
(วี แค็น บี อะโลน ฟอ รา ฮไวล)
I didn’t even know it [didn’t even know it]
(ไอ ดิ๊นอิน อีเฝ็น โน อิท [ ดิ๊นอิน อีเฝ็น โน อิท ])
That she had a boyfriend [maybe had a boyfriend]
(แดท ชี แฮ็ด อะ บอยเฟรน [ เมบี แฮ็ด อะ บอยเฟรน ])
But that’s the way it is when you do it like me
(บัท แด๊ท เดอะ เว อิท อีส ฮเว็น ยู ดู อิท ไลค มี)
It’s only why you mad at me
(อิทซ โอ๊นลี่ ฮไว ยู แม็ด แอ็ท มี)

So I saw her
(โซ ไอ ซอ เฮอ)
you trippin’ cuz I had took her
(ยู ทริพพินคัซ ไอ แฮ็ด ทุค เฮอ)
I didn’t even know her
(ไอ ดิ๊นอิน อีเฝ็น โน เฮอ)
But the name of the game is your girl chose me
(บัท เดอะ เนม อ็อฝ เดอะ เกม อีส ยุร เกิล โชส มี)
Didn’t know her and all I wanna do is uh uh uh uh uh uh
(ดิ๊นอิน โน เฮอ แอ็นด ออล ไอ วอนนา ดู อีส อา อา อา อา อา อา)
Cuz I’m the kind of player there ain’t no stoppin no way
(คัซ แอม เดอะ ไคนด อ็อฝ เพย์เยอร์ แดร์ เอน โน สตอปพิน โน เว)
And your girl chose me
(แอ็นด ยุร เกิล โชส มี)

Hey yo your girl chose me
(เฮ โย ยุร เกิล โชส มี)
[chose me]
([ โชส มี ])
you know the name of the game [game]
(ยู โน เดอะ เนม อ็อฝ เดอะ เกม [ เกม ])
[B2 B2k]
([ B2 B2k ])

You win some lose some it’s just exactly what the game’s about
(ยู วิน ซัม ลูส ซัม อิทซ จัซท เอ็กแสคทลิ ว็อท เดอะ เกม อะเบาท)
So why you buggin bout’ some chick who tried to play you out [play you out]
(โซ ฮไว ยู บักกิน เบาท ซัม ชิค ฮู ทไร ทู พเล ยู เอ้า [ พเล ยู เอ้า ])
It ain’t like I’m in love with her
(อิท เอน ไลค แอม อิน ลัฝ วิฑ เฮอ)
she’s just another girl on my list [my list]
(ชี จัซท แอะนัธเออะ เกิล ออน มาย ลิซท [ มาย ลิซท ])
So you can have her
(โซ ยู แค็น แฮ็ฝ เฮอ)
and I’ll leave If you don’t what’s gonna make her stop acting like this
(แอ็นด แอล ลีฝ อิฟ ยู ด้อนท์ ว็อท กอนนะ เมค เฮอ ซท็อพ แอคทิง ไลค ดีซ)

So I saw her you trippin cuz I had took her
(โซ ไอ ซอ เฮอ ยู ทริพพินคัซ ไอ แฮ็ด ทุค เฮอ)
and I didn’t even know her
(แอ็นด ดาย ดิ๊นอิน อีเฝ็น โน เฮอ)
But the name of the game is your girl chose me
(บัท เดอะ เนม อ็อฝ เดอะ เกม อีส ยุร เกิล โชส มี)
Didn’t know her and all I wanna do is uh uh uh uh uh uh
(ดิ๊นอิน โน เฮอ แอ็นด ออล ไอ วอนนา ดู อีส อา อา อา อา อา อา)
Cuz I’m the kind of player there ain’t no stoppin noway
(คัซ แอม เดอะ ไคนด อ็อฝ เพย์เยอร์ แดร์ เอน โน สตอปพิน noway)
and your girl chose me
(แอ็นด ยุร เกิล โชส มี)
So I saw her
(โซ ไอ ซอ เฮอ)
you trippin cuz I took her
(ยู ทริพพินคัซ ไอ ทุค เฮอ)
and I didn’t even know her
(แอ็นด ดาย ดิ๊นอิน อีเฝ็น โน เฮอ)
But the name of the game is your girl chose me
(บัท เดอะ เนม อ็อฝ เดอะ เกม อีส ยุร เกิล โชส มี)
Didn’t know her and all I wanna do is uh uh uh uh uh uh
(ดิ๊นอิน โน เฮอ แอ็นด ออล ไอ วอนนา ดู อีส อา อา อา อา อา อา)
Cuz I’m the kinda player there ain’t no stoppin no way ans your girl chose me
(คัซ แอม เดอะ กินดา เพย์เยอร์ แดร์ เอน โน สตอปพิน โน เว ans ยุร เกิล โชส มี)
I’m just a player there ain’t nothing I can say and if she really
(แอม จัซท ดา เพย์เยอร์ แดร์ เอน นัธอิง ไอ แค็น เซ แอ็นด อิฟ ชี ริแอ็ลลิ)
loves you she would never look my way so
(ลัฝ ยู ชี เวิด เนฝเวอะ ลุค มาย เว โซ)
If I tell her do it
(อิฟ ฟาย เท็ล เฮอ ดู อิท)
She finds another guy and
(ชี ไฟนด แอะนัธเออะ ไก แอ็นด)
You will trip over him again
(ยู วิล ทริพ โอเฝอะ ฮิม อะเกน)

So I saw her you trippin cuz I had took her
(โซ ไอ ซอ เฮอ ยู ทริพพินคัซ ไอ แฮ็ด ทุค เฮอ)
and I didn’t even know her
(แอ็นด ดาย ดิ๊นอิน อีเฝ็น โน เฮอ)
But the name of the game is your girl chose me
(บัท เดอะ เนม อ็อฝ เดอะ เกม อีส ยุร เกิล โชส มี)
Didn’t know her and all I wanna do is uh uh uh uh uh uh
(ดิ๊นอิน โน เฮอ แอ็นด ออล ไอ วอนนา ดู อีส อา อา อา อา อา อา)
Cuz I’m the kind of player there ain’t no stoppin no way
(คัซ แอม เดอะ ไคนด อ็อฝ เพย์เยอร์ แดร์ เอน โน สตอปพิน โน เว)
and your girl chose me
(แอ็นด ยุร เกิล โชส มี)
So I knew her you trippin cuz I had took her
(โซ ไอ นยู เฮอ ยู ทริพพินคัซ ไอ แฮ็ด ทุค เฮอ)
and I didn’t even know her
(แอ็นด ดาย ดิ๊นอิน อีเฝ็น โน เฮอ)
But the name of the game is your girl chose me
(บัท เดอะ เนม อ็อฝ เดอะ เกม อีส ยุร เกิล โชส มี)
Didn’t know her and all I wanna do is uh uh uh uh uh uh
(ดิ๊นอิน โน เฮอ แอ็นด ออล ไอ วอนนา ดู อีส อา อา อา อา อา อา)
Cuz I’m the kind of player there ain’t no stoppin no way
(คัซ แอม เดอะ ไคนด อ็อฝ เพย์เยอร์ แดร์ เอน โน สตอปพิน โน เว)
And your girl chose me
(แอ็นด ยุร เกิล โชส มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Your Girl Chose Me คำอ่านไทย B2K

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น